Alarm má nový reportážní cyklus

Dnes startujeme nový publicistický cyklus Exekuce: černé svědomí Česka. Soustředíme se v něm na lidi zasažené exekucemi.

Systém vymáhání dluhů se během několika posledních let stal jedním ze zásadních politických a společenských témat. Exekucemi u nás trpí skoro milion lidí a dvě třetiny z nich jsou v několika exekučních řízeních současně. Sociologická agentura MEDIAN pro nás vypracovala exkluzivní výzkum o lidech v ekonomicky aktivním věku z chudší části české společnosti, které zasáhly právě exekuce. Získali jsme tak zcela unikátní data o zkušenostech a postojích těchto lidí. Výzkum se zabýval například důvěrou v demokracii, politické instituce a vymahatelnost práva stejně jako stresem v domácnostech nebo dopadem exekucí na děti. Zjištění jsou často velmi alarmující. Ukazuje se, že lidé se zkušeností s exekucemi přestávají věřit v instituce, jako jsou soudy, vláda a Evropská unie. Je zjevné, že omezená důvěra v právní stát a demokratické instituce do značné míry ovlivňuje kvalitu společenského-politického uspořádání v České republice.

Tato a další zjištění vám budeme zprostředkovávat v exkluzivní sérii textů a podobně jako v projektu Hrdinové kapitalistické práce se zaměříme na reportáže a příběhy konkrétních lidí, ale zároveň i na analýzy, rozhovory nebo komentáře. Výsledky výzkumu pro Alarm zpracovala datová žurnalistka Kateřina Mahdalová.

Součástí projektu je i kampaň na naši práci, v rámci které potřebujeme vybrat 200 000 Kč. Naším cílem je vyvolat širší společenskou debatu o exekucích, novele insolvenčního zákona a dalších aspektech tohoto problému. A samozřejmě nepřestaneme v naší dosavadní činnosti – nadále našim čtenářkám a čtenářům chceme přinášet komentáře, analýzy, rozhovory a reportáže z oblasti politiky, lidských práv, pracovních podmínek nebo ekologie.

Alarm funguje především díky vám – našim čtenářkám a čtenářům. A právě díky vašim příspěvkům můžeme připravovat unikátní projekty, jako je tento. Během posledních pěti let jsme publikovali články o aktuálním politickém dění u nás i ve světě, pravidelně přinášíme texty o současné kultuře. Letos se nám právě díky vaší podpoře podařilo změnit vizuální podobu Alarmu – vybrali jsme přes 100 000 Kč, díky kterým máme nové webové stránky.

Podpořte nás, abychom společně mohli tvořit nový mainstream! Můžete to udělat rychle a pohodlně na stránce naší nové kampaně.

Výzkum o exekucích vznikl za podpory Rosa Luxemburg Stiftung.

Čtěte dále