Genderové role mají děti vštípené už v deseti letech

Mezinárodní výzkum trvající šest let zjistil, že už velmi malé děti podléhají genderovým stereotypům.

Téměř po celém světě jsou chlapci vychovávání k tomu, aby si hráli mimo domov, byli odvážní a zažívali dobrodružství. Naproti tomu dívky mají zůstávat doma a věnovat se domácím pracím. Genderové stereotypy jsou v dětech pevně zakořeněny už okolo desátého roku jejich života. Prokázala to nová studie mapující rozdíly ve výchově a vnímání vlastní úlohy ve společnosti u chlapců a děvčat. Podle výzkumu si většina dotázaných myslí, že dívky mají být tišší, klidnější a držet se doma, zatímco hoši mají být průbojní a objevovat svět.

Většina programů zaměřených na odstraňování genderových stereotypů cílí na děti ve věku okolo patnácti let. To je však podle Bluma a jeho kolegů pozdě.

„Dozvěděli jsme se, že na tom, jak vyrůstají dospívající napříč kulturami, je více společného než odlišného,“ prohlásil Robert Blum z University Johna Hopkinse v Marylandu, vedoucí autorského týmu uvedené studie uveřejněné v Journal of Adolescent Health. „Velmi nás překvapilo, jak univerzální je mýtus, že chlapci jsou silnější, sebevědomější a mají sklony k tomu být lídry, zatímco dívky jsou slabé, nekompetentní a měly by být tiché a nechat se vést,“ uvedl Blum. Toto přesvědčení se objevilo jak ve velmi liberálních, tak ve velmi konzervativních společenstvích. Výzkumníci se dotazovali 450 dětí ve věku od deseti do čtrnácti let z patnácti různě bohatých zemí světa. Patřily mezi ně děti ze Spojených států, Číny, Nigérie, Jihoafrické republiky, Bolívie, Belgie nebo Burkina Faso. Celý výzkum trval šest let.

Blum zjistil, že všude na světě děti vnímají jako žádoucí, aby se desetileté dívky zdržovaly spíše doma, kdežto pro chlapce je svět v tomto věku otevřený.  Dívky jsou také často odrazovány od toho, aby navazovaly kontakty s chlapci. Děje se tak především v chudších a středně bohatých státech. V některých zemích je pak vyloženě nežádoucí, aby chlapci navazovali kontakt s děvčaty. Společnost jim vštěpuje, že pokud se s nimi budou bavit, mohou podlehnout svým sexuálním pudům. Nejčastěji se tato výchova projevovala na názorech chlapců z Dillí. Někteří uváděli, že zneužívání dívek je přirozené, podmíněné mužskými pudy. Právě v Indii je znásilňování žen a dívek obrovským problémem.

Na dívky se po celém světě vyvíjí nátlak, aby se okolo desátého roku začaly zahalovat a dbát o své tělo. Například děvčata z Baltimoru často poukazovala na to, že musí vypadat přitažlivě – ale ne příliš přitažlivě. Tím je jim vštěpováno, že jsou sexuálním objektem.

Jiné, starší studie zase zjistily, že si už malé děti myslí, že muži jsou moudřejší než ženy. V jednoduchém testu, kdy si děti měly představit „chytrou osobu“ a pak vybrat její fotografii, volily téměř všechny děti obrázek muže. Většina programů zaměřených na odstraňování genderových stereotypů cílí na děti ve věku okolo patnácti let. To je však podle Bluma a jeho kolegů pozdě, když nyní díky jejich studii víme, že většina dětí okolo deseti let již věří genderovým stereotypům.

 

Čtěte dále