Klinika se bezdůvodně neobohatila. ÚZSVM si u soudu uřízl ostudu

Deklarativně nezisková Klinika se kvůli žalobě státu ocitla v nečekané pozici. Státní úřad ji obvinil z „bezdůvodného obohacení“. Soudkyně argumenty státu nepřijala.

O celkem 350 tisíc korun žaloval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) aktivisty z Autonomního sociálního centra Klinika. Ti se měli obohatit tím, že budovu v období od března 2016 do října téhož roku užívali v rozporu se zákonem a bez „dobré víry“. Tím měli způsobit státu škodu, protože ji nemohl v této době využívat. Už teď Kolektiv, respektive Tereza Virtová, platí pokutu tisíc korun za každý den „protismluvní okupace“.

Při prvním líčení v září tohoto roku chtěla soudkyně vědět, jak je možné, že majetek, který neměl v březnu 2015 pro ÚZSVM žádnou cenu a úřad jej tedy bezplatně poskytl kolektivu Kliniky, by měl být v březnu 2016 schopný vyprodukovat zisk, který ÚZSVM „ušel“ a teď o něj Kliniku žaluje. Obžaloba proto předvolala jako svědkyni paní Kubíčkovou, šéfku odboru pro hospodaření s majetkem státu na ÚZSVM. Ta uvedla, že budova Kliniky byla pro ÚZSVM po konci výpůjčky komerčně nevyužitelná, a to minimálně až do převzetí jinou složkou státu. Budova byla ve špatném technickém stavu a navíc nebylo možné případnému zájemci garantovat délku pronájmu. K neprodloužení smlouvy o výpůjčce došlo kvůli informacím stavebního úřadu, že budova bývalé Kliniky je využívána v rozporu se zákonem.

Soudkyni argumenty obžaloby nepřesvědčily. Podle ní se ve smlouvě o bezúplatné výpůjčce zjevně uvádí, že budova je nebezpečná a také že je „dočasně nepotřebná“.

Podobnou žalobu podala před časem na Kliniku i Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Stejně jako ÚZSVM požaduje SŽDC po Klinice peníze za období, kdy je budova v majetku tohoto úřadu. Obhájci Kliniky uvedli, že pobyt kolektivu naopak prostředky státu šetří. Budova jednak dále nechátrá a je vytápěna, navíc se ušetří i za ostrahu. Ta před březnem 2015, kdy začala výpůjčka, stála ÚZSVM 8 500 korun denně (za dva zaměstnance a karavan).

Soudkyni argumenty obžaloby nepřesvědčily. Podle ní se ve smlouvě o bezúplatné výpůjčce zjevně uvádí, že budova je nebezpečná a také že je „dočasně nepotřebná“. Důvody pro ukončení výpůjčky nesouvisely s technickým stavem budovy jako takové. Ta byla stále ve stejně špatném stavu jako v březnu 2015, kdy to ÚZSVM ve smlouvě o výpůjčce sám konstatoval. Nelze tedy říct, že by se kolektiv na úkor státu obohatil. Postup státu soudkyně označila za rozporuplný. V roce 2015 stát poskytne zadarmo budovu, za jejíž využívání si v roce 2016 nárokuje peníze, a to při stejném technickém stavu objektu. Tisícikorunová smluvní pokuta za každý den „okupace budovy“ je podle soudkyně adekvátní.

Mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka nevyloučil, že se úřad po seznámení s písemným vyhotovením rozsudku, odvolá. Zástupkyně Kliniky Virtová uvedla, že pobyt kolektivu v budově nekončí. SŽDC nemá potvrzenou změnu v územním plánu ani vyřízené stavební povolení. V případě vyklizení domu by tedy dům mohl opět chátrat.

 

Čtěte dále