Půjdou učitelé do stávky?

České školství je dlouhodobě podfinancované. Vypadá to, že učitelům a učitelkám došla trpělivost.

V pátek 1. září se v pražské Betlémské kapli konala protestní akce nazvaná „Konec levných učitelů a akademiků“, která vyjadřovala hlubokou nespokojenost s žalostně nízkými platy v celém českém školství. Míru rozhořčení dokazuje fakt, že akci nepořádaly pouze Českomoravský odborový svaz pracovníků školství a Vysokoškolský odborový svaz, ale současně také Asociace pedagogů základního školství, Asociace speciálních pedagogů, Rada vysokých škol, Česká konference rektorů a Unie školských asociací. Takto široká koalice tu už dlouho nebyla. Pořadatelům protestní akce se podařilo zaplnit celý sál Betlémské kaple. Napjatá atmosféra panovala v sále po celou dobu akce a dokazovala, že pracovníkům v českém školství dochází trpělivost.

Hluboko pod průměrem

Jednotliví mluvčí zastupující pořadatelské organizace poukazovali na příčiny a důsledky deficitu ve financování českého školství. Průměrné výdaje zemí OECD na školství odpovídají 4,8 procenta jejich HDP, jenže v ČR to je pouze 3,4 procenta.  Z celkových veřejných výdajů putuje v zemích OECD průměrně 11,3 procenta na školství, u nás jen osm procent. Čeští učitelé jsou nejhůře ohodnocení i v rámci pracovníků s vysokoškolským titulem. Důsledkem je nedostatek pedagogů a nárůst jejich průměrného věku. Nepedagogičtí pracovníci ve školství jsou na tom ještě hůře. Pracovníci jídelen nebo zaměstnanci zajištující IT servis zdaleka nedostávají odměnu, kterou by získali za stejnou práci v soukromém sektoru. Uklízeči a uklízečky, kteří přežili politiků škrtů za pravicových vlád a udrželi si svá pracovní místa, musí nyní za stejných platebních podmínek odvádět práci, na kterou jich před propouštěním bylo dvakrát více.

Pokud vláda na svém jednání v pondělí 4. září neodsouhlasí zvýšení platů zaměstnanců ve školství o 15 procent, bude vyhlášena stávková pohotovost.

Možnost stávky v případě, že se situace ve školství nezlepší, naznačili v pátek různí řečníci – například předseda Studentské komory Rady vysokých škol Michal Zima, který ve svém proslovu poukazoval hlavně na špatné podmínky doktorandů, nebo předseda Asociace speciálních pedagogů Martin Odehnal. Ten kritizoval současný koncept inkluze za to, že přidává učitelům práci, aniž by současně došlo k adekvátnímu zvýšení platů. Na konci své řeči konstatoval, že by se mělo začít přemýšlet o stávce v případě nezlepšení platové situace. S jasně formulovaným požadavkem adresovaným vládě vystoupil předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství František Dobšík. Pokud vláda na svém jednání v pondělí 4. září neodsouhlasí zvýšení platů zaměstnanců ve školství o 15 procent, bude vyhlášena stávková pohotovost. Požadavky zaměstnanců pracujících ve školství podpořil ve svém projevu i předseda ČMKOS Josef Středula a předseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek, který konstatoval, že slovenské školství bojuje se stejnými problémy.

Pochopení politiků

Za politické strany vystoupil nejprve ministr financí Ivan Pilný za ANO, který oznámil, že akci vnímá jako součást dialogu v rámci vyjednávacího procesu, který ještě neskončil. Ačkoli Pilný vyjádřil pochopení pro navyšování platů, nijak se nezavázal tento požadavek na vládě prosazovat. Druhé vystoupení patřilo ministru zahraniční Lubomíru Zaorálkovi za ČSSD. Ve svém proslovu zasadil problém s nízkými platy ve školství do obecného kontextu problematiky levné práce v ČR a požadavek na zvýšení platů podpořil s tím, že by si přál navyšovat platy ve školství tak, aby odpovídaly minimálně 130 procentům průměrné mzdy. Požadavek navýšení platů podpořil také poslanec za KDU-ČSL Jiří Mihola, který podotkl, že je původním povoláním učitel a že má s problémy školství sám zkušenosti. Místo ministra školství a tělovýchovy Stanislava Štecha, který se ze zdravotních důvodů nemohl akce účastnit, vystoupil jeho náměstek Petr Pavlík. Sdělil, že požadavky MŠMT jsou totožné s požadavky organizátorů protestní akce. Zdůraznil také, že je třeba, aby zástupci těchto organizací dál vystupovali ve veřejném prostoru a nepolevovali ve svém tlaku na politiky.  Nyní je na tahu vláda, která bude o navýšení platů rozhodovat. Svým rozhodnutím vyšle celé společnosti signál, jak cenné je pro ni vzdělání.

Autor studuje Pedagogickou fakultu UK.

 

Čtěte dále