Současná výše mezd v České republice

Nejnovější zpráva Českého statistického úřadu potvrzuje zásadní rozdíly v příjmech mezi Prahou a regiony i muži a ženami.

Český statistický úřad (ČSÚ) v každém čtvrtletí vydává zprávu o celkové situaci výše mezd v České republice. Týká se především průměrné hrubé měsíční mediální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců (jichž je podle těchto statistik v současnosti zhruba 3 990 000). Ruku v ruce s tím mapuje ČSÚ i její zvyšování a rozdíl v mediánech hrubých mezd podle pohlaví, odvětví nebo krajů. Asi nepřekvapí, že zatímco celostátní průměrná hrubá měsíční mzda aktuálně činí 29 346 Kč, v Praze se jedná o částku 37 046 Kč a naopak v Karlovarském kraji 25 298 Kč. Jak ale statistický úřad upřesňuje, k těmto číslům je potřeba zároveň uvést, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší, než je celostátní průměr.

Pokud se podíváme na rozdíl ve výši hrubé průměrné mzdy v jednotlivých odvětvích, nejvyšší čísla najdeme v peněžnictví a pojišťovnictví (54 521 Kč) a informačních a komunikačních činnostech (52 781 Kč). Naopak suverénně nejnižší průměry zaznamenávají administrativní a podpůrné činnosti (19 258 Kč) a ubytování, stravování a pohostinství (17 366 Kč). U těchto sektorů ovšem můžeme zaznamenat největší nárůst proti prvnímu až druhému čtvrtletí minulého roku: u prvně zmíněného odvětví se jedná o 8,7 procenta, u druhého o 13,8 procenta. Takový významný nárůst patrně můžeme interpretovat v souvislosti s růstem minimální mzdy a zároveň tím lze i ukázat, kterých sektorů ekonomiky se vyplácení minimální mzdy nejvíce týká (nejníže platově ohodnoceným zaměstnáním se Alarm bude věnovat v novém seriálu).

Jinou metodikou se pak řídí výpočet tzv. mediánu mezd, který představuje „prostřední“ hodnotu mzdy, což znamená, že polovina zaměstnanců má hodnotu mzdy vyšší a druhá polovina naopak nižší. Tento medián vzrostl oproti stejnému období předchozího roku (tedy druhého čtvrtletí 2016) o 8,2 procenta, a aktuálně tak činí 24 896 Kč. Nicméně se stále výrazně liší u obou pohlaví: u mužů dosáhl 27 181 Kč a u žen jen 22 300 Kč.

 

Čtěte dále