Jak učit děti o změně klimatu a nevyděsit je

Klimatická změna je těžkým a kontroverzním tématem nejen pro dospělé, ale i pro děti. Přesto je třeba inspirovat je k tomu, aby měnily svět.

Pokud učíte vědní disciplíny, je zde vždy nějaký okruh témat, který vás baví víc než ostatní. Pro někoho je to botanika, pro někoho geologie či dokonce fyzika. Mým srdečním tématem se ovšem stala změna klimatu – jakkoli se jedná o látku, se kterou se musí zacházet velmi opatrně. Klimatická změna často polarizuje, především v politických kruzích. Zároveň se jedná o téma, které může být pro mladou mysl těžce pochopitelné. Jako učitel k němu proto musíte přistupovat takovým způsobem, abyste žáky nevyděsili, ale naopak, jim dodali motivaci k tomu, aby sami měnili svět.

Vyučovat vědní obory ve své podstatě znamená učit studenty sbírat, analyzovat a interpretovat data. Je samozřejmě velmi snadné předstoupit před třídu a začít vykládat o klimatických změnách. Z mého pohledu se ovšem nejedná o příliš přínosný přístup. Studenti si mohou výklad mylně interpretovat. Daleko přínosnější je nechat žáky, ať si důkazy o klimatické změně vyhledají sami.

Klima a čas

Učit o klimatické změně znamená vyvést žáky z omylu. V poslední době se setkáváme se zprávami, které hlásají, že katastrofální počasí doprovázené hurikány či mohutnými zimními bouřemi je produktem klimatických změn. V důsledku toho pak začne žák přemýšlet o počasí a klimatu jako o synonymech. Abychom mu pomohli pochopit, co změna klimatu znamená, je nutné, aby tyto dva pojmy rozlišoval. Je potřeba mu vysvětlit, že počasí je krátkodobý jev, kdežto klima či podnebí je systém tvořený všemi meteorologickými událostmi, ke kterým během roku dochází.

Klimatická změna je i pro dospělého člověka velkým námětem k přemýšlení. Nyní si představte, že jste dítě. Budete mít zřejmě pocit, že svět skončí dřív, než budete dost velcí na to, abyste podnikli kroky k záchraně planety.

Avšak čas je pro děti těžko pochopitelným pojmem. Když jim řeknete, že se za posledních pět let průměrná teplota zvýšila o dva stupně, je to pro ně jako mrknutí oka. Proto je dobré k výuce o klimatické změně využívat vizuální pomůcky. Pokud chcete dětem například vysvětlit, jak se mění teplota Země, navštivte s nimi webové stránky Národního oceánského a atmosférického úřadu (NOAA), kde mohou prostřednictvím poštovního směrovacího čísla vyhledávat grafické údaje o počasí v dané oblasti a porovnávat měnící se počasí v čase. Data o počasí sahají v některých oblastech až do roku 1700.

Dalším krokem k pochopení tématu klimatické změny je umět pomoci žákům ujasnit si, jak tento jev ovlivňuje planetu. Toho lze dosáhnout jednoduchým způsobem – nechte studenty pozorovat změnu vodní hladiny moře. Zeptejte se jich: „Jak ovlivnila naše rozšiřující se industrializovaná společnost mořskou hladinu?“ Webové stránky již zmíněného NOAA poskytují data o tom, jak se měnila hladina moří za posledních sto let. Nechte studenty tato data použít tak, aby získali odpovědi na kladenou otázku.

Ať si děti odpovědí samy

Klimatická změna je i pro dospělého člověka velkým námětem k přemýšlení. Nyní si představte, že jste dítě. Budete mít zřejmě pocit, že svět skončí dřív, než budete dost velcí na to, abyste podnikli kroky k záchraně planety. Proto je při výkladu dobré probudit v žácích pocit, že změnu klimatu mohou ovlivňovat i oni, prostřednictvím svých vlastních rozhodnutí. Kupříkladu snížením uhlíkové stopy. Vysvětlete studentům, že i jejich každodenní činnosti uvolňují do atmosféry oxid uhličitý, který přispívá ke globálnímu oteplování, a nechte je prozkoumat možnosti, jak mohou uvolňování oxidu eliminovat.

Jednoduchým příkladem může být nekupování plastových lahví. Vysvětlete, že k výrobě plastové lahve potřebujete ropu a velké množství pitné vody – větší, než je poté skutečně obsaženo v lahvi. Studenti pak mohou snadno odhadnout, kolik fosilních paliv a vody spotřebují týdně tím, že používají plastové nádoby. Dokonce i nekupování plastových lahví přitom může mít značný dopad.

Existuje ale i mnoho dalších změn, které mohou studenti udělat, když blíže pochopí problematiku klimatické změny. Mohou se zabývat tím, jaký dopad má na klima jízda na kole či veřejnou MHD oproti jízdě v autě. Kolik odpadu vyprodukuje jejich rodina každý týden či jakou roli v tom hraje recyklace či kompostování.

Ačkoliv klimatická změna může být pro děti děsivým tématem, je potřeba zvyšovat u nich povědomí o ochraně životního prostředí a vychovat z nich environmentálně zodpovědné občany. Je třeba umožnit jim pochopit, co pro ně a jejich rodiny znamená změna klimatu. Vysvětlit jim, že to není jen ojedinělá povětrnostní událost ve zprávách, ale změna charakteru počasí v průběhu času. K tomu můžou dospět právě tím, že si sami zjistí data o globálním oteplování či stoupající hladině moře. A konečně, je třeba jim dát naději, že i malé individuální krůčky mohou změnit planetu. Tím, že jim pomůžeme pochopit, co je to změna klimatu, jim pomůžeme stát se zodpovědnými občany, kteří nebudou mít pocit, že je situace beznadějná.

Autorka je pedagožka.

Z anglického originálu How To Teach Kids About Climate Change Without Terrifying Them, publikovaného na stránkách Study.com, přeložila Michaela Lehečková.

 

Čtěte dále