Propusťte Nouru Hussein!

Súdánská žena Noura Hussein v sebeobraně zabila svého manžela. Lidskoprávní organizace, OSN a EU požadují, aby byla omilostněna.

Když bylo Nouře Hussein osmnáct let, znásilnil ji její manžel. Podle aktivistů teď dívku čeká rozsudek smrti za to, že se bránila. V květnu minulého roku Noura smrtelně zranila nožem svého manžela Abdulrahmana Mohameda Hammada, podle jejích právníků v sebeobraně. Súdánská justice ji 29. dubna 2018 shledala vinnou z úkladné vraždy a 10. května byla Noura odsouzena k trestu smrti oběšením. Její případ přitáhl mezinárodní pozornost k situaci mladých žen a dívek, které jejich rodiny nutí ke sňatku a nechávají napospas násilnickým manželům. Hussein je zatím rok ve vazbě, její útrapy začaly ale už roku 2014, kdy ji rodiče nutili vdát se za Hammada. Noura uprchla a tři roky žila u tety. Podle aktivistů ji otec v roce 2017 přilákal zpět domů a přiměl ke sňatku. Hussein se bránila, když se její manžel pokusil svazek dovršit. Následně ji Hammad znásilnil za pomoci svého bratra a dvou bratranců, kteří jí drželi ruce a trup, jak uvedl její právník Dr. Adil Mohamed Al-Imam. Druhého dne ráno, když byla Hussein s manželem sama, se jí Hammad znovu pokusil zmocnit, ona se ale bránila a přitom ho smrtelně pobodala. Poté se ihned obrátila na své příbuzné, kteří ji vydali policii.

Nejkrutější trest

Lidskoprávní organizace, aktivisté a mezinárodní společenství rozhodnutí udělit Nouře Hussein trest smrti jednoznačně odsoudili a vyzvali súdánskou vládu k jejímu omilostnění. Zástupce ředitele Amnesty International pro východní Afriku Seif Magango uvedl, že pro Amnesty je udělený trest zásadním problémem. „Rozsudek smrti je v tomto případě opravdu neskutečně krutý. Není adekvátní spáchanému zločinu,“ řekl.

Súdánské zákony neposkytují dívkám, které jejich rodiny nutí do manželství, valnou ochranu: zákon sňatek povoluje už desetiletým dětem.

Podle Maganga je třeba vyslechnout i druhou stranu, tedy Nouru Hussein, které by zároveň mělo být umožněno odvolání a nový soud s připuštěním dalších důkazů. „Soud vůbec nevzal v úvahu, že ji manžel již předtím znásilnil, protože podle jejich interpretace zákona znásilnění v manželství neexistuje, súdánská ústava ho neuznává,“ dodal. Nouru Hussein by mohlo zachránit život i to, kdyby Hammadovi příbuzní přijali finanční vyrovnání zvané dija. To již dříve odmítli. „Kdyby rodina diju přijala a uznala, že Noura jednala v sebeobraně a neplánovala svého muže zabít, záležitost by se tím vyřešila. Noura by nemusela být popravena,“ řekl Magango.

Dětské sňatky

Mnoho súdánských žen pod tlakem rodiny i ekonomické situace vstupuje do manželství ve velmi nízkém věku. Podle zprávy UNICEF z roku 2017 se třetina súdánských dívek vdává před dovršením osmnácti let, dvanáct procent dívek je vdaných již v patnácti letech. Podle organizace Cooperative for Assistance and Relief Everywhere, která se věnuje boji proti dětským sňatkům a dalším humanitárním aktivitám, se před dovršením patnácti let věku vdává každá devátá dívka na světě.

Súdánské zákony neposkytují dívkám, které jejich rodiny nutí do manželství, valnou ochranu: zákon sňatek povoluje už desetiletým dětem, znásilnění bylo až donedávna definováno zákonem z roku 1991 výhradně jako nekonsensuální nemanželský sex. Novela zákona v roce 2015 od sebe zločiny odlišila a vytvořila právní rámec pro stíhání za znásilnění v manželství, jak vyplývá ze zprávy African Centre for Justice and Peace Studies, uveřejněné v roce 2016. Podle lidskoprávních organizací nicméně společenské normy vedou k výkladu zákona v neprospěch žen a znásilnění v manželství je nadále zcela běžné.

Další výzvy k záchraně Noury

Přibývá hlasů volajících po odvolání trestu smrti pro Nouru Hussein. Petici na Change.org, která vyzývá súdánskou vládu k omilostnění dívky, podepsalo již přes milion lidí. Organizace UN Women (Ženy OSN), Populační fond OSN a Úřad zvláštního poradce OSN pro Afriku zveřejnily v neděli 13. května společné prohlášení, v němž „apelují na vládu Súdánu, aby ušetřila život Noury Hussein a aby chránila životy všech svých žen a dívek“. Delegace EU v Súdánu také vydala prohlášení. Vyjádřila v něm „rozhodný nesouhlas s udělováním trestu smrti bez ohledu na místo a okolnosti“.

Právníci Noury Hussein podali ve čtvrtek 24. 5. odvolání. Podle informací CNN mu předcházelo zastrašování Dr. Al-Imama, kterému také nebylo umožněno uspořádat tiskovou konferenci. Odvolání i tak přineslo nové informace o zápase, během nějž Hussein manžela – jehož si vzala z donucení a který ji podle jejích slov následně znásilnil – zabila. Právníci odvolání podpořili mimo jiné lékařskou zprávou, která byla hned po Nouřině zatčení v květnu 2017 zaevidována jako důkazní materiál. Zpráva popisuje poranění typická pro sebeobranu – řezné rány na rukou, stopy po pokousání na rameni – a také rozpadlá postel.

„Jsem optimistka. Věřím, že po odvolání v novém procesu vyhrajeme. Pokud ne, půjdeme až k Nejvyššímu soudu,“ uvedla pro CNN Nahid Gabralla, ředitelka nevládní organizace SEEMA, která v hlavním městě Súdánu, Chartúmu, pracuje s oběťmi genderově motivovaného násilí. „Čeká nás ale ještě dlouhá cesta.“

Autorka je novinářka.

Z anglického originálu Rights Groups, UN, EU call on Sudan to spare Noura, publikovaného na webu voanews.com, přeložila Sára Foitová. Redakčně upraveno.

 

Čtěte dále