Severočeské doly chtějí za vniknutí do dolu žalovat i lidi, kteří se akce nezúčastnili

Částku 660 tisíc, což mají být náklady Severočeských dolů způsobené vniknutím aktivistů do dolu Bílina, požadují doly i po lidech, kteří na akci vůbec nebyli.

Společnost Severočeské doly začala před dvěma týdny rozesílat předžalobní výzvy, ve kterých požaduje 660 tisíc korun za údajné škody, které způsobila nenásilná akce a pokus o blokádu na území dolu Bílina. Dopisy ale začaly chodit i lidem, kteří se přímé akce nezúčastnili a byli pouze na klimakempu, a dokonce i lidem, kteří tou dobou vůbec nebyli v severních Čechách. Hnutí Limity jsme my, které severočeský klimakemp organizuje, ve své tiskové zprávě cituje Kláru Berg, která byla v době přímé akce v Olomouci. „Je obtěžující řešit předžalobní výzvu kvůli diletantství Policie ČR a Severočeských dolů, kteří mě neoprávněně obvinili z přestupku, i když jsem v den přímé akce byla na svatbě kamaráda v Olomouci. Fosilní průmysl tím ukazuje svou bezradnost a policie svou nekompetentnost,“ řekla Klára Berg.

Podle hnutí Limity jsme my už v minulosti byli policií z přestupku obviněni lidé, kteří se akce vůbec nezúčastnili. Aktivisté z Limitů vědí minimálně o deseti případech. Pochopitelně vyvstává otázka, podle jakého klíče Severočeské doly vytvořily seznam lidí, které následně obesílají. Je jasné, že došlo ke spolupráci s orgány státní správy, která je ale v této podobě podle hnutí nepřípustná. Odpověď na tuto otázku ale nemají ani Limity jsme my.

Ekologičtí aktivisté z Limitů podezírají Severočeské doly, že se podobným přístupem – tedy rozesíláním předžalobních výzev na více než půlmilionovou výzvu – snaží zastrašit rostoucí klimatické hnutí v České republice. Skutečnost, že výzvy chodí i nezúčastněným lidem, jejich podezření ještě prohlubuje. Tuto obavu sdílí i advokát obviněných Pavel Uhl: „V tomto případě jsou nástroje práva, zamýšlené k účelům zcela jiným, používány způsobem, který vzbuzuje obavu, zda neslouží spíše k zastrašení od občanského aktivismu a vyvolání atmosféry právní nejistoty a ohrožení.“

Podle oficiálního vyjádření Severočeských dolů je chyba na straně úřadů, které poskytli údaje. „Seznam osob, které byly ze strany SD obeslány předžalobní výzvou, vychází z údajů, které byly SD poskytnuty v rámci přestupkových řízení (..). Tyto údaje SD získala v souladu se zákonem, když Obvodnímu báňskému úřadu pro území kraje Ústeckého prokázala právní zájem na jejich získání (..) Identifikační údaje obviněných byly zjištěny Policií ČR buď při jejich zadržení a následném legitimování na místě spáchání přestupku, nebo byly zjištěny dodatečně při identifikaci těchto osob na základě fotografie pořízené Policií ČR po jejich zadržení.“ napsaly Severočeské doly. Kde se stala chyba, tak stále není úplně jasné.

 

 

Čtěte dále