Čím víc po nás budete šlapat, tím víc nás bude!

Stát se pokouší ochromit sílící občanské hnutí vysokými pokutami a exekucemi.

Lidé zapojení do klimatického hnutí i do boje za právo na město čelí další vlně represí ze strany státních institucí. Bičem, který stát na politicky angažované lidi vytáhl tentokrát, jsou peníze – sílící hnutí se pokouší paralyzovat vysokými pokutami, soudními příkazy a exekucemi. Účastníci blokády uhelného dolu Bílina v červnu loňského roku dostali od Báňského úřadu pokuty ve výši až 15 tisíc korun a nově po devadesáti z nich vymáhají Severočeské doly náhradu škody ve výši 661 tisíc korun. Soud také před několika dny potvrdil absurdní, téměř třísettisícovou odměnu pro exekutora Ivo Luhana za vyklizení Autonomního sociálního centra Klinika. Smysl pokut je v obou případech stejný: vyřadit aktivisty a aktivistky z hnutí a vyslat výstražný signál lidem, kteří by mohli jejich příklad následovat.

Stát brání zájmy oligarchů

Z postupu státu je patrné, že přímá policejní represe přestává lidi odrazovat od toho, aby se politicky organizovali a vyjadřovali své postoje občanskou neposlušností. Do klimatického hnutí se zapojují tisíce lidí, které mobilizuje úspěšná kampaň Fridays for Future. Páteční studentské demonstrace patří mezi největší ekologické protesty v historii a je možné, že spousta z jejich účastníků vyrazí v létě na Klimakemp. Rok od roku znatelně přibývá lidí, kteří jsou ochotni riskovat právní postihy a účastní se přímých akcí při blokádách uhelné infrastruktury v České republice nebo při protestech Ende Gelände v Německu. Hodiny na slunci, bez vody a v poutech po blokádě dolu Bílina v roce 2017 ani zlámaná žebra z minulého roku neodrazují další odvážné lidi, aby se dál stavěli proti fosilnímu průmyslu, který ohrožuje budoucnost planety.

Mnozí lidé, kteří si projdou traumatem ze střetu s tupou policejní silou, se sbírají týdny nebo i měsíce, ale pak se vrátí do příští akce zkušenější a odolnější. Pokud ale skončí po první akci s desetitisícovým dluhem nebo exekucí na krku, budou nejspíš mnohem opatrnější. O životě v dluhové pasti ví své asi 900 tisíc našich spoluobčanů, které semlela česká exekuční mašinerie. Zadlužení je nejzákeřnější a také nejúčinnější způsob, jak udržovat velkou část společnosti v podřízeném postavení.

Zadlužení je nejzákeřnější a také nejúčinnější způsob, jak udržovat velkou část společnosti v podřízeném postavení. Je příznačné, že úřady používají tuto strategii rozkládání protestního hnutí v době, kdy je den ode dne patrnější propojení státu s finančními skupinami, které profitují z tuzemského právního a politického prostředí.

Je příznačné, že úřady používají tuto strategii rozkládání protestního hnutí v době, kdy je den ode dne patrnější propojení státu s finančními skupinami, které profitují z tuzemského právního a politického prostředí. Polostátní ČEZ navzdory citelným projevům začínající klimatické krize ohlásil, že letos hodlá zvýšit objem těžby uhlí o osm procent. Tato mimořádně zisková společnost prostřednictvím firmy Severočeské doly provozuje i zmíněný důl Bílina, na kterém hodlá prolomit územní limity těžby. Mezi desítkou nejbohatších Čechů najdeme hned čtyři podnikatele, kteří zbohatli na těžbě fosilních paliv (a divoké privatizaci podniků během ekonomické transformace) a klimatické hnutí přímo ohrožuje jejich zisky. Hnutí Limity jsme my již oznámilo, že bude při letošním Klimakempu žádat ukončení provozu uhelných elektráren a upozorní na byznys uhlobarona Pavla Tykače. Ten vlastní firmu Sev.en (dříve Czech Coal), provozuje zastaralou elektrárnu Chvaletice a chystá se od ČEZu koupit nejšpinavější tuzemskou elektrárnu Počerady. Státní úřady, které mají ve veřejném zájmu regulovat škodlivý a neudržitelný fosilní byznys, dnes přitom postihují environmentální aktivisty. Stát tak trestá vlastní občany, kteří povyšují starost o planetu a přežití lidstva nad svůj osobní zájem a pohodlí.

Míříme na správné cíle

Členové kolektivu sociálního centra Klinika trvale upozorňují na praktiky developerů, kteří postupně zastavují města předraženými investičními byty a korporátními kancelářemi. V takto kapitalizovaném městě už nezbývá prostor pro nekomerční, nízkoprahové a svobodné aktivity, které jsou vytlačovány na okraj. Nebýt výjimečných čtyř let fungování Kliniky by pravděpodobně nevzniklo ani hnutí Limity jsme my, ani celá řada dalších dodnes veřejně činných organizací. Nejspíš také proto vynaložila Správa železniční dopravní cesty tolik byrokratického úsilí a zdrojů, aby budovu vyklidila a nechala dál chátrat s pravděpodobně falešným příslibem připravované rekonstrukce. Exekutor Luhan pak s gustem nafoukl náklady na exekuci až k prasknutí, aby co možná nejvíc zkomplikoval vznik dalších podobných prostorů. Odměnu si naúčtoval podle pochybné logiky ve výši 10 tisíc za jednu vyklizenou místnost v budově a po aktivistech požaduje celkem 1,6 milionu. Vysokou částku přitom mají zaplatit lidé, kteří se o chátrající nevyužívaný objekt po léta zdarma starali. Ze SŽDC, která by se měla starat především o koleje, se tak stal subjekt s vlastní politickou agendou a nástroj útlaku společensky angažovaných lidí. Advokát kolektivu Kliniky Pavel Uhl patrně bude muset nejspíš celý případ táhnout až k Ústavnímu soudu, který, doufejme, označí postup exekutora za nepřijatelný.

Výše finančních postihů i stále zjevnější absurdita úředních rozhodnutí, která mají za cíl oslabit sociální hnutí, nicméně ukazují, že míříme na správné cíle a naše úsilí má smysl. Musíme se ale připravit na to, že se rizika spojená s radikální politikou budou nadále zvyšovat. Finanční i trestní postihy na nás budou dopadat stále tvrději s tím, jak se mocní budou obávat o zdroje svého vlivu a bohatství. V sousedním Německu pozorujeme zesilující policejní represi a dohled nad politickými hnutími, ve Francii zase mají vojáci při protestech Žlutých vest dovoleno v ohrožení střílet do demonstrantů. Stejně jako nepolevuje německé hnutí (poslední akce Ende Gelände v Porýní se zúčastnilo přes šest tisíc lidí) a Gilets jaunes protestují v nebývalé síle už přes čtyři měsíce, nesmíme polevit ani my. Proti velkému množství odhodlaných lidí je nakonec každá represe krátká. Ani tak dobře zorganizovaná policie, jako je ta německá, při nasazení tisíců policistů a sofistikované techniky nedokázala zastavit blokádu kolejí vedoucích z dolu Hambach. Represivní aparát nezvládal identifikovat a úředně zaznamenat většinu lidí zapojených do přímé akce, takže je nechával z blokády beztrestně odejít. Recept pro české hnutí je tak jasný: za každého účastníka a účastníci s pokutou z minulých protestů musí do příští přímé akce nastoupit aspoň dva další. Potom nás kolem elektráren a dolů bude tolik, že policie ani úřady chránící zájmy těžařů nebudou mít šanci protestu zabránit. Při dostatečné síle a masovosti akcí se začnou témata hnutí dostávat i do programů politických stran, které zatím klimatickou krizi v podstatě neřeší, a ohrožují tak budoucnost nás všech. Heslem hnutí může být: „Čím víc po nás budete šlapat, tím víc nás příště přijde!“

Hnutí pro všechny

Rostoucí sociální a klimatické hnutí se ovšem neobejde bez pevnějších organizačních struktur, které budou odolné proti různým formám represe. Jejich nedílnou součástí musí být dostatečná právní i psychologická podpora lidem, kteří útlaku musí čelit. Třeba aktivistky, které se do přímých akcí pouštějí s vědomím možných následků, by měly v hnutí a jeho strukturách nalézt maximální podporu. Je naší povinností budovat organizace, které jsou inkluzivní a otevřené i znevýhodněným lidem. Pokuty a dlouhá správní řízení mohou pořádně zkomplikovat život především lidem s nízkými příjmy, kteří i bez aktivismu čelí velké nejistotě. Zvlášť pro ně by měl existovat solidární fond, který by jim pomohl pokrýt náklady spojené s politickou činností. Hnutí totiž nesmí být jen pro ty, kteří si mohou angažovanost dovolit.

Ti šťastnější z nás, kteří mají trvalý příjem, můžou začít tím, že přispějí jednorázově nebo trvalým příkazem na hnutí Limity jsme my. Vybrané peníze půjdou na právní pomoc členům a členkám hnutí. Rovněž je možné přispět na transparentní účet Autonomního sociálního centra Klinika: číslo účtu je 2600985228/2010. Příspěvky pomohou pokrýt náklady na exekuci budovy. Společně jsme silnější.

Autor je publicista a aktivista.

 

Čtěte dále