Koho volit?

Přinášíme první ze série předvolebních textů. Na naši otázku „koho volit?“ odpovídá bývalý předseda vlády a Senátu Petr Pithart.

Budu volit. Nikdy jsem nepochopil, proč je možné nevolit: žádný důvod neobstojí. Leda nějaké pocity nebo estetické výhrady. To je letos luxus, který by si soudný člověk neměl dovolit.

Budu volit stranu. Hnutím se dnes nejspíše stydlivě oznamuje, že o nějaké demokracii uvnitř toho subjektu se nedá mluvit.

Budu volit stranu proevropskou, stranu prounijní, která bude trvat na tom, že nechceme zůstat mimo jádro Unie. Nenalézám k takové pozici alternativu. Leda lepší unii, lepší, lépe fungující „jádro“, ale o to se musí postarat právě také ti, které budu volit.

Budu volit proevropskou stranu, která by se co nejdříve měla začít odpoutávat od Visegrádu. S polským a maďarským establishmentem jen tak nepohneme: oba se probudily někde v dosti vzdálené minulosti. Za nimi však stojí významné části obou společností.

No a ovšem: budu volit ty, kteří přeskočí nebo přelezou pětiprocentní bariéru. Letos skoro všechny propadlé hlasy inkasuje Agrofert – bude to větší podíl z propadlých hlasů, než získal kterýkoli z minulých vítězů.

Všechno ostatní je důležité, ale tohle stačí k rozumné volbě. Chci tím říci, že nemusíte volit zrovna křesťanské demokraty, které budu volit já.

Ještě jednou: nejde o pocity či estetiku či o nějaké -ismy, jde o zdejší (nedokonalou) liberální demokracii.

PS 1: Moje zmínka o -ismech mně připomněla čerstvou kontroverzi tohoto média s Danielem Kroupou. Nechápete, proč nechce používat pojem kapitalismus. A zřejmě ani socialismus. Já to chápu. Jsem stejně jako on také pro to, abychom se těmto pojmům vyhýbali. Já je nepoužívám. Jsme – vy ne a já také ne, že, my jsme přece poučenější… – v zajetí té trivializující dichotomie, kterou jsme si (vy ne, já také ne, že…) navykli za minulého režimu. Ten jiná označení nejen neznal, ale ani nechtěl znát. Masově sdílenou skutečnost tohoto zjednodušujícího vidění – ne toto vidění samotné – bychom měli respektovat, i když je nesdílíme.

Veďte tu debatu dál, třeba donekonečna, je mimořádně důležitá. Je potřeba dobrat se přesnějšího, nezatíženého vidění, přesnějších pojmů.

PS 2: Ten systém, označovaný slovem na k, dovede být hnusný… Je třeba vědět, jaký je to k., jak se sem dostal, kdo s ním přišel, a hlavně jak se stalo, že mu lidé-voliči zprvu aplaudovali. Píši o tom od té doby, od voleb 1992. Je to málo, jiní svědci a aktéři se k minulosti staré už skoro třicet let nechtějí moc vracet.

A co se týče samotného projektu, o kterém se Daniel Kroupa vyjadřoval, myslím, že paní Saša Uhlová udělala hodně dobrou práci.

Autor je bývalý předseda vlády a předseda Senátu.

 

Čtěte dále