Otevřený dopis městu Ústí nad Labem ve věci bytové krize

Uveřejňujeme otevřený dopis, jehož signatáři žádají, aby město převzalo záštitu nad ubytovnami, kterým hrozí vystěhování.

Vážená paní primátorko, radní a zastupitelé města Ústí nad Labem,
obracíme se na vás ve věci bytové krize obyvatel ubytoven na Klíšské 53 (dále jen ubytovna Klíšská) a Purkyňově 14 (dále jen ubytovna Modrá). Obyvatelům těchto ubytoven, kde žije přibližně 230 lidí a z nich mnoho dětí, bylo před necelým měsícem oznámeno, že se ke 30. červnu 2018 budou muset vystěhovat. Důvodem je, že společnost CPI BYTY se rozhodla neprodloužit nájem provozovatelce ubytoven, paní Lee Anderlové. V některých zdrojích se uvádí, že se smlouvu rozhodla vypovědět paní Anderlová ze zdravotních důvodů. Z jiných zdrojů (například Sdělení nájemníkům, distribuované na ubytovně Klíšská) zase vyplývá, že rozvázání smlouvy iniciovala společnost CPI BYTY. Ať už jde iniciativa výpovědi smlouvy z jedné nebo druhé strany, jisté je, že obyvatelům ubytoven způsobuje tato nastalá situace velký stres a nejistotu.

Obyvatelé ubytoven se společně aktivně scházejí a také se zamýšlejí nad variantami řešení situace. Jedním z návrhů je i založení družstva, které by se stalo novým správcem ubytoven.

V sobotu 2. června jsme na obou uvedených ubytovnách pořádali dětský den, a to zejména proto, abychom obyvatelům ubytoven dali najevo naši podporu v této nelehké situaci. Abychom jim dali najevo, že o jejich situaci víme a že víme i o krocích vedení města v této záležitosti. Celou tuto kauzu sledujeme a budoucnost obyvatel těchto ubytoven nám není lhostejná.

Ve sdělení obyvatelům na ubytovně Klíšská stojí, že se všichni nájemníci musí do výše uvedeného data odstěhovat, a že z důvodu, že jim nebude zajištěno náhradní ubytování, je ve vlastním zájmu každého hledat si aktivně nové bydlení. Během sobotní návštěvy jsme s obyvateli ubytoven mluvili a ptali se jich na to, jak situaci řeší. V první řadě nám bylo řečeno, že s nimi nikdo ze sociálních pracovníků Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem, města a neziskových organizací aktivně nejedná. Druhým společným a velmi ambivalentním aspektem je to, že si řada z nich jiné bydlení již delší dobu hledá. Naráží však na otevřenou diskriminaci na základě své etnické příslušnosti, i na základě vícečetného mateřství. Na ubytovně Klíšská jsme se setkali s matkou samoživitelkou s pěti dětmi, která vzhledem ke své sociální pozici ve hledání bydlení ostře naráží na diskriminaci, stejně jako romský seniorský pár (muž 61 let, žena 62 let). Ten se již také několik měsíců snaží najít více vyhovující bydlení, než které jim poskytuje ubytovna, kde se platí 11 400 Kč za 1 + kk pro tři osoby.

Dalším problémem je kauce – na kauci dvou nájmů nikdo z obyvatel ubytoven nemá našetřené peníze. Kdyby tomu tak bylo, pravděpodobně by už na ubytovně dávno nebyli, pokud by ovšem nenarazili na porušování antidiskriminačního zákona. Podle slov obyvatel je diskriminace na trhu s bydlením umocněna ještě tím, že nyní mají „nálepku“ obyvatel daných ubytoven. Kdybyste za nimi šli a mluvili s nimi ještě před vyhlášením sdělení sociálně-právního odboru magistrátu města, zjistili byste, že najít si nové bydlení je pro ně extrémně náročné, a to i přes jejich intenzivní snahu. Více výpovědí obyvatel ubytovny Modrá se můžete dočíst například v článku v Ústeckém deníku.

Při návštěvě ubytovny jsme se setkali sice s klasickým a nám velmi dobře známým stavem nevyhovujícího bydlení za vysoké částky. Nicméně obě ubytovny jsou střechou nad hlavou pro obyvatele, kteří vážně nemají kam jít. Překážky v hledání nového bydlení jsou pro ně velmi silné. Nejedná se o rozpadající se domy, které můžete vidět například ve čtvrti Předlice. Naopak řada rodin s dětmi z těchto rozpadajících se soukromých domů z Předlic nyní bydlí na ubytovně Modrá a ubytovně Klíšská.

Obyvatelé ubytoven se společně aktivně scházejí a také se zamýšlejí nad variantami řešení situace, jedním z návrhů je i založení družstva, které by se stalo novým správcem ubytoven.

Žádáme vás a vyzýváme vás jakožto vedení města k tomu, abyste k situaci dospělých, rodin s dětmi, ale i seniorů a matek samoživitelek na uzavíraných ubytovnách na Klíšské 53 a Purkyňově 14, zaujali zodpovědný postoj. Žádáme vás, abyste obyvatele ubytoven zvali k jednání o nich s nimi, a nikoli o nich bez nich, nemají totiž dostatek informací o vlastní situaci. Žádáme vás, abyste nad oběma ubytovnami, do doby, než se po paní Lee Anderlové najde jiný správce, převzali záštitu. Prosíme vás, abyste v nejbližší možné době začali jednat se společností CPI BYTY a domluvili se na prozatimním krizovém řešení pro obyvatele ubytoven.

S pozdravem a poděkováním za projednání celé záležitosti,

Barbora Matysová, socioložka a členka sdružení Amare Předlice

5. června 2018 v Praze

Signatáři dopisu:

Miroslav Brož, sociální pracovník

Apolena Rychlíková, dokumentaristka a redaktorka Alarmu

Eva Nováková, sociální pracovnice

Petr Vrabec, fotograf

Ludmila Böhmová, sociální pracovnice

Anna Remešová, kurátorka a redaktorka

Layla Bartheldi, kuchařka

Václav Orcígr, sociolog

Vít Strobach, historik

Olga Bierhanzlová, studentka sociální práce

Barbora Bažantová, aktivistka

Kristýna Kopecká, sociální pracovnice

Štefan Horvát, aktivista za lidská práva

Mgr. Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7

Jan Dítko, projektový koordinátor

Jan Rückl, teolog

Tereza Turková, studentka romistiky

Magdaléna Šipka, teoložka a feministka

Martin Freund, uvolněný člen zastupitelstva města Brna, člen Komise sociální, zdravotní a prorodinné politiky rady města Brna, člen Komise pro bydlení rady města Brna, předseda Výboru pro národnostní menšiny zastupiteltva města Brna

Pavlína Zoubková, studentka psychologie

Justýna Beránková, studentka psychologie

Michal Pokorný, zahradník a sympatizant Amare Předlice

Petr Kučera, sociální geograf a komunální politik

Petr Globočník, sociální pracovník a lídr kandidátky SZ v Ústeckém kraji

Martina Veverková, socioložka, Bydlet-Žít! – iniciativa za dostupné bydlení

Maryša, z. s.

Iniciativa Ne rasismu!

Jitka Špičanová, sociální pracovnice

Alžběta Matysová, studentka sociální práce

Arťom Korjagin, člen KSČM Praha 10

Jan Černý, novinář

Kateřina Vaňková, dělnice

Petra Mrtková, ošetřovatelka

Martin Pfann, pracovník v sociálních službách

Marie Palečková, pedagožka

Michael Polák, historik

Mariana Kuželová, učitelka

 

Čtěte dále