V chemičce DEZA proti sobě bojují dva odborové svazy

V chemičce DEZA, která spadá do holdingu Agrofert, vznikl konflikt mezi odborovými svazy KOVO a ECHO.

Uzavření kolektivní smlouvy v podniku DEZA vyvolalo konflikt mezi odborovými svazy ECHO a KOVO. Původně oba odborové svazy žádaly, aby kolektivní smlouva pro letošní rok zaručila zaměstnancům zvýšení základních tarifních mezd o 13 procent, růst příplatku za směnnost o 20 procenta růst podílu na zisku o 2 procenta. Základní organizace odborového svazu ECHO, který zastupuje pracovníky v chemickém průmyslu, se ale ve čtvrtek 31. května dohodla s vedením chemičky ve Valašském Meziříčí a rozhodla se ukončit stávkovou pohotovost bez souhlasu odborářů z organizace KOVO. Oproti původním požadavkům se odboráři spokojili s růstem tarifních mezd v průměru o osm procent, růstem příplatků za směnnost o patnáct procent a růstem podílu na zisku o dvě procenta.

Uzavření kolektivní smlouvy v podniku DEZA vyvolalo konflikt mezi odborovými svazy ECHO a KOVO.

S ukončením stávkové pohotovosti a výsledkem vyjednávání nesouhlasí podle odborářů svazu KOVO také významná část zaměstnanců podniku. Odborový svaz KOVO působí v chemičce DEZA spadající do holdingu Agrofert už od října 2017. „Zástupcům Odborového svazu KOVO bylo dokonce zabráněno, aby se podpisu kolektivní smlouvy účastnili. A to navzdory skutečnosti, že se na průběhu kolektivního vyjednávání a vyhlášení stávkové pohotovosti 22. května, spolupodílely oba odborové svazy, a do té doby jednaly v naprosté vzájemné shodě,“ zmiňují zástupci odborů KOVO ve svém tiskovém prohlášení. Kolektivní smlouva uzavřená s vedením podniku je podle nich neplatná. V souladu s platnými právními předpisy je totiž zaměstnavatel povinen ke kolektivnímu vyjednávání přizvat zástupce všech odborových svazů, jež v podniku působí.

Vedení Odborového svazu ECHO vydalo v úterý 5. června stanovisko, ve kterém vyjadřuje podporu základní organizaci v podniku DEZA a ohrazuje se proti kritice ze strany odborářů z organizace KOVO. Vedení odborů zaměstnanců chemického průmyslu stojí za tím, že je kolektivní smlouva platná a že byl ve firmě „obnoven sociální smír“. Dále se ve stanovisku ohrazují proti údajnému vměšování odborářů z organizace KOVO do vyjednávání v chemičce. Zaměstnanci podniku DEZA by podle nich měli být zastupováni pouze svazem ECHO a KOVO nemá právo zastupovat zaměstnance v chemickém průmyslu. Základní organizace Odborového svazu ECHO zveřejnily také petici, v níž vyjadřují podporu předsedovi základní organizace Michalu Sváčkovi, který dohodu s vedením uzavřel. „V chemičkách si umíme záležitosti řešit sami!“ je uvedeno v závěru petice.

Zástupci odborového svazu KOVO mají na své působení v podniku DEZA jiný názor. „OS KOVO nepůsobí jen ve společnostech zabývajících se kovovýrobou, ale v souladu se stanovami OS KOVO také všude tam, kde o to zaměstnanci projeví zájem, a to napříč různými obory,“ konstatuje místopředseda OS KOVO Libor Dvořák. „Všechny kroky, které Odborový svaz KOVO učinil, jsou zcela v souladu s jeho stanovami a platnými právními předpisy. Je zcela nezpochybnitelné, že vše, co jsme až doposud podnikli, má oporu v zákoně,“ říká právník OS KOVO JUDr. Jiří Podhajský. Podobně situaci vidí i David Šrott, který ve společnosti DEZA zastupuje členy OS KOVO. „Odborový svaz KOVO má právo usilovat pomocí kolektivního vyjednávání nebo jiných zákonných prostředků o zlepšení pracovních podmínek těch, které Odborový svaz KOVO zastupuje, a je nepřípustné jakékoli zasahování, které by omezovalo toto právo nebo bránilo výkonu činnosti Odborového svazu KOVO,“ komentuje situaci Šrott.

„Myslím, že se jedná především o právní problém, který se snad rychle vysvětlí. Synergie, kterou ještě před týdnem předváděli zástupci KOVO i ECHO v DEZE, je jasnou ukázkou toho, že spolupráce odborových organizací má smysl,“ uvedl pro Alarm Vladislav Jandásek, předseda odborové organizace podniku Mitas ve Zlíně, která spadá pod svaz ECHO. „Jedná se o spor v rámci jednoho podniku a byl bych velmi nerad, aby přerostl na úroveň odborových svazů,“ dodal na závěr.

 

Čtěte dále