Česko válcuje ostatní země EU – v sexismu

Mezinárodní výzkum dokládá, že Česká republika je nejhorší země EU v hodnocení genderové rovnosti.

V letošním průzkumu Eurobarometr, věnujícím se rovnosti pohlaví v členských státech EU, Česká republika naprosto propadla – skončila jako poslední, za státy jako Litva nebo Slovensko. Průzkum ukázal některé oblasti, ve kterých výrazně zaostáváme za zbytkem Evropy a které signifikantně přispívají k přetrvávajícímu neutěšenému stavu, pokud jde o přijímání žen jako rovnoprávných členů naší společnosti.

Neuvěřitelných 77 procent Čechů vidí hlavní poslání ženy v péči o rodinu a domácnost.

Neuvěřitelných 77 procent Čechů vidí hlavní poslání ženy v péči o rodinu a domácnost. Tento názor je navíc nepřímo podporován dalšími 72 procenty lidí, kteří mají za to, že muž má především vydělávat. Celých 83 procent Čechů se domnívá, že ženy zakládají svá rozhodnutí především na emocích, a více než polovině (přesněji 61 procentu) nepřijde nic divného na tom, jak jsou ženy zobrazovány v médiích (vzpomeňme na soutěž Sexistické prasátečko, která v minulých týdnech proběhla médii). Není asi ani třeba zmiňovat, že Česko je jednou z pěti zemí, v nichž se genderovým stereotypům daří nejlépe. Dále ženy v Česku dostávají zaplaceno za stejnou práci o necelou čtvrtinu méně než muži, což nás řadí na předposlední příčku před Estonsko.

Podle eurokomisařky pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví Věry Jourové je třeba platový rozdíl co nejdříve vyrovnat. Finanční nezávislost žen je kromě jiného také nejdůležitějším nástrojem v obraně před domácím násilím.

Evropská komise minulý týden v reakci na průzkum zveřejnila prohlášení, ve kterém se zavazuje zacílit své kampaně na řešení problematiky sexuálního obtěžování, násilí na ženách či platové nerovnosti a na podporu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Pro členské státy by měl vzniknout tzv. akční plán, který má mimo jiné zaručit rodičovskou dovolenou pro obě pohlaví a pružné pracovní úvazky.

 

Čtěte dále