Stát je velkým dlužníkem Šluknovského výběžku

Vláda by neměla ignorovat problémy Šluknovského výběžku a dál se podílet na postupném rozkladu regionu podfinancováním základních služeb.

Ve Šluknovském výběžku hrozí kolaps lékařské péče. Jeho jediná nemocnice v Rumburku končí v insolvenci. Další české nemocnice jsou daleko. Jistý není ani včasný zásah záchranné služby. Ministerstvo zdravotnictví odmítá převzít za nemocnici odpovědnost, tu má prý majitel – město Rumburk. Případně by se jí prý měl ujmout kraj. Ani zdravotní pojišťovny nemocnici nechtějí pomoci. Ta největší – Všeobecná zdravotní pojišťovna – tvrdí, že to není v její kompetenci. Kraj mlčí, město je bez peněz. Každý přesouvá zodpovědnost na někoho jiného, ve výsledku se neděje nic. A občané výběžku, severního apendixu České republiky, tápou v nejistotě.

Začínat pořád znovu

Šluknovský výběžek leží při pohledu z vnitrozemí za hřebenem Lužických hor. Až na zmíněné hory je celý obklopený Německem. Dříve byl součástí Sudet, byl to poměrně bohatý průmyslový kraj, plný malých továren, krásných vil, malebných chalup s podstávkou a také s krásnou přírodou. Byl kolébkou českého turismu. Vznikla tu první naučná stezka na našem území a skoro na každém kopci stojí dodnes skvostná rozhledna. Po druhé světové válce to však šlo s výběžkem z kopce.

Jestliže ministr zdravotnictví tvrdí, že zodpovědnost za nemocnici má pouze město Rumburk, maximálně kraj, já se ptám: Kde je zodpovědnost státu za všechny ty neblahé kroky, kterých se na regionu dopustil?

Z původních obyvatel tu zůstala jen hrstka a zbyla tu spousta volných domů. Lidé se sem moc stěhovat nechtěli, protože se jedná o region horský a podhorský, na polích tu pšenka nekvete. Stát vyřešil situaci tak, že do tohoto regionu začal posílat lidi, kteří kazili optimistický dojem z budování socialismu. Kromě Romů, kteří žijí hojně v celém Ústeckém kraji, tu začal budovat dětské domovy a ústavy pro duševně choré. V každém městě je takový ústav minimálně jeden. A co je absurdní, většina z nich je v majetku jiných měst – například Hlavního města Prahy. Sotva se všichni místní trochu sžili a začali spolu aspoň občas vycházet, začaly tu vznikat ubytovny pro sociálně slabé. Do výběžku se tak rázem nedobrovolně přistěhovalo mnoho lidí z vnitrozemských Čech, kteří opět nemají k místu vůbec žádný vztah. A tak vše, co místní samosprávy dosud ve stmelování obyvatel zvládly, musí dnes budovat znovu.

Jestliže ministr zdravotnictví, tedy zástupce státu, tvrdí, že zodpovědnost za nemocnici má pouze město Rumburk, maximálně Ústecký kraj, já se ptám: Kde je zodpovědnost za všechny ty neblahé kroky, kterých se stát na Šluknovském výběžku dopustil? Jak může tak chudý region s jedněmi z nejnižších platů v České republice financovat nemocnici? Jak může ministerstvo přesouvat zodpovědnost na Ústecký kraj, který řeší podobné sociální problémy nejen ve výběžku, ale na většině svého území?

Ignorance už jsme si užili

To stát by měl tomuto regionu pomoci za to, že do něj léta odklízí, co nechce mít na očích! Právě stát by měl konečně převzít odpovědnost za to, jak je tento krásný kout naší vlasti zanedbaný. V reakci na můj otevřený dopis mi Adam Vojtěch sdělil, že „stát v tomto nemá žádnou možnost problém nemocnice v Rumburku přímo řešit“. dodal také, že se situaci ve Šluknovském výběžku věnuje prakticky každý den. Jenže kdyby to tak přeci jen bylo, chápal by potřebnost naší nemocnice pro ty, kteří tu žijí. Přesto mu děkuji za odpověď.

Chápu, že situace kolem Lužické nemocnice je složitá. Také vím, že hejtman Ústeckého kraje se odmítá k situaci vyjádřit. Jsem ráda, že lidé ze Šluknovského výběžku mohou využít i lékařská zařízení v Německu. Nicméně si nejsem jistá, zda je tím zaručena dostatečná lékařská péče a včasný dojezd rychlé lékařské pomoci v případě úrazu, nehody, nemoci… Zvlášť nyní v létě, kdy se počet lidí ve výběžku díky rekreantům zdvojnásobuje. Možná je problém také v tom, že nemocnice pro tak malou oblast se nemá šanci z příspěvků za výkony od pojišťoven uživit. Jenže vzhledem k jisté geografické izolovanosti této oblasti je nesmyslné nahradit tuto nemocnici zařízeními z centra Čech.

Vy jako zástupce státu tvrdíte, že nemocnici má financovat město Rumburk či kraj. Jenže také jistě dobře víte, že se jedná o jeden z nejchudších regionů celé republiky, který se potýká s mnoha sociálními problémy, vysokou nezaměstnaností, kriminalitou, nízkými příjmy obyvatel, špatným stavem silnic, veřejných budov apod. Šluknovský výběžek sloužil od druhé světové války k odkládání „nepřizpůsobivých“, duševně chorých a „nereprezentativních“ obyvatel tehdejšího Československa. A pokračuje to bohužel dodnes. Přitom se ale jedná o oblast krásnou, přírodně i kulturně velmi cennou, kterou by stát měl více podporovat. Je dost málo pravděpodobné, že by město či kraj našly finance na dotování nemocnice, aniž by jim stát pomohl. A proto vás, pane ministře, prosím, aby vláda nepokračovala v ignorování tohoto regionu tak, jako to činili vaši předchůdci.

Autorka pracuje v oblasti ekologické výchovy.

Čtěte dále