Bedřišku je třeba zachovat, shodli se architekti

Obyvatelé ostravské osady Bedřiška se stále snaží zachránit své domovy. Mimo jiné proběhl workshop, jehož cílem bylo vytvořit alternativní plán revitalizace této lokality.

Od 28. do 31. srpna hostili obyvatelé osady Bedřiška dvacet studentů a odborníků z řad architektů, urbanistů a památkářů v rámci architektonického workshopu s podtitulem „Zůstaneme a spolu proměníme“. Cílem bylo zpracovat návrhy na revitalizaci lokality takovým způsobem, aby nebyla nutná ani demolice stávajících domů, ani vystěhování jejich obyvatel, jak plánuje radnice. Právě naopak: aby obyvatelé na proměně lokality sami participovali.

Workshop byl průlomový, jelikož dal vedení města i veřejnosti jasně najevo, že místní nečekají, až někdo o budoucnosti osady a jich samotných rozhodne za ně, a sami hledají řešení.

Závěrečnou prezentaci výsledků workshopu si do osady Bedřiška na okraji obvodu Mariánské Hory a Hulváky přišlo v pátek 31. srpna poslechnout asi pět desítek lidí, mezi nimi i primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO) a starostka obvodu Liana Janáčková (Nezávislí). Právě ona, spolu s místostarostou Patrikem Hujdusem (Nezávislí), usiluje o zbourání domů a prodej městských pozemků soukromému investorovi. Po prezentaci Janáčková v rámci veřejné diskuse podotkla, že nerozumí tomu, proč s takovými návrhy nikdo nepřišel přímo za ní osobně, a že je ochotna o nich dále diskutovat. Ve vyjádření pro Moravskoslezský deník ovšem svou úvahu rozvedla jiným směrem: „Nemyslím si, že renovovat to tady a doplnit novými domy je dobrá cesta. Kdo by tu šel, mimochodem, bydlet?“ ptá se. Primátor Tomáš Macura je naopak zachování lokality nakloněn a oceňuje místní soudržnou komunitu. A není sám.

„Zjistili jsme, že bedřišská komunita je zdravá a živá. Vládne tam přátelská atmosféra, obyvatelé se rádi scházejí a domlouvají se společně na důležitých rozhodnutích,“ hodnotí spolupráci Vojtěch Sigmund ze spolku Architekti bez hranic. Nejen on, ale i místní sociální pracovníci, obyvatelé Bedřišky a organizátoři proběhlý workshop kvitují.

Architekti se během čtyř dnů snažili postihnout co nejvíce možností, jak s lokalitou pracovat tak, aby byl zachován a rozvíjen její genius loci. Tým architektky Hany Nováčkové se soustředil na problémy veřejného prostoru a s pomocí místních obyvatel vytvořil mapu jednotlivých zásahů, které by pomohly veřejný prostor jednoduše kultivovat. Jelikož v osadě stále stojí řada původních finských domků, zaměřil se tým Martiny Mlčochové z NPÚ na jejich architektonickou kvalitu. Důraz kladli na zachování typických architektonických prvků těchto staveb. Tým Pavla Řiháka se pak soustředil na dlouhodobé možnosti propojení lokality s okolní krajinou a s dalšími městskými částmi. Tým Vojtěcha Sigmunda a Lenky Kužvartové zpracoval výsledky řízené diskuse s obyvateli pomocí metody World Café.

„Pro mě osobně je výsledek až překvapivě obsáhlý a mám velkou radost, s jakou vervou se všichni lidé na Bedřišce pustili do práce, ať už to byli účastníci workshopu, nebo samotní obyvatelé. Ukazuje se, že participativní práce s fungující komunitou má smysl. Pevně doufám, že Bedřiška takovou komunitou zůstane i v budoucnu a celou kolonii se podaří zachránit,“ shrnul workshop architekt Ondřej Turoň, který akci spolu s dalšími kolektivy a organizacemi pořádal.

Jak potvrzuje i sociální pracovnice Eliška Černá z Ostravské univerzity, workshop byl průlomový, jelikož dal vedení města i veřejnosti jasně najevo, že místní nečekají, až někdo o budoucnosti osady a jich samotných rozhodne za ně, a sami hledají řešení. Snaha o záchranu jejich domovů ovšem workshopem zdaleka nekončí. Příští týden budou architektonické návrhy prezentovány na zasedání zastupitelstva obvodu a posléze i města. O Bedřišce uslyší i účastníci akce Vzpurná Praha a členové Evropské koalice pro právo na bydlení a na město, kteří se sejdou na konci měsíce v Lisabonu. Zásadní však pro Bedřišku budou především výsledky říjnových komunálních voleb. Devadesát obyvatel zapomenuté dělnické osady, která působí jako vesnice uprostřed města, stále doufájí, že nepřijdou o svůj domov.

Autorka je členka kolektivu Probuď domy.

 

Čtěte dále