Maďarští vědci volají o pomoc

Maďarští vědci se obracejí na předsedu Evropské lidové strany. Mají obavy o financování vědy a výzkumu.

Skupina maďarských vědců a intelektuálů zaslala dopis předsedovi Evropské lidové strany, jejíž součástí je v Evropském parlamentu také Viktorem Orbánem vedená strana Fidesz. Podepsáno je pod ním 125 vysokoškolských profesorů, rektorů a vědeckých pracovníků. Autoři dopisu nesouhlasí se snahou vládní strany Fidesz převzít financování výzkumu, který má podle Orbána přinášet přímý ekonomický zisk. Dopis zveřejňujeme v plném znění.

Vážený pane Webere,

tento otevřený dopis je výkřik o pomoc. Jakožto maďarští vědci, učitelé a vysokoškolští profesoři se na vás obracíme s žádostí o pomoc v nejzávažnější záležitosti: Maďarská vláda navrhla soubor opatření, která by dramaticky změnila podmínky pro výzkum a která pošlapávají ústavu i základní demokratické principy.

Maďarská akademie věd je instituce s téměř dvousetletou tradicí, s mnoha výzkumnými centry a sítí výzkumných skupin, zřizovaných univerzitami. Centra a instituty jsou pod samosprávou akademie a pravidelně se mezinárodně přezkoumávají. Výkonnost těchto ústavů je dobrá, zejména vzhledem k prostředkům, které dostávají.

Výzkumná centra a ústavy by podle nově navrhované právní úpravy měly být od Akademie odděleny a organizovány do nového subjektu, který by byl řízen představenstvem složeným z padesáti procent z vládních delegátů. Nad tímto orgánem je navíc plánovaná další rada, která by se skládala výhradně z delegátů vlády. Všechny osoby v těchto orgánech budou jmenovány předsedou vlády. Veškerá aktiva Akademie, včetně nemovitostí, zařízení a jejich vybavení by tato nová organizace mohla využívat bez jakéhokoli odškodnění Maďarské akademii věd.

Legislativnímu procesu předcházel roční boj mezi vládou a Akademií. Vláda nepředložila žádný rozumný argument ani posouzení dopadů tohoto kroku. Vedení Maďarské akademie věd jednomyslně odsoudilo útok na akademickou svobodu, předložilo jasné argumenty ve prospěch zachování institutů v rámci organizace akademie a ukázalo vůli a připravenost ke kompromisu. To všechno bylo odsunuto stranou.

Valné shromáždění Maďarské akademie věd dvakrát drtivou většinou hlasovalo proti záměrům vlády. Výzkumná komunita se organizovala do tzv. Fóra zaměstnanců Maďarského akademie. Byla uskutečněna řada demonstrací a publikována řada protestů a výzev. Vyčerpali jsme všechny možnosti.

Předseda vlády pan Orbán, vůdce vládnoucí strany Fidesz, má podle všeho v úmyslu zůstat se svou stranou v rámci Evropské lidové strany i v novém zákonodárném sboru. Na její nátlak už nařídil změnit některé procesy tak, aby splnil demokratické požadavky, například vyjmutí soudního systému z veřejné správy nebo zrušení zvláštní daně pro reklamu. Nová právní úprava, která porušuje právo na akademickou svobodu a právo na majetek, je ovšem také vážným útokem na demokratický řád a zásady. Žádáme vás, abyste na pana Orbána vyvinuli tlak, aby zrušil soubor opatření o Maďarské akademii věd.

 

Čtěte dále