Snění o liberálních idiotech

Video Cabota Phillippse mělo ukázat, jací jsou liberálové pitomci. Virál je ale jen průhlednou manipulací.

Před nedávnem měli konzervativci pré. Video s názvem Liberálové milují Trumpův daňový plán… Pokud jim řeknete, že s ním přišel Bernie Sanders, na kterém se Cabot Phillips z webu Campus Reform ptá asi deseti studentů Univerzity George Washingtona na Trumpovou daňovou reformu, se stalo hitem, těší se půldruhému milionu zhlédnutí, obletělo konzervativní weby a dostalo se i na český Facebook.

Phillips se nejdříve zeptá, jaký mají na reformu obecný názor (video je z konce října, kdy Trump reformu představil veřejnosti), pár studentů zmíní negativní dopad na střední třídu, chudé a vůbec většinu společnosti, a on jim následně představí „soucitnější alternativu Bernieho Sanderse“. Ta spočívá ve třech bodech: vrácení daní rodinám s dětmi, zrušení dědické daně a snížení daňového stropu na 25 procent pro malé podniky. Studenti samozřejmě souhlasí a vyjadřují se o jednotlivých bodech pozitivně. Jenže pak přijde bazinga moment. Phillips jim oznámí, že nejde o Sandersovy, ale o Trumpovy návrhy, což studenty překvapí a přiměje k zamyšlení. „Senátor Sanders neměl žádný daňový plán, to, co milovali, byl ve skutečnosti plán prezidenta Trumpa,“ vylíčí Phillips svůj triumf v doprovodném článku. To konzervativcům potvrdí, že mladí liberálové jsou úplně mimo, a youtubová cílovka může pod videem věnovat svůj volný čas litaniím o užitečných idiotech a levičácké rakovině. Klasika.

Prezentovat více než čtyřsetstránkový návrh reforem pomocí tří dílčích zjednodušených bodů, které zrovna shodou náhod nezní jako ekonomický horor, je k smíchu a hlavně nefér.

Cílem videa Campus Reform, „hlídacího psa vyššího státního vzdělávacího systému“, jak stojí na stránkách, je samozřejmě „liberály“ zesměšnit a ukázat, že jejich kritika Trumpovy reformy nemá faktické základy. „Důkazem“ je pak to, že oni souhlasí se třemi poměrně rozumně znějícími a Phillipsem zjednodušeně vylíčenými návrhy, u nichž je ve výsledku prakticky jedno, na jaké straně politického spektra se nacházíte. Jenže jádro daňové reformy je někde jinde.

Bohatí zbohatnou, chudí budou dál chudnout

Nejvíce kritizované na Trumpově reformě je obrovské snížení daní korporacím, které je obhajováno mnohokrát vyvráceným argumentem o „protékání“ peněz k nízkopříjmovým skupinám; dále proklamovaná představa, že vedení firem investuje ušetřené prostředky do jejich rozvoje a na zvyšování platů, což ředitelé společností sami vyvracejí. Výsledkem reforem v dlouhodobém horizontu nejspíše bude zvýšení státního dluhu, benefity z reformy budou podle odhadů pro střední třídu nepatrné, chudým se životní úroveň ještě zhorší a nejvíce si přilepší nejbohatší jedno procento. Ekonomická nerovnost se bude nadále prohlubovat. A k tomu řada dalších věcí, třeba jen to, že při představování reformy si Trump pomohl lží o dopadu korporátní daně na běžné Američany, jak vzápětí poukázal Bloomberg.

Prezentovat více než čtyřsetstránkový návrh reforem pomocí tří dílčích zjednodušených bodů, které zrovna shodou náhod nezní jako ekonomický horor, je tedy k smíchu a hlavně nefér. Dědickou daň navíc Phillips ve videu představí jako „daň z úmrtí“, vysvětlí, že jde o zrušení zdanění majetku zemřelého, aniž by ale dodal, že se to týká jen bohatých, jejichž majetek převyšuje 5,49 milionů dolarů. Liberálové milují Trumpův daňový plán… Pokud jim neřeknete, co v něm ve skutečnosti je – tak by měl znít název videa, i když použití slova „milovat“ je pořád dost přitroublé. Možná by se ale dalo aplikovat na některé republikány, z nichž někteří nejsou schopni ani vyjmenovat základní informace o reformě, kterou odhlasovali.

Účelová manipulace Campus Reform

Asi není třeba zvlášť zdůrazňovat, že obecně nemá moc význam přeceňovat výpovědní hodnotu takovýchto sebepotvrzujících videí, a to bez ohledu na to, jaká strana je prezentuje. Dá se tautologicky říct, že takováto videa nejsou ničím víc než tím, čím jsou – v tomto případě tříapůlminutovým sestřihem rozhovorů s deseti lidmi. Odvozovat na jejich základě nějaké širší závěry je přinejmenším krátkozraké. Neznáme například počet oslovených, zda někdo Phillipse konfrontoval, nebo jak velkou roli sehrál střih.

Nad tím by šlo mávnout rukou, podobných videí je nespočet a není třeba brát každé vážně. Na rozdíl například od The Opposition Jordana Kleppera, jehož hlavním účelem je pobavit a umí to udělat vtipně, „hlídací pes“ Campus Reform se snaží vytvořit dojem, že usvědčil liberály z pokrytectví. Vzhledem k silnému konzervativismu Campus Reform, faktu, že v minulosti manipulativně informoval na základě nepodložených tvrzení, a skutečnosti, že líčení liberálních aktivistů v negativním světle je hlavním účelem stránky, nepřekvapí, že využije každé příležitosti, aby ze studentů udělal blbce.

Ale studenti ve videu nejsou blbci. Způsob, jakým Phillips návrhy prezentuje, nehledě na záměrně lživou premisu o Sandersovi, vybízí k souhlasu, ať je jejich původ kdekoli. Takto můžete „nachytat“ kohokoli kdykoli, není nic jednoduššího. Asi proto je to pro antilevičáky takové hobby. Například ve videu s roztomilým názvem Antifa jásá při proslovu složeném z Hitlerových citací vidíme pár desítek převážně žen ve středním věku (takže Antifu), které si na protitrumpovském protestu poslechnou nekonzistentní oddrmolený proslov bez jednotné idey, v němž ale sem tam zazní věta, která zapadá do kontextu dané situace. Člověk se na takovýchto akcích obvykle dopodrobna nezamýšlí nad dlouhými vytrženými souvětími, které samy o sobě úplně nedávají smysl, ani vyloženě nečeká, že by někdo citoval Hitlera. Pro někoho ale nějakých sedm vteřin potlesku znamená, že „Antifa jsou skuteční náckové“. A podobně je pak možné říct, že liberálové milují Trumpovu reformu.

Politická identita v rozdělené společnosti

Značná část hlasité internetové pravice vidí v „levici“ nebo v „liberálech“ jakýsi monolitní ideový proud, takže když někdo z nich souhlasí s jakýmkoli názorem protistrany, je to hned na oslavu. Je to trochu infantilní představa: jako by Trump měl být pro liberály jakýsi bubák, s nímž budou natruc ve všem nesouhlasit. Ve Spojených státech v tom určitě hraje roli i přes sto padesát let trvající systém dvou stran, v němž republikáni a demokraté určují charakter americké politiky, a fakt, že Trump natolik rozděluje společnost (a například bezprecedentně mění tvář tamního soudnictví, což bude mít velký dopad na podstatnou část obyvatelstva), takže jakákoli společná řeč se pomalu stává nemožnou. „Politická identita“ je pak téměř všeurčující a někdo pak například radši upřednostní republikánského kandidáta na senátora obviněného ze sexuálního obtěžování několika žen včetně nezletilé dívky než demokrata.

Studenti z videa na jeho konci přiznávají, že mají vůči Trumpovi a republikánům předsudky, nedůvěřují jim, uvědomují si, že jejich politické inklinace mohou do jisté míry ovlivňovat to, jak se k faktům staví (tohle se samozřejmě děje u kohokoli). Jde o pěkný moment sebereflexe, kdy obě strany kývají a souhlasí a vyznění videa je překvapivě umírněné. Jenže to se z něj nesmí stát ideologická munice hysteriků, kteří se nezabývají fakty. Dráždivá touha vysmát se za každou cenu pak vede lidi, jako je Jan Palička z G.cz, aby si na svém facebookovém profilu příspěvek s videem zasponzoroval a napsal: „Tohle je kouzelný. ,Liberálové‘ hodnotí tolik nenáviděnou a kritizovanou Trumpovu daňovou reformu, jen jim je u toho řečeno, že to vymyslel jejich guru Bernie Sanders. Rázem jsou Trumpovy návrhy geniální, ideální pro lidi a to nejlepší pro Ameriku.“ Bitch, please

Autor je spolupracovník redakce.

 

Čtěte dále