FairCoin: Hacknout finanční trhy virem spolupráce

Proti bitcoinu můžeme postavit alternativu: globální družstevní měnu FairCoin.

V minulém článku byla představena možnost útěku od oficiálních měn skrze dnes často skloňovanou měnu bitcoin. Jak ale vybudovat měnu, ke které má smysl utíkat – například proto, že má potenciál přesunout nás do postkapitalistické společnosti? Bitcoin přinesl technologickou inovaci, nyní je čas dát jí politický obsah – ekonomickou, sociální a environmentální spravedlnost. K tomu slouží kryptoměna FairCoin.

Funkce peněz – měna pro jedno procento

Podle tradičního rámce mají peníze tři hlavní funkce. Jsou prostředkem směny, zúčtovací (referenční) jednotkou a uchovatelem hodnot. Naplňování a výklad těchto funkcí jsou přitom silně závislé na centrálně regulovaném bankovním režimu.

Paradoxem situace, v níž dochází ke koncentraci kapitálu do rukou mocných, je to, že mocní spolupracují, zatímco občané soupeří na trhu, každý podle zůstatku na svém běžném účtu.

Peníze v první řadě referují o globální nerovnováze a o nespravedlivém ohodnocení sociálních a přírodních zdrojů. Na jednom místě světa dostanete odměnu dolar na den a na druhém, jinak totožném místě, dolarů sto. Takto neférově zaúčtované zdroje by měly sloužit k uchování hodnoty do budoucna. Jenže do hodnoty peněz se nepromítají pouze „reálné hodnoty“ ze vzniklých služeb či zboží. Spekulativní transakce, včetně spekulací s penězi samotnými, státní emise i úvěry komerčních bank, ty všechny mají jediný cíl – generovat další peníze. Zbývá nám prostředek směny. Tato funkce je vnímána jako určující pro obě již zmíněné. Je to ale spíš naopak. Neumíme-li skutečně porovnat a neznáme-li skutečnou hodnotu, můžeme pouze slepě směňovat.

Co nás udržuje slepými, je naše individuální závislost na penězích a také neschopnost peníze organizovat. Peníze jsou zdánlivě rozsypány mezi lidmi, prakticky však koncentrovány v bankách. Skutečnými majitelkami našich peněz jsou finanční korporace. Ty rozhodují, spekulují a přerozdělují ve spolupráci s majiteli velkého kapitálu. Občanům zůstává pouze právo (a povinnost) peníze používat jako mazivo spotřeby. Paradoxem situace, v níž dochází ke koncentraci kapitálu do rukou mocných, je to, že mocní spolupracují, zatímco občané soupeří na trhu, každý podle zůstatku na svém běžném účtu. Hořkým důsledkem je, že společenský přebytek je v neprospěch občanů přerozdělen vlastně dvakrát. Nejprve při výrobě, podruhé v bance. Peníze jsou proto aktivním nástrojem, který slouží k ovládání statu quo v rozdělení bohatství a moci.

Globální družstevní měna pro 99 procent

Představte si, že jste vy, občanská společnost, tvůrci peněz. Můžete ovlivnit množství peněz a do jisté míry také směnný kurz k dalším měnám. Můžete ale rozhodovat o ziscích, respektive o přebytcích, které jste do systému vložili vy a další členové svou činností? Nebo ovlivnit, aby hodnota peněz byla založena na reálné hodnotě? Tvůrci FairCoinu tvrdí, že ano. Jako tvůrci peněz jste v tuto chvíli totiž architekty celého systému.

Enric Duran, známý jako Robin Banks, si v roce 2008 takzvaným aktem finanční neposlušnosti půjčil od 39 bank celkem půl milionu eur. Peníze nikdy neměl v úmyslu vrátit a rozdal je mezi aktéry sociálního hnutí v Katalánsku. Snad již tehdy měl v hlavě principy fungování globální spravedlivé měny. Se vznikem bitcoinu v roce 2009 začala mít měna i technologické obrysy. FairCoin vznikl v Duranově okolí v roce 2014. Měnu má pod správou globální družstvo FairCoop, které transparentně a konsenzuálně rozhoduje například o změnách fixního kurzu či o strategii obchodování s měnou. Členem družstva se přitom může stát každý, kdo souhlasí s jeho principy. Interpretace jednotlivých funkcí peněz zde není mocenskou, ale občanskou rolí.

Základním pilířem FairCoinu je spravedlivá distribuce. V březnu 2014 bylo vygenerováno padesát milionů mincí, které byly přerozděleny původním členům komunity (asi padesát tisíc IP adres). Bylo však dohodnuto, že deset milionů mincí zůstane v družstevních fondech s cílem použít je na společné aktivity a přerozdělit je „později příchozím“. pět milionů mincí tak bylo uloženo ve fondu globálního Jihu, 2,5 milionu ve fondu commons, 1,5 milionu ve fondu technologické infrastruktury a jeden milion v rezervním fondu. Jak ale nově vzniklé měně vytvořit hodnotu? FairCoin si představte jako velký crowdfunding. Nákupem měny od FairCoopu za fixní kurz (v současnosti 1:1 k euru) podporujete aktivity družstva svými penězi, podobně jako u jiné etické investice. Podporujete však také sami sebe. „Crowdfunding“ totiž zvyšuje poptávku po FairCoinu a s ohledem na fixní množství mincí tlačí na směnný kurz. Postupným přeléváním peněz do FairCoinu stoupá jeho relativní hodnota vůči euru. Zmíněný fond pro globální Jih sloužící k přerozdělení kapitálu do zemí, které v kapitalistickém systému nejvíce strádají, nebo fond pro nákup commons infrastruktury by tak v budoucnu mohly nabýt velké hodnoty.

Kurz FairCoin:EUR, zdroj: http://statistics.fairplayground.info/chart.html?s=faircoin_prices

 

Globální sociální měna

Technicky je FairCoin založen na ekologickém konsenzu. Původně bylo rozdělováno dalších padesát tisíc mincí každý měsíc jako odměna „razičům“ za to, že umožňovali automatický chod transakcí podobně jako u bitcoinu „těžaři“. Takové systémy jsou ovšem založeny na soupeření a mají velké energetické nároky. FairCoop proto v červenci 2017 přišel s novým blockchain algoritmem založeném na spolupráci, takzvaném Proof-of-Cooperation. Ten není založen na žádném dalším vytváření mincí. Ověřování transakcí prochází pouze skrze několik desítek vybraných členů komunity. Spotřeba energie celého systému je minimální, v řádu stovek wattů denně. Dnes je tak v oběhu finální množství asi 53 milionů mincí.

Kde ale FairCoop bere mince k prodeji, když už jsou všechny rozdány? Asi deset procent měny bylo ponecháno k volnému obchodování na trzích s kryptoměnami. Za eura, která FairCoop inkasuje, tak opět nakupuje FairCoiny. Vy byste mohli jako jednotlivci udělat to samé a nakoupit měnu mnohdy za výhodnější kurz na volných trzích, než je fixní kurz stanovený plénem. FairCoin je však celý založen na spolupráci na finančních trzích, nikoli na individuálních ziscích spekulantů. To ale neznamená, že spekulanty lze ze systému zcela eliminovat. Současné zhodnocení kurzu (od července 2017 zhruba čtyřnásobné) je do značné míry taženo spekulativním útokem na bitcoin a další kryptoměny.

FairCoin ale neslouží pouze k přesunu hodnoty do demokratické správy. FairCoin má především umožňovat směnu a je v tomto ohledu globální sociální měnou. Důraz na hodnotu reálných obchodů se zbožím a službami by měl oproti jiným kryptoměnám zajistit stabilitu vůči spekulativním bublinám a dlouhodobě i stabilitu směnného kurzu. Funkce prostředku směny a vytvoření hodnoty přitom spolu nesoupeří. Družstvo vymyslelo důvtipné řešení napojení architektury sociálních měn k FairCoinu. Uvnitř družstva členové ke směně nemusí používat samotné mince, ale využívají systém vzájemně započtených závazků. Směna je tak podporována i v období rostoucí hodnoty měny. Podobně jako u ostatních sociálních měn je však zásadní, aby členové v měnu důvěřovali – věřili v její funkce a v její koupěschopnost. Dokud nebude vybudováno dostatečně velké tržiště, riziko poklesu důvěry je velké.

Cesta ke globální spolupráci

FairCoop není úplně nová iniciativa. Již v roce 2010 aktivisté kolem Enrica Durana založili takzvané Cooperativa Integral Catalana (CIC), superdružstvo, které dnes v Katalánsku sdružuje několik tisíc členů – jednotlivce, kolektivy, místní skupiny i regionální sítě. CIC je založen podobně jako FairCoop na důvěře, etických principech, sdílení přebytků a solidaritě. Členové používají sociální měnu Eco, směnitelnou 1:1 s eurem. Trh se stává opět místem směny, nikoli soutěže. Cílem je zajistit si potřeby, a ne kumulovat individuální bohatství. Do komplexních systémů, které stojí mimo družstvo, jako jsou třeba zdravotnictví či školství, je rozšiřován „virus spolupráce“, díky němuž místní infikovaní lékaři i učitelé poskytují družstvu své služby výměnou za sociální měnu či za produkci, které družstvo nabízí.

FairCoop cílí na vytvoření stovek podobných autonomních regionálních superdružstev a místních „uzlů“, které budou schopny spolupracovat a obchodovat ve FairCoinech. FairCoop nabízí základní infrastrukturu. Již dnes umožňuje rychlý přesun kapitálu mezi zeměmi (v řádu minut) včetně transakcí přímo do bankomatů v některých zemích. Dále otvírá globální etickou banku – Bank of the Commons, sloužící k investicím do komunitních projektů, FairMarket, online tržiště, na němž členové družstva za FairCoiny směňují své produkty a služby, a v neposlední řadě také FreedomCoop – právně zakotvenou instituci, která poskytuje prostředí a konzultace pro provozování legálního podnikání skrze družstvo a férovou měnu. Nicméně aby celý férový kooperativní systém fungoval, je nutné, abyste v něj uvěřili. Stejně silně jako nevěříte v kapitalismus.

Autor je ekologický ekonom.

 

Čtěte dále