USA vydaly na dotování fosilních paliv desetkrát víc než na vzdělání

Národní vlády stále dotují fosilní průmysl. Nejde jen o přímé subvence, ale i o náklady na zdravotní a ekologické škody způsobené spalováním fosilních paliv.

I když se státy celého světa zavazují k tomu, že budou snižovat emise uhlíku a přecházet na obnovitelné zdroje, nová studie Mezinárodního měnového fondu (MMF) odhaluje, že fosilní paliva jsou nadále masivně podporována z peněz daňových poplatníků. Podle této studie bylo v roce 2017 utraceno na celém světě na podporu fosilních paliv 5,2 bilionu dolarů. Největší míru dotací fosilních paliv studie zjistila v Číně (1,4 bilionu dolarů), USA (649 miliard dolarů) a Rusku (551 miliard dolarů).

649 miliard dolarů, které USA vynaložily na dotování fosilních paliv v roce 2015, představuje více peněz, než činil rozpočet na obranu země, a jde také o desetinásobek federálních výdajů na vzdělávání.

Zpráva dále tvrdí, že dotace na fosilní paliva činí 85 procent veškerých dotací a jsou udělovány většinou národními vládami. Kdyby vlády v roce 2015 snížily dotace tak, aby cena energie z fosilních paliv odpovídala realitě, „došlo by ke snížení uhlíkových emisí o 28 procent, o 46 procent by se snížila úmrtí způsobená znečištěním vzduchu a celkové příjmy vlád by vzrostly o 3,6 procenta HDP“. Studie zahrnuje negativní externality způsobené fosilními palivy, za které musí společnost platit. Kromě přímých vládních dotací pro korporace vyrábějící fosilní paliva jde i o nepřímé náklady na znečištění, jako jsou náklady na zdravotní péči a přizpůsobení se změně klimatu.

Spolu se zprávou MMF vydala Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) vlastní studii, která zkoumá průmysl v oblasti obnovitelných zdrojů energie: náklady na výrobu větrné energie klesly od roku 2010 o 23 procent, solární elektřina zaznamenala pokles dokonce o 73 procent. Simon Buckle, šéf divize klimatických změn, biologické rozmanitosti a distribuce vody v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, pro časopis Forbes vysvětluje: „Snížení těchto nákladů nebylo možné před deseti lety očekávat. Situace se však změnila a mnoho obnovitelných zdrojů energie je nyní v různých lokalitách schopno konkurovat nákladům na výrobu energie z uhlí. “

Buckleovu analýzu neefektivnosti dotací na fosilní paliva nejlépe ilustrují výdaje Spojených států: 649 miliard dolarů, které USA vynaložily na dotování fosilních paliv v roce 2015, představuje více peněz, než činil rozpočet na obranu země, a jde také o desetinásobek federálních výdajů na vzdělávání. Dotování fosilních zdrojů je přitom značně neefektivní, protože podle jiné studie by mohlo být pokryto až 80 procent energetických potřeb Spojených států obnovitelnými zdroji energie.

 

Čtěte dále