Budeme místo uhlí pálit solární panely?

Progresivních a systémových energetických změn se v České republice jen tak nedočkáme.

Minulý týden se v Poslanecké sněmovně projednával nový zákon o ochraně ovzduší a byla to chvílemi trochu komedie. Nebo spíš tragikomedie. Z hlasování bohužel vyplynulo, že velké uhelné elektrárny budou moci nadále žádat o časově neomezené výjimky, aby mohly i v budoucnu znečišťovat ovzduší ve stejné míře jako dosud. Jednu z hlavních rolí v projevech poslanců přitom trochu nečekaně sehrály i ekologické nevládky, které se uhelné energetice dlouhodobě věnují – Greenpeace a Hnutí Duha.

Díky severočeskému poslanci Janu Schillerovi z ANO jsme se například dozvěděli, že „nám tady diktuje Greenpeace a diktuje nám tady Hnutí Duha prostřednictvím paní předsedkyně (…), za každým jejím vyjádřením stojí nějaký aktivista z těchto kruhů“.

Zlepšování ovzduší si podle poslankyně Aulické Jírovcové dovolit nemůžeme – kdo by to zaplatil? Podle nás by to měly být energetické společnosti, které patří na českém trhu k nejbohatším a mají na to peníze.

Je to trochu jako v židovském vtipu, ve kterém ke Goldbergovi čtoucímu na ulici časopis Der Stürmer přijde Silberstein a říká mu s nechutí: „Izáku, voni jsou úplnej mešuge! Voni čtou tyhle antisemitský bláboly! Proč?“ A Goldberg na to: „Když čtu naše časopisy, to je jen: tady pogrom, tam antisemitismus, tady zneuctili synagogu… a jak čtu tohle, tak hned: Židi ovládají banky! Židi kontrolujou trh se stavebninama! Židovský spiknutí vládne světu! No není to lepší čtení?“

Vždy nás potěší, když nás někdo líčí jako téměř všemocné organizace, před kterými je třeba mít se na pozoru. Věříme ale, že předsedkyně výboru pro životní prostředí Dana Balcarová, na niž tento jedovatý výpad mířil, je schopná se vyjadřovat i sama, bez nás. Má koneckonců vystudováno vícero vysokoškolských oborů.

No future jako dobře známá realita

Schillerova stranická kolegyně Eva Fialová jízlivě prohlásila, že pevně doufá, že hlavním zájmem aktivistických společností Hnutí Duha a Greenpeace při prosazování omezení výjimek pro uhelné elektrárny je skutečně zájem o zlepšení stavu ovzduší v České republice a zdraví obyvatel. Rádi bychom tímto paní poslankyni ubezpečili, že žádnou jinou postranní motivaci skutečně nemáme. Za žádné průmyslové lobbisty nekopeme. Jen doufáme, že paní Fialová může s klidným srdcem prohlásit to samé.

Zajímavou show předvedla i poslankyně za KSČM Hana Aulická Jírovcová, která se v několika výstupech posmívala Pirátům, že chtějí snižovat znečištění ovzduší. Nazvala to „ekologickým novým budováním“, zřejmě aby ho odlišila od toho starého a správného budování – toho komunistického a uhelného, které dodnes zanechává v lidech i v krajině na severu Čech hluboké šrámy.

Ostatně to, jak si komunisté představují ochranu ovzduší a krajiny, si lidé v severních Čechách velmi názorně vyzkoušeli v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Jen přejet přes sever Čech byl v té době zážitek, protože kvůli tekutému žlutému smogu nebylo občas vidět na krok. Ale všechno zlé je koneckonců k něčemu dobré „díky“ nesmírnému znečištění, beznaději a bezútěšnosti vznikly právě na severu Čech první punkové kapely. Místní mládež dobře věděla, že NO FUTURE pro ni není jenom heslo, ale dobře známá realita. A i proto se na severu Čech odehrály první demonstrace lidí nespokojených se společností, v níž žijí, které přerostly v sametovou revoluci a v konečném důsledku i k odsíření uhelných elektráren v devadesátých letech.

Kdo to zaplatí?

Další zlepšování ovzduší si podle Aulické Jírovcové dovolit nemůžeme kdo by to zaplatil? Podle nás by to měly být energetické společnosti, které patří na českém trhu k nejbohatším a mají na to peníze. Ale Aulická má jasno zase to zaplatí občané.

To poslanec Schiller byl k diskuzi o transformaci energetiky ochotnější:Máte alternativu místo uhlí? Přijďte s ní a budeme spalovat něco jiného,“ prohlásil ve Sněmovně. Bohužel jeho vize není příliš proveditelná, protože není moc rozumné házet do kotlů uhelných elektráren solární panely či tepelná čerpadla. A i u biomasy, která se pálit dá, je taková myšlenka zcestná – biomasa patří do domácích kotlů či tepláren, ale je příliš vzácná a máme jí příliš málo na to, abychom s ní krmili například obří kotle elektrárny Počerady a s velkými ztrátami vyráběli elektřinu na vývoz.

Poslance a „ekologického experta“ Jana Zahradníka z ODS asi nemá smysl komentovat vůbec. V jeho vystoupení byl slyšet hlavně permanentní smutek nad tím, že se mu přes veškerou snahu nepodařilo – kvůli odporu občanů, vědců a ekologických organizací – prosadit v minulém roce likvidaci národních parků, a proto potřebuje škodit lidem aspoň v ovzduší. Z diskusí v parlamentu tak i po minulém týdnu vyplývá, že se nějaké většinové shody na progresivních systémových změnách na poli energetiky přinejmenším v blízké době nedočkáme. O to více se musíme snažit my a zapojovat i veřejnost, která má povětšinou jasno v tom, že špinavá fosilní paliva patří minulosti a nejlepším pokračování energetického příběhu jsou moderní, čisté a domácí obnovitelné zdroje, které patří nám lidem, a ne velkým energetickým společnostem.

Autoři jsou členové Greenpeace.

 

Čtěte dále