Americká média zveličují islámský terorismus

Výzkum Alabamské univerzity ukazuje, že útokům islamistů věnují média daleko větší pozornost než teroristickým činům nemuslimských pachatelů.

Podle nejnovějšího výzkumu Alabamské univerzity americká tištěná a internetová média věnují teroristickým útokům páchaným muslimy o 357 procent více pozornosti než činům jiných než muslimských pachatelů. Každý útok spáchaný muslimským extremistou se objevil v průměru ve 105 titulcích oproti patnácti titulkům věnovaným nemuslimským teroristům. Zvýšenému pokrytí terorismu se podle výzkumu věnovala spíše celostátní média než média místní. Výsledky vycházejí ze všech útoků, jež se odehrály v letech 2006–2015 podle globální databáze teroristických činů.

Nepoměr v mediálním pokrytí je ještě více zarážející v tom ohledu, že plánované a uskutečněné teroristické útoky páchané bílými ultrapravicovými extremisty byly v letech 2008 až 2016 téměř dvakrát častější. Většina (76 procent) z 63 případů islamistických útoků byla zmařena, což naznačuje, že se vyšetřovací složky na jejich organizátory mnohem více zaměřovaly. Větší část ostatních incidentů plánovaných neislamisty skončila naopak úspěšně a měly za následek lidské oběti (79 mrtvých v případě krajně pravicových extremistů) nebo poškozený majetek. Zpráva rovněž zmiňuje nevyváženost vládních a lokálních institucí v rozdělování zdrojů na boj s terorismem. Velká část pozornosti se totiž soustředí na islamisty a ostatní jsou často přehlíženi.

Studie se objeví v nadcházejícím čísle vědeckého časopisu Justice Quarterly. „Pokud se média věnují nepoměrně více útokům páchanými muslimy, veřejnost může nabýt dojmu, že jsou častější, a začne narůstat strach z muslimských teroristů. Takovéto nesprávné porozumění může vytvořit zpětnou vazbu v podobě dezinformací, které často vedou k předsudkům a diskriminaci. Navíc toto neporozumění směřuje k přehlížení jiných bezpečnostních rizik, která mají mnohem faktičtější základ,“ píší autoři v závěru studie.

 

Čtěte dále