Nejbohatší florentské rodiny jsou na vrcholu už 600 let

Rodiny, které byly v italské Florencii nejbohatší v roce 1427, jsou nejbohatší i dnes.

Zajímavý poznatek přinesla nedávná studie dvou italských ekonomů Guglielma Baroneho a Saura Mocettiho. Porovnávali daňová přiznání z roku 1427 s těmi z roku 2011. Když srovnali rodinná jmění dle příjmení, přišli na to, že nejbohatší rodiny ve Florencii jsou stejné jako na sklonku středověku. „Vypadá to tak, že mezi dnešními daňovými poplatníky jsou nejvýdělečnější rodiny ty, které byly nejvýdělečnějšími už před 600 lety,“ uvedli Barone a Mocetti pro VoxEU. Studie dovedla využít naprosto jedinečnou sadu dat – daňová přiznání z roku 1427 byla totiž nedávno digitalizována a zveřejněna na internetu za účelem zkoumat z dlouhodobého hlediska ekonomickou mobilitu.

Studie dosvědčuje, jak účinně si nejbohatší rody dokáží předávat bohatství z pokolení na pokolení a držet se stále na ekonomickém vrcholu společnosti.

Ačkoliv výzkumníci přiznávají nedokonalost metody, která porovnává rodinná bohatství pouze na základě uvedeného příjmení, tvrdí, že italská příjmení jsou velmi často regionální a přecházejí lineárně z pokolení na pokolení. Rodiny, které byly na vrcholu socioekonomického žebříčku před šesti sty lety, jsou těmi nejvýdělečnějšími i dnes. Ačkoliv není nijak překvapivé, že rodiny své bohatství odkazují dále svým dětem, je přeci jen dosti neuvěřitelné, že tyto rodiny dovedly své jmění udržet i v dobách obléhání Florencie, napoleonského tažení v Itálii, vlády diktátora Mussoliniho či za dvou světových válek.

Studie tak dosvědčuje, jak účinně si nejbohatší rody dokáží předávat bohatství z pokolení na pokolení a držet se stále na ekonomickém vrcholu společnosti. Jiná skupina vědců již dříve v Británii ukázala, jakým způsobem se rodinný status může uchovávat i po více než osm staletí, tedy přes 28 generací.

 

Čtěte dále