Všeobecný základní příjem nesmí být pro každého

Jak se to má se všeobecným základním příjmem v zemi, která nemá jasno ani ve věci progresivního zdanění miliardářů?

Protože je volič z podstaty nezodpovědný (mnoho nechybělo a socky, které jsme nedokázali odradit od předposledních voleb, by nás zavlekly do dluhové pasti jako v Řecku), je třeba, aby tak závažné ekonomické rozhodnutí, jako je zavedení všeobecného základního příjmu, předrozhodli ti nejmoudřejší. A nejmoudřejší v tržní společnosti přirozeně znamená ti nejbohatší.

Je mimochodem podivuhodné, že za všeobecný základní příjem v České republice nelobbují především exekutoři a další složky vymahačské mafie. Jako by nestáli o další růst a blahobyt; jako by se jim nelíbil státem garantovaný měsíční penězovod, před nímž by provozovatelé ubytoven bledli závistí; jako by snad exekutoři ztráceli důvěru ve vlastní schopnosti. Copak někdy ochabli ve svém úsilí, pokud šlo o to dostat z vystresovaných dlužníků i poslední hotovost z formálně nezabavitelného minima? Exekutoři všech okresů, spojte se k boji za svůj všeobecný základní příjem!

Lidi je nutné motivovat

I kdyby však pokrokové úsilí zaštítila celá vymahačská lobby jako jeden muž, pořád nemá všeobecný (či nepodmíněný) základní příjem v české společnosti zdaleka vyhráno. To není jen tak, řekne si rada nejmoudřejších (těch, kterým to tu patří), samozřejmě chceme, aby lidi byli šťastní a spokojení, o nic jiného nám ani nikdy nešlo než o blaho země, ale copak by hrálo, abychom lidem přikázali štěstí za cenu, že podpoříme jejich závislost na dávce od státu, a omezíme tak jejich svobody?

Zavádět v České republice všeobecnou základní dávku pro všechny – po vyloučení neoddiskutovatelných parazitů – nemá význam, protože ti, kdo mají nárok zcela nepochybný, už příjem z veřejného rozpočtu dávno nepodmíněně pobírají.

Aby měl všeobecný příjem v ČR vůbec smysl, nemůže být pro všechny. Musíme podpořit hlavně ty, kdo tvrdě pracují, a ty nepracující přiměřeně motivovat. Všeobecný příjem ano, ale ne pro flákače. Tím se nám z množiny příjemců zcela přirozeně vyselektuje dobrá polovička – záleží na konkrétním parametrickém znění, s nímž ostatně můžeme flexibilně šoupat podle toho, jak se nám ta revoluční změna v záběhu osvědčí.

Ovšem – podrbe se na trojité bradě z moudrých ten nejmoudřejší a rozhlédne se po tvářích kolegů – jak k tomu přijdou naši lidé, a tím myslím skutečně naši, normální Češi, když stejnou dávku budou pobírat i barevní? Vždyť cigáni, čmoudi a podobná havěť by to akorát rozkradli, a na našince zbude tím míň. Vezměte si jen imigranty – už teď nemakají a jen našim berou práci!

A nesmíme ve své moudrosti, pánové, zapomenout na samoživitelky. Nejenže jsou blbý, protože neuhnaly chlapa a nedávaly si pozor, ale když je škrtneme, ušetříme nejen na nich, ale i na jejich dětech. To jsou dva a více nenažraných, zcela neproduktivních a nevytěžitelných krků na jednu hlavu. Tuze mnoho tím ve své moudrosti ušetříme, ctihodní kolegové.

Teoreticky hezká věc, ale…

Když se celá diskuse shrne, musíme konstatovat, že ani ti nejmoudřejší (nejbohatší) a nejodpovědnější – zkrátka horní procento – nemohou proti zavedení nepodmíněného základního příjmu v České republice nic zásadního namítat, při zohlednění jistých parametrů: tedy pokud se opatření bude týkat jen skutečně spolehlivých Čechů. Pánové, navrhne konečně někdo praktický, sepišme si všechny, o nichž bezpečně víme, že vyhovují našim kritériím. A nikdo není tak nemoudrý, aby přirozeně neuvedl svoje příbuzné, přátele a nejbližší „obchodní partnery“. Koneckonců, koho našinec zná nejlíp?

Když se to předběžně sečte, vyšel by základní příjem, nebo jak tomu chcete říkat, asi tak pro tisícovku lidí. Vesměs našich rodinných příslušníků. Potřebují však naše ženy, milenky, děti, tajné druhé ženy a jejich děti a jejich domácí mazlíčci nějakou další dávku od státu? To bychom se museli hanbou propadnout, kolegové. K čemu bychom si jinak hmoždili zadnice ve všech těch správních a dozorčích radách?

Co z toho plyne za závěry? Zavádět v České republice všeobecnou základní dávku pro všechny – po vyloučení neoddiskutovatelných parazitů – nemá význam, protože ti, kdo mají nárok zcela nepochybný, už příjem z veřejného rozpočtu dávno nepodmíněně pobírají. Je tedy názorně předvedeno, že všeobecný příjem vypadá v teorii jako hezká věc, prakticky však nedává smysl.

Autor není prognostik.

 

Čtěte dále