Brnotoč za udržitelnou mobilitu

Nezisková organizace Nesehnutí uspořádala v Brně happening za udržitelnou mobilitu. Ke kampani se můžete přidat do konce září.

Brněnští zastupitelé minulý týden schválili návrhovou část Plánu udržitelné městské mobility a zřídili takzvaný Fond mobility. Schválený dokument obsahuje opatření, která mají umožnit udržitelný rozvoj dopravy ve městě.  Lidé z nevládní neziskové organizace Nesehnutí v ulicích a také otevřeným dopisem současně upozorňují na nízký počet konkrétních opatření zaměřených na pěší a cyklistickou dopravu. Vytvořili deset požadavků, které si nyní lidé v Brně mohou vytočit na „kole dopravního štěstí“. Koncem září je zástupci hnutí v otevřeném dopise adresují vybraným kandidátkám a kandidátům do zastupitelstva.

Dobré nápady existují

V Brně se ročně přepraví městkou hromadní dopravou přes čtyřicet procent lidí, zatímco více než padesát procent lidí využívá osobní auta. Zbytek, zhruba osm procent lidí, se přepravuje na kole nebo pěšky. Zastupitelé chtějí jejich počet navýšit do roku 2050 o tři sta procent. Podle koordinátora kampaně Brnotoč Jakube Kriše ale za tímto účelem město ze čtyřmiliardového ročního rozpočtu na dopravu vyčleňuje  málo prostředků. Do cyklodopravy město investuje z rozpočtu jen 0,28 procenta. „Brno se rozhodlo, že chce podporovat udržitelné formy dopravy, jako je pěší chůze a cyklistická doprava, jenže se nechystá do nich investovat,“ upozorňují lidé z organizace Nesehnutí.

Brno se rozhodlo, že chce podporovat udržitelné formy dopravy, jako je pěší chůze a cyklistická doprava, jenže se nechystá do nich investovat.

Schválený Plán mobility obsahuje sto třicet opatření. Polovina z nich se věnuje městské hromadné dopravě, přes padesát automobilové dopravě a osm cyklodopravě. Navzdory tomu, že Brno má devětadvacet městských částí a v nejedné z nich chybí chodník, jen tři opatření se věnují pěším. Zastupitelé sice dnes mají zájem počet opatření pro udržitelnou mobilitu navýšit, ale nevědí jak. V plánu podle nich prý chybí konkrétní kroky. Barbora Bakošová z Nesehnutých k tomu říká: „Happeningem se snažíme hravou formou ukázat, že dobré nápady na rozvoj pěší a cyklistické dopravy existují.“

Šalinkarta nestačí

Ke kritice opatření se již teď přidávají i některé politické strany. „Domníváme, že řada projektů, které jsou součástí Plánu mobility, je vyloženě škodlivých a jejich realizace jen podpoří neudržitelné způsoby dopravy,“ vyjádřila se Jasna Flamiková, kandidátka Zelených na primátorku. „V Brně máme kvalitní systém městské hromadné dopravy s možností využívání levné šalinkarty. S dalšími druhy udržitelné dopravy je to bohužel slabší,“ dodává. Pěší jsou často omezováni parkujícími auty, nemají dostatek bezpečných přechodů a bezpečných zón. Organizace Nesehnutí upozorňuje i na nebezpečí pro cyklisty, o kterém svědčí i množství těžkých zranění v posledních týdnech. Podle Flamikové je cyklistická infrastruktura na město velikosti Brna značně podhodnocená a město do ní musí investovat minimálně 200 milionů ročně.

Jedním z cílů Plánu mobility je také nárůst podílu městské hromadné dopravy na více než polovinu a pokles automobilové dopravy zhruba na třetinu. „Ačkoli byl schválen plán udržitelné městské mobility s konkrétními cíli, dopravní situace v Brně – a tím myslím dopravu automobilovou, cyklistickou i pěší – se spíše zhoršuje. Podle nás je důležité vyřešit nejen často diskutované téma rezidentního parkování, ale i kvalitní cykloopatření v širším centru města, aby si lidé mohli svobodně vybrat preferovaný způsob přepravy, a to bez zbytečných bariér,“ říká Tomáš Koláčný, radní města Brna a lídr Pirátů do zastupitelstva.

Kampaň Brnotoč bude probíhat v ulicích do konce září. Lidé si budou moci na „kole dopravního štěstí“ vytočit různá opatření. Mezi ně patří třeba navýšení rozpočtu na udržitelnou mobilitu, celoměstský systém sdílených kol, odstraňování bariér pro pěší, instalace cyklostojanů nebo zřizování bezpečných koridorů během staveb. Lidé také mohou podepsat otevřený dopis na webu brnotoc.cz.

Autorka je spolupracovnice redakce.

 

Čtěte dále