Evropská kolonizace Ameriky přispěla ke klimatické změně

Vyvraždění domorodých obyvatel na americkém kontinentu mělo podle nového výzkumu vliv na vychýlení globálního klimatu.

Osadníci z Evropy mnoho obyvatel Nového světa vyvraždili a mnoho jich také podlehlo epidemiím. Počet domorodé populace se tak snížil o 90 procent. Podle nového výzkumu tato „rozsáhlá depopulace“ vyústila v zanedbání obrovských ploch zemědělské půdy, která zarostla stromy a jinou vegetací. Dle vědců z University College London (UCL) to spotřebovalo tolik oxidu uhličitého z atmosféry, že se na konci 16. a na začátku 17. století snížila průměrná teplota o 0,15 stupně Celsia.

K ochlazení přispělo usmrcení asi 56 milionů lidí od objevení Ameriky do roku 1600.

„Velké vymírání domorodých obyvatel Ameriky mělo globální dopad na zemský systém již dvě století před průmyslovou revolucí,“ napsal tým Alexandera Kocha, Chrise Brierleyho, Marka Maslina a Simona Lewise z UCL. Pokles teploty v tomto období je známý jako „malá doba ledová“: řeka Temže v Londýně pravidelně zamrzala, v Portugalsku byly běžné sněhové bouře a narušené zemědělství způsobilo hladomor v několika evropských zemích. K tomuto ochlazení přitom nepřímo přispělo usmrcení asi 56 milionů lidí od objevení Ameriky do roku 1600. Vědci vypočítali, kolik půdy domorodí obyvatelé obdělávali, a zjistili, že okolo 55 milionů hektarů, tedy rozloha zhruba odpovídající Francii, zůstalo opuštěno a zarostlo vegetací pohlcující oxid uhličitý. Lidé tedy ovlivňovali klima už dávno před průmyslovou revolucí, kdy byly kvůli používání fosilních paliv vypuštěny do atmosféry desítky miliard tun oxidu uhličitého, které naopak vedly k výraznému oteplení klimatu.

V současnosti máme podle vědců méně než desetiletí na to, abychom radikálně snížili emise. Jinak budeme čelit čím dál intenzivnějším bouřím, suchům, vlnám veder, záplavám a nedostatku potravy. „Je hodně o čem mluvit ohledně řešení negativních emisí a sázení stromů, abychom dostali oxid uhličitý z atmosféry a zpomalila se klimatická změna,“ řekl spoluautor studie Chris Brierley serveru BBC. „Naše studie ukazuje, co dokáže masivní zalesňování. A stejně by se takto redukovaly emise jen asi za dva roky spalování fosilních paliv,“ dodává Bradley.

 

Čtěte dále