Trestá pražské zastupitelstvo nesouhlas?

ANO a pravicové strany zamítly granty pro organizace Auto*Mat a Arnika. 

Pražské zastupitelstvo na svém jednání 17. května neschválilo granty pro projekty vedené spolky Arnika a Auto*Mat. Z celého balíku určeného na ekologický rozvoj městského prostoru tak odstranilo například podporu akce Zažít město jinak na Evropském týdnu mobility či mapování zamořenosti města rtutí. Stalo se tak přesto, že projekty Arniky i Auto*Matu doporučila v grantové soutěži nezávislá odborná komise a Rada hlavního města Prahy.

Už na začátku jednání se proti Arnice a Auto*Matu ozval místostarosta Prahy 3 Alexander Bellu z opoziční ODS – expert strany pro e-government, který v rámci svého působení na Žižkově proslul především tažením proti Autonomnímu sociálnímu centru Klinika. Později, během projednání, přišel s tím, že by se sedm projektů obou spolků mělo vyčlenit z balíku ostatních environmentálních programů, na které zastupitelstvo přiděluje peníze.

Alexander Bellu už předloni tvrdil, že v případě pohledu na město jako na prostor, v němž má být i něco jiného než auta a developerské projekty, vítězí ideologie nad rozumem.

O tom se nicméně hlasovalo až ke konci zhruba třináctihodinového jednání po osmé večerní. K návrhu na přidělení grantů Arnice a Auto*Matu se z padesáti šesti přítomných zastupitelů vyjádřilo pouhých dvaatřicet, přičemž pro podporu ekologických projektů hlasovalo dvacet tři zastupitelů z Trojkoalice (Zelení, KDU-ČSL a STAN), ČSSD, Pirátů a KSČM. Přestože proti přidělení grantu hlasoval pouze Bellu, primátorka Adriana Krnáčová a Ondřej Prokop z ANO, návrh neprošel kvůli tomu, že zastupitelé za ANO, ODS a TOP 09 hlasování fakticky sabotovali.

Kritikům peníze nedáme!

V diskusi, jež rozhodování předcházela, dal Bellu i kandidát hnutí ANO na post primátora Patrik Nacher najevo, že proti grantu ekologickým iniciativám vystupují především kvůli environmentálnímu postoji spolků samotných. Belluova stranická kolegyně Alexandra Udženija měla Auto*Mat dokonce označit za „cykloteroristy“.

Arniku a Auto*Mat naopak hájili Piráti i Zelení z Trojkoalice – mezi nimi i náměstkyně primátorky Petra Kolínská. Ta prohlásila, že „i kdybychom měli jiný názor [než spolky], tak by Praha měla (…) být tak sebevědomá, že se nebude mstít prostřednictvím zásahů do grantové politiky“. Tím předznamenala podezření, které se ad hoc vyřazením dvou subjektů z širšího balíku ekologických projektů potvrdilo.

„Přece nedáme peníze někomu, kdo má jiné názory nebo kritizuje město“ – tak parafrázoval sdělení pravicových politiků Auto*Mat – a ledacos napovídá tomu, že velice přesně.

Vyloženě v nemilosti u části zastupitelstva je Arnika, která se nachází v dlouhodobém napětí s vedením města kvůli Metropolitnímu plánu – novému územnímu plánu Prahy. Ten delší dobu kritizuje kvůli údajně nedostatečně řešené občanské vybavenosti a vymezování některých ploch zeleně jako území, která mohou v budoucnu pohltit developerské projekty. Arnika se opírá mimo jiné o studii architekta Petra Klápštěho zpracovanou pro Svaz městských částí. Klápště má k Metropolitnímu plánu připomínky prakticky ve všech aspektech. Vytýká mu i údajnou netransparentnost při jednání s jednotlivými městskými částmi a nedostatečnou přiloženou dokumentaci.

Proti kritice Metropolitního plánu ze strany Arniky se nejostřeji ohradil Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, který označil vyjádření neziskové organizace za nepravdivá a pohrozil Arnice právním postupem. Spolek nicméně odmítl ustoupit a své připomínky i tiskové zprávy vyjadřující se k Metropolitnímu plánu nestáhl.

Zdá se, že právě spory o Metropolitní plán jsou příčinou odepření grantu Arnice. Ta samotná si tak jednání pražské opozice a ANO při hlasování zjevně vykládá. „Pokud zastupitel veřejně prohlásí, že nedá peníze někomu, kdo kritizuje město, nelze to považovat za nic jiného než pomstu,“ komentoval hlasování předseda Arniky Jindřich Petrlík.

Proč opozice nechce Zažít město jinak?

Komplikovanější situace je v případě Auto*Matu, který s přidělením grantu spíše počítal, protože, jak prohlásil člen spolku Vratislav Filler, „spolek Auto*Mat pracuje pro Prahu“. Důvod, proč členové spolku byli na jednání zastupitelstva, nebyl ani tak v tom, že by chtěli sledovat bitvu o „své“ granty, ale především se snažili dosáhnout projednání petice za bezpečný a legální průjezd cyklistů centrem města, kterou Auto*Matu podepsalo zhruba třináct set lidí.

Ještě podivněji se situace jeví ve světle toho, že některé z aktivit spolku v minulosti zaštiťovali zastupitelé, kteří proti němu nyní nejostřeji vystupují. Například primátorka Krnáčová, jež byla jednou ze tří osob hlasujících otevřeně proti přidělení dotace, ještě minulý rok poskytla záštitu sousedské slavnosti Zažít město jinak. Další hlasitá kritička, první místopředsedkyně ODS Udženija, byla pro změnu před šesti lety tváří akce Auto*Matu Do práce na kole.

Naopak setrvalým odpůrcem Auto*Matu je mnohokrát zmiňovaný žižkovský místostarosta Bellu. Jím propagovaná (a pravděpodobně i provozovaná) facebooková stránka Mapa dopravního teroru označuje členy spolku podobně jako Udženija za „cykloteroristy“. Jindy si Bellu v souvislosti s kritikou dopravní situace zdola pro změnu stěžoval na „aktivistický dopravní teror“. Dlouhodobě také platí za velkého zastánce automobilové dopravy.

Odpověď na to, zda za neschválením grantů pro Auto*Mat stojí jeho iniciativa, nebo třeba obhajoba spolku náměstkyní primátorky Kolínskou (kterou se zastupitelé opozičních klubů ODS a TOP 09 pod vedením Udženiji a právě Bellu během jednání neúspěšně pokusili odvolat) ovšem patří do říše spekulací.

Tak či tak, poněkud ironické na odmítnutí grantů pro projekty Auto*Matu je to, že zastupitelé touto cestou zabránili především konání akcí, které se dějí se svolením a posvěcením města v obecném zájmu. Ty aktivity spolku, které se snaží explicitně tlačit plánování dopravy v Praze směrem k podpoře neautomobilového transportu a koncepci dlouhodobé udržitelnosti, totiž odstřihnutí od grantů neohrožuje. I proto Auto*Mat kritizuje postup zastupitelstva s tím, že mu podstatně více než nepřidělení peněz vadí narušení standardního procesu schvalování grantů.

O rozumu a ideologii

Když se stejně jako na posledním jednání pražského zastupitelstva i předloni na podzim snažila ODS odvolat z pozice radní Kolínskou, Alexander Bellu tvrdil, že v případě pohledu na město coby prostor, v němž má být i něco jiného než auta a developerské projekty, vítězí ideologie nad rozumem.

Jistě by jej potěšilo, kdyby si uvědomil, jak nadčasově taková formulace zní právě teď, kdy Bellu spolu se stranickými kolegy bez skrupulí brojí proti neziskovým organizacím snažícím se vytvořit lidštější podmínky v metropoli zmítané neustálými dopravními kalamitami. Protože jaké jiné je označení spolku snažícího se o posílení role alternativní a čistší dopravy za „cykloteroristy“, když ne ideologické? Rozumné stěží.

Pokud se ukáže, že za zrušením grantů pro Arniku a Auto*Mat je opravdu politická hra či msta za to, že environmentální osvěta nepasuje do neoliberální ideologie pražské opozice, bude na místě se přinejmenším důrazně ptát, jak je možné, že má právě tato ideologie bez jakéhokoli vysvětlení určovat, který z projektů doporučených odbornou komisí může působit ve veřejném prostoru. Je to tím více na pováženou v situaci, kdy v Praze eskalují problémy spoluutvářené právě neoliberálním spoléháním na to, že k existenci kvalitního veřejného prostoru stačí volný trh, stejně jako podivným názorem, podle kterého funkční doprava znamená hlavně co nejlehčí proudění aut.

Jestliže si pravicová opozice a klub ANO přeje metropoli gentrifikovanou, s vysokými nájmy, které vytlačí nedostatečné movité na předměstí, a s obyvateli zaplňujícími celé město auty, nikdo jí v takovém přání nemůže bránit. Naprosto jistě by se ale měli obyvatelé bránit – pokud se tedy podezření na politickou motivaci neschválení grantů ukáže jako správné – tomu, aby část zastupitelů sabotovala úsilí občanských spolků o ekologičtější a otevřenější metropoli jen proto, že s ním nesouhlasí.

Autor je student žurnalistiky.

 

 

Čtěte dále