Putine, běž do hajzlu! protestovali aktivisté v Brně

V Brně se v den ruských prezidentských voleb konala demonstrace proti násilí na anarchistech a anarchistkách v Ruské federaci.

Včera v odpoledních hodinách se před brněnským ruským generálním konzulátem sešla skupina asi třiceti protestujících, kteří jsou dlouhodobě znepokojeni jednáním ruského státu a jeho policejních složek vůči ruským anarchistům a antifašistům. Svolavatelem akce byla volná koalice Prázdných trůnů, feministického uskupení Sdruženy a jednotlivých angažovaných skautů.

V budově ruského konzulátu právě probíhaly prezidentské volby. Občané Ruské federace žijící v Brně se tak mohli při cestě k volebním urnám seznámit s tím, co se ruským anarchistům děje. Někteří pod dojmem výčtu případů, kde figurovalo i mučení elektrickým proudem s vynuceným doznáním, podepsali otevřené dopisy, které byly adresovány politickým a úředním činitelům v Česku i v Ruské federaci. Na dotaz, zda se volby falšují, odpověděl jeden kolemjdoucí se smíchem: „Samozřejmě, ale ne tady.“

První projev pronesl člen kolektivu Prázdné trůny. Zdůraznil nutnou práci „na vizi světa bez vládců a legálního násilí“ v protikladu k touze liberálů, kteří často jen volají po humanističtějším ruském vůdci. „Vítáme politicky aktivizované společenství jako příslib tvůrčího přístupu ke společnosti, ale zároveň nechceme zůstat u etického kýče antikomunismu a étosu Občanského fóra.“

Po něm vystoupil vedoucí skautského oddílu v Židenicích. Přihlásil se skautským a anarchistickým ideálům a vyjádřil podporu vězněným anarchistům: „Důvodem, proč tu dnes stojím, je životní filosofie skautingu, jejíž základy mají skauti s anarchisty společné. Svoboda, rovnost a solidarita – to jsou hodnoty, kvůli kterým jsou anarchisté neustále pronásledováni, a donedávna kvůli nim byli pronásledováni, mučeni a vražděni i skauti. Říkám proto ostré NE státnímu útlaku, jehož se Rusko dopouští na anarchistech.“ Velmi trefně uvedl do souvislosti aktuální tureckou a ruskou agresi. Celý projev zakončil citátem Petra Kropotkina – „Jeden odvážný čin vykoná víc práce než tisíce brožurek“ – a vyzval k větší organizaci.

Po projevech se rozdával skořicový chléb. Byl podáván na ubruse, na kterém byla vyšita šifra klíčová pro celou akci: ptn pnch, což znamená Путин пошёл на хуй, tedy: Putine, běž do hajzlu. Záměrem bylo ukázat nesouhlas se současnou politikou Ruska, s násilím páchaným státem na anarchistech a zejména vyjádřit solidaritu s mučenými bratry a soudruhy ve vězení.

 

 

 

 

 

 

 

Čtěte dále