Ženy na medicíně v Tokiu nechceme!

Japonská univerzita přiznala, že ovlivňovala výsledky testů v neprospěch žen.

Tokijská lékařská fakulta dlouhodobě a systematicky manipulovala výsledky přijímacích testů tak, aby snížila počet přijatých uchazeček. Univerzita budoucí lékařky diskriminovala prý proto, že ženy na rozdíl od mužů svou lékařskou kariéru často přerušují či ukončují kvůli mateřství. Vyšetřování rovněž prokázalo, že škola u přijímacích zkoušek zvýhodnila nejméně 18 chlapců, jejichž rodiny poskytly škole štědrou dotaci.

Univerzita budoucí lékařky diskriminovala prý proto, že ženy na rozdíl od mužů svou lékařskou kariéru často přerušují či ukončují kvůli mateřství.

Podle interního vyšetřování masivní manipulaci během přijímacích zkoušek prováděla škola již od roku 2006. V předchozím roce se totiž počet přijatých uchazeček začal blížit ke čtyřiceti procentům. Program pro vyhodnocování výsledků přijímacích testů tak automaticky všem začal odečítat dvacet procent bodů. Jenže mužům, kteří zkoušky skládali napoprvé či napodruhé, pak systém dvacet bodů opět automaticky vrátil. Uchazečům, kteří test opakovali potřetí, připočetl systém jen 10 bodů. Ženy nemohly dosáhnout plného počtu bodů, ani kdyby na všechny otázky odpověděly zcela správně. A podobně na tom byli jejich mužští kolegové, pokud zkoušky opakovali více než dvakrát.

Podle Japonského deníku Kyodo News, který kauzu zveřejnil jako první, se škola pokoušela udržet počet přijatých studentek pod třiceti procenty. Během interního vyšetřování se však nepodařilo jasně nastavenou hranici pro počet přijatých žen prokázat. Představitelé školy diskriminační postup vysvětlují tím, že ženy často opouštějí kariéru kvůli péči o rodinu. Opatření prý mělo chránit přidruženou nemocnici.

„Namísto obav, že ženy kvůli mateřství opustí své zaměstnání, by se mělo vytvářet prostředí, v němž si ženy své povolání mohou ponechat,“ uvedla ke kauze Yoshiko Maeda, předsedkyně asociace japonských lékařek, a dodala, že celé Japonsko potřebuje reformu, jež umožní všem realizovat se v práci co nejlépe bez ohledu na svůj gender.

Manipulaci s výsledky přímo nařídili přední členové vedení univerzity. Podle jednoho z vyšetřovatelů bylo důvodem k diskriminaci studentů, kteří opakovali testy, to, že starší studenti měli tendenci odcházet do soukromých praxí namísto práce ve školní nemocnici. Škola se za diskriminaci omluvila a zvažuje kroky, kterými by mohla své konání napravit. Podle expertů je však dlouhodobě i na dalších japonských lékařských univerzitách velký nepoměr v počtu přijatých studentek a studentů. Podobná manipulace tak může probíhat i na dalších lékařských fakultách.

Japonské ženy patří k jedněm z nejvzdělanějších na světě. Vysokoškolský titul má téměř padesát procent Japonek. Často však čelí v zaměstnání diskriminaci. Ženy jsou totiž v Japonsku považovány za ty, kterým náleží péče o domácnost, děti a staré rodiče. Naproti tomu od mužů se očekává, že se budou plně a s velkým časovým nasazením věnovat pracovnímu životu.

 

Čtěte dále