Střet finančních zájmů v Evropské komisi

Podle zprávy nevládní organizace Corporate Europe Observatory řada evropských úředníků dohlížejících na regulaci finančního sektoru ve skutečnosti jedná v jeho zájmech.

V oddělení Evropské komise pro bankovnictví a finanční regulace byl dokladován poměrně vážný střet zájmů. Řada vysokých úředníků dohlížejících na regulace finančního sektoru odešla po ukončení svého mandátu do finančních společností, jejichž regulaci měli na starost. Upozornila na to nevládní organizace Corporate Europe Observatory (CEO). „Čtyři z pěti finančních ředitelů, kteří v letech 2008 až 2017 působili v Evropské komisi, odešli pracovat pro finanční instituce, které měli sami regulovat, anebo pro lobbistické firmy, které tyto finanční společnosti zastupují,“ stojí ve zprávě, kterou publikovala organizace CEO. V praxi má personální provázanost mezi finančním sektorem a jeho veřejným regulátorem za následek převzetí evropské finanční regulace velkými korporacemi.

Většina vedoucích sekce pro finanční regulace po svém působení ve funkci odešla pracovat ve prospěch regulovaných institucí.

Výzkum pod vedením sociologa Yiorgose Vasalose z univerzity ve francouzském Lille se zaměřil hlavně na období hospodářské a finanční krize, kdy měla Evropská komise zvýšit regulace finančnictví a bankovního sektoru. Většina vedoucích sekce pro finanční regulace však po svém působení ve funkci odešla pracovat ve prospěch regulovaných institucí. Výsledky výzkumu také ukázaly, že třináct vysokých úředníků pracovalo ve finančnictví před tím, než nastoupili do regulačních evropských úřadů. Podle nevládní organizace CEO se tito lidé ocitají ve střetu zájmů. Svým působením v Evropské komisi totiž pravděpodobně nechtěli ohrozit svou budoucí kariéru a přebujelý finanční sektor, který je spoluzodpovědný za finanční krizi, dostatečně neregulovali. Je tedy nejasné, do jaké míry plnili během svého mandátu v Evropské komisi veřejnou službu a do jaké míry jednali s vidinou budoucích soukromých zisků.

Zpráva zmiňuje příběhy několika úředníků, jako je třeba Ir Charlie McCreevy, který působil v komisi v letech 2004 až 2010, a stal se „prvním někdejším komisařem v historii, jenž se pokusil po odchodu z úřadu založit vlastní banku“. Jako problematický hodnotí zpráva i fakt, že řada úředníků, kteří přecházejí do soukromého finančního sektoru, poskytuje svým novým zaměstnavatelům „insiderské“ informace, které firmy nepatřičně zvýhodňují. Zpráva CEO doporučuje Evropské komisi zavést striktní opatření, která by sankcionovala úředníky za střet zájmů a působení ve společnostech, na které by měli dohlížet a jejichž činnost by měli regulovat.

 

Čtěte dále