Americká armáda se obává bělošského nacionalismu

Podle nedávného průzkumu je bělošský nacionalismus vnímán částí armády jako větší hrozba než islámský extremismus.

Nejnovější průzkum Military Times ukazuje, že obavy z narůstajícího bělošského nacionalismu rostou i v americké armádě a mnozí vojáci ho dokonce vnímají jako větší hrozbu pro národní bezpečnost než islamistické extremisty, s nimiž bojují v Sýrii, Iráku, Pákistánu a Afghánistánu. Online průzkum mezi vojáky v aktivní službě začal 7. září, téměř měsíc po událostech v Charlottesville, a skončil 25. září. Zúčastnilo se ho 1131 dobrovolníků, z toho 86 procent respondentů byli muži a 14 procent ženy, 76 procent běloši, 9 procent Afroameričané, 8 procent Hispánci, 2 procenta Asiaté a 5 procent ostatní etnicity.

Přílišné přízni mezi armádními příslušníky se Trump netěší. Zatímco 48 procent vojáků Trumpa chválí, u důstojníků je to jen 30 procent.

Znepokojení nad nacionalistickými skupinami bylo největší právě mezi minoritami, téměř 42 procent nebělochů s nimi má osobní zkušenost, oproti tomu jen 18 procent bělochů mělo stejný problém. Pro 30 procent vojáků je ideologie bílé nadřazenosti vážnější hrozbou než výše zmíněná bojiště. Jako vážný problém ji vnímá podle průzkumu nemalé množství dotazovaných. Téměř 5 procent vojáků si ale naopak stěžovalo, že hnutí jako Black Lives Matter, které poukazuje na policejní brutalitu páchanou na Afroameričanech, nebyla mezi možnými hrozbami pro národní bezpečnost zahrnuta. Navíc se u některých důstojníků objevily i námitky proti prezentování bílých nacionalistů jako nebezpečí. Jeden důstojník například trval na tom, že bílé nacionalisty nelze považovat za teroristickou organizaci, jiný zase upozorňoval na to, že nacionalisté a rasisté nejsou ti samí lidé.

Třebaže se už v srpnu po Charlottesville mnozí armádní velitelé veřejně proti rasismu, extremismu, nenávisti a diskriminaci vymezili, prezident Donald Trump byl v odsudcích mnohem vlažnější. Průzkum se také zabýval jeho popularitou a ukázal, že se přílišné přízni mezi armádními příslušníky netěší. Zatímco Trumpa chválí 48 procent vojáků, u důstojníků je to jen 30 procent. Rozdíl je i mezi muži a ženami (47 procent mužů vidí Trumpa pozitivně, u žen je to jen 32 procent) a nebělochy a bělochy (51 procent nebělochů vnímá Trumpa negativně oproti 37 procentům bělochů).

 

Čtěte dále