Obecní bydlení v Brně? Jen pro privilegované

V souvislosti s bydlením je Brno často zmiňováno jako pokrokové a vstřícné město. Pro koho ale obecní byty v Brně vlastně jsou?

Krize bydlení, která zasáhla Českou republiku, přivádí pozornost médií k jednotlivým městům a jejich strategiím, jak jí čelit. Brno je známé svým pilotním projektem Rapid Re-housing, díky němuž získalo pověst sociálně pokrokového města. Co ale nabízí ostatním lidem, kteří nejsou dostatečně zajištění a pro které by mělo být obecní bydlení cestou, jak na sociální dno nepropadnout? Pro koho jsou vlastně obecní byty v Brně?

Jste samoživitelka v tržním nájmu? Pro vás ne. Jste invalidní důchodce, pěstoun, na rodičovské či mateřské dovolené? Pro vás taky ne. Máte záznam v trestním rejstříku? No pro vás už vůbec ne!

Berete dávky v hmotné nouzi? Vy si běžte zpátky do ghetta! Jste slušně vydělávající manželský pár bez jediného klopýtnutí? Vás chceme!

Taková je realita, ačkoli Petr Hladík, náměstek primátora města Brna, hlásá, že „hlavní cíl je zajistit dostupné bydlení pro všechny příjmové skupiny obyvatel“. Sociální rozměr bydlení zde Brnu slouží jako PR developerskému projektu.

Brno ve skutečnosti žádný tahoun v prosazování dostupného bydlení není. Jinak by totiž začalo u bytů, které už stojí a které má v majetku. Nedopustilo by, aby se z obecních bytů města Brna stal nedostupný statek určený primárně pro vydělávající, zdravé a sezdané jedince. Jak jsem na to přišla?

Často vám není dáno ani to, aby vás komise milostivě ohodnotila a obodovala zda jste dostatečně vdaná, zdravá, výdělečně činná, abyste třeba místo dvaceti let čekala na obecní byt jen deset.

Zkoušela jsem si v posledních třech měsících podat žádost o zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu. Narazila jsem jednak na nepřekonatelné překážky v rámci mé osobní situace a dále na to, že hodně brněnských městských částí má kritéria při bodování žadatelů nastavena silně asociálně.

Otevřeně asociální kritéria jednotlivých městských částí

Jednotlivé městské části rozdělují byty, které patří statutárnímu městu Brnu, přesto si ale mohou sestavit bodovací kritéria žadatelů samy. Výsledkem je často tvrdá selekce ve prospěch zdravých, pracujících manželů s dětmi. A s tím spojená bodová diskriminace sociálně slabých obyvatel, invalidů, lidí se záznamem v trestním rejstříku, pěstounů, lidí na mateřské či rodičovské dovolené.

Pojďme se podívat na několik příkladů.

Brno-Jundrov, kritéria jsou dostupná zde:

Zaměstnanci či OSVČ mají dvojnásobný počet bodů oproti lidem s invalidním důchodem, pěstounům, na rodičovské či mateřské dovolené.

Lidé s čistým příjmem ve výši minimálně trojnásobku životního minima mají 8 bodů (matka samoživitelka s dvěma dětmi by na příklad musela mít čistý příjem něco přes 21 000 Kč, aby na tyto body dosáhla).

Zbytek nemá body žádné a od příjmu menšího nežli 1,5násobek životního minima jsou pak minusové body.

Proti žadateli nesmí být vedena žádná exekuce.

V případě, že by byl žadatel zařazen a následně mu byl přidělen byt, musí mít finanční hotovost ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, kterou musí ještě před uzavřením nájemní smlouvy poslat městské části jakožto jistinu.

Královo Pole, kritéria jsou dostupná zde:

Manželský pár s dětmi má více bodů než samoživitel s dítětem.

Minusové body jsou za exekuci, záznam v trestním rejstříku a absenci stálého příjmu.

Pokud žadatel prokáže, že souvisle pracuje více než pět let, má výrazné bodové zvýhodnění.

Naopak nejméně bodů je pro lidi s invalidním důchodem, na mateřské či rodičovské dovolené.

V případě, že by byl žadatel zařazen a následně mu byl přidělen byt, musí mít finanční hotovost ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, kterou musí ještě před uzavřením nájemní smlouvy poslat městské části jakožto jistinu.

Člověku se záznamem v trestním rejstříku byt přidělen být vůbec nemůže.

Nový Lískovec, kritéria jsou dostupná na konci dokumentu:

Manželský pár s dětmi má více bodů než samoživitel s dítětem.

Brno-střed má stejné bodové ohodnocení (ke stažení zde) pro manžele, registrované partnery i samoživitele s dětmi. Stejně bodů potom dostanou jak pracující, tak i lidé na rodičovské či mateřské dovolené, na úřadu práce, pěstouni. Všichni obdrží 10 bodů.

Lidé s dávkami hmotné nouze jsou však výrazně sankcionováni – dostanou pouze 1 bod.

Dávky hmotné nouze vyřazují žadatele z reálné šance dostat obecní byt i ve Starém Lískovci (kritéria zde). I tady jsou bodově zvýhodňováni pracující žadatelé před pěstouny, pečujícími, lidmi na mateřské či rodičovské dovolené.

Najdou se ale i výjimky. Například v Brně-Černovicích mají bodovací kritéria nastavena primárně pro potřebné a nejvíce bodů dostanou rodiny, které se za velké peníze tísní na malé ploše ve zdravotně závadných prostorách.

Svět obecních bytů je pro mě uzavřen

Jsem samoživitelka s jedním dítětem. Vychovávala jsem ho s partnerkou, která před necelými šesti lety zemřela. Bydlím v tržním nájmu, majitel má byt na hypotéku, kterou mu svým nájemným pomáhám splácet. Abychom nemuseli každý rok smlouvu obnovovat, sepsali jsme ji na dobu neurčitou s tím, že výpověď se řídí občanským zákoníkem. Dle nového občanského zákoníku mi tedy může majitel kdykoli dát výpověď bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Od státu žádný příspěvek nepobírám a výživné na syna také nemám. Chtěla jsem se zařadit do seznamu žadatelů o obecní byt v Brně, čekat 10–15 let a doufat, že bych se za ta léta dostala v pořadníku dost vysoko a nějaký obecní byt dostala. Žádost o zařazení do evidence jsem si chtěla podat u těchto městských částí: Brno-střed, Nový Lískovec, Královo Pole. Jak jsem dopadla?

Brno-střed

V městské části Brno-střed jsem se ani nedostala přes vstupní formulář. Jeho nedílnou součástí je totiž potvrzení majitele současného pronajímaného bytu (s tržním nájemným) o bezdlužnosti na nájemném. To ovšem vyžaduje součinnost a ochotu majitele bytu dané potvrzení dát. Co dělat, když ho dát nechce? Když nemá žádný zájem na tom, abych si žádost podala? Proč by měl spolupracovat?

Požádala jsem tedy městskou část, zda bych mohla bezdlužnost doložit svým čestným prohlášením a výpisem z banky se zaplacenými nájmy klidně rok nazpět. Z bytového odboru Brna-střed odepsali, že to možné není, protože „v případě, že je na jméno žadatele nájemní smlouva, je nezbytné i potvrzení vlastníka, které je součástí Žádosti o zařazení do evidence žadatelů o pronájem běžného obecního bytu“ (Ilona Šťastná, 17. 5. 2018).

Obrátila jsem se tedy o radu na bytový odbor Magistrátu města Brna a ptala se jich, jaké mám možnosti pronajímatele k potvrzení o bezdlužnosti přimět. Odpověděli mi, že „nelze najít oporu v zákoně, který by donutil pronajímatele bytu Vám vyhovět“ (Pavel Sedlák, 21. 5. 2018).

Na můj dotaz, jak je možné, že podmínkou podání žádosti o zařazení do evidence žadatelů je právně nevymahatelná položka, už mi nikdo neodpověděl. Stále jen opakovali úřednickou smyčkou, že je to součástí formuláře, a tím pádem musí to být vyplněné. V Brně-středu jsem si tedy žádost podat vůbec nemohla.

Nový Lískovec

V Novém Lískovci měli stejný požadavek (prohlášení pronajímatele o bezdlužnosti), ovšem po objasnění situace souhlasili, že prohlášení majitele nahradím svým čestným prohlášením a výpisem z banky se zaplacenými nájmy půl roku zpět. Žádost jsem si tam tedy po doložení všech potřebných dokumentů podala.

Po třech týdnech mi však přišlo vyrozumění, že jsem do seznamu žadatelů o pronájem bytu nebyla zařazena. Důvod: mám nájemní smlouvu na dobu neurčitou.

Na můj dotaz, proč to je problém, když dle nového občanského zákoníku mi může pronajímatel dát kdykoli výpověď bez udání důvodu, a nemám tedy žádnou jistotu bydlení, mi opět došla odpověď kruhem: „Řídíme se Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, ve kterých je toto jedna z podmínek“ (Edita Březinová, 10. 7. 2018).

Obrátila jsem se na bytovou ombudsmanku Magistrátu města Brna, která sice chápe, že tato podmínka (tržní nájem nesmí být na dobu neurčitou) je samoúčelná a vzhledem k povaze nového občanského zákoníku bezpředmětná, ovšem pomoci mi nemůže, protože taková jsou pravidla a byla by potřeba politická vůle, aby někdo inicioval jejich změnu.

A Královo Pole?

Tam mi hned na začátku, když jsem si byla vyzvednout záplavu formulářů a informací o potřebných dokumentech, sdělili, že smlouva na dobu neurčitou je problém a hodnotící komisí neprojdu.

Takhle tedy dopadla samoživitelka v tržním nájmu, která se chtěla zařadit mezi žadatele o běžný obecní byt v Brně a léta čekat, zda se jí třeba nepoštěstí a k nějakému bytu se nakonec nepročeká. Ani čekat není dovoleno. Obecní bydlení v Brně je z říše paralelního vesmíru. Opevněné, nedostupné, s vlastními – absurdními, elitářskými a selektivními – zákony.

Pro koho tedy obecní byty jsou?

Městské části v Brně mají pravomoc udělat z obecních bytů nedostupný statek určený pro vydělávající, řádně ženaté/vdané, nikdy nechybující (exekuce, čistý trestní rejstřík), zdravé občany. A této pravomoci zhusta a otevřeně využívají.

Běda, když jste invalidé, běda, když jste pěstouni, běda, když jste na rodičovské a mateřské dovolené, běda, když jste samoživitelé či samoživitelky. Běda, pokud jste někdy uklouzli a máte záznam v trestním rejstříku.

A nebo – v mém případě – běda, když s příjmem nedosáhnete na vlastní hypotéku, ale dosáhnete na splácení cizí hypotéky formou tržního nájmu. A běda, když chcete mít v té nejistotě aspoň zdánlivou stabilitu a sepíšete nájemní smlouvu na dobu neurčitou.

Pak vám není dáno se do evidence čekatelů o obecní byt vůbec probojovat. Není vám dáno ani to, aby vás komise milostivě ohodnotila a obodovala zda jste dostatečně vdaná, zdravá, výdělečně činná, abyste třeba místo dvaceti let čekala na obecní byt jen deset. Ani čekat vám není dovoleno.

Taktový je svět obecních bytů v Brně. Ve městě, které si buduje brand pokrokového, vstřícného města pro život, jehož prioritou je dostupné bydlení. Kecy v kleci.

Autorka je dlouholetou obyvatelkou Brna.

 

Čtěte dále