Česká republika pomalu směřuje k ekologickému kolapsu, varuje Social Watch

Tisková zpráva Social Watch pro rok 2019 varuje před nastupující ekologickou krizí a všímá si pokračujícího nárůstu nerovnosti a úpadku vzdělanosti.

Ve středu 18. září vyšla zpráva české sekce Social Watch, která si klade otázku, jak se daří naplňovat Cíle udržitelného rozvoje OSN, ke kterým se Česká republika v roce 2015 zavázala. Zpráva osmičlenného autorského kolektivu, do něhož patří například expert na vzdělání Bob Kartouz nebo ekonomka Ilona Švihlíková, rozebírá tuto otázku celkem v šesti ohledech: ve vzdělávání, ekonomice, nerovnosti, klimatu, zajištění míru a mezinárodním partnerství. „Zpráva vychází u příležitosti 74. zasedání Valného shromáždění OSN a globální klimatické stávky, která 20. září upozorní na vážný stav klimatu,“ píše  Social Watch v tiskové zprávě.

„Česká vláda nepodniká žádné kroky k zastavení klimatické změny, spíše naopak,“ varuje letošní zpráva Social Watch.

V ekonomické oblasti si zpráva všímá úspěchů ČR v boji s nezaměstnaností, upozorňuje ale, že se stále nedaří účinně bojovat s levnou prací a české mzdy patří k nejnižším v Evropské Unii. „Vymanit ČR z pasti středního příjmu se nemůže podařit dovozem levné pracovní síly ani omezováním dostupnosti vzdělání. ČR musí naopak připravit strategii pro posílení finální výroby a navýšení přidané hodnoty v ekonomice. Chybí podpora demokratických forem podnikání,“ píše Social Watch. S nízkými mzdami souvisí i vysoká nerovnost české společnosti. „Příjmová chudoba se v roce 2018 týkala 9,6 procenta domácností,“ konstatuje zpráva a upozorňuje také na to, že deset procent Čechů a Češek žije v exekuci. Všímá si i tísnivé situace v bydlení, na kterou vláda podle Social Watch reaguje neadekvátně: „Ministerstvo práce a sociálních věcí namísto řešení akutních problémů připravuje návrh na reorganizaci vyplácení dávek na bydlení, který by mohl ohrozit rodiny žijící už nyní ve velmi nestabilní situaci.“

Se situací v ekonomické oblasti, která trpí levnou prací, souvisí i oblast vzdělávání. „Hrozí omezování maturitního vzdělávání ve prospěch levné pracovní síly,“ konstatuje zpráva. Navíc nemizí segregace romských žáků. Klesá také počet úspěšných maturantů a v některých regionech roste dokonce i počet žáků s nedokončeným základním vzděláním. To podle Social Watch souvisí právě s vysokou nerovností. „V rámci celého vzdělávacího systému je velmi vysoká provázanost úrovně dosaženého vzdělání se statusem rodiny, potenciál části obyvatelstva je tlumen nevhodnými socioekonomickými podmínkami. Social Watch doporučuje zvýšit motivaci učitelů k proměnám vzdělávání, snížení počtu žáků ve třídách a zvýšení odborné podpory škol,“ píše Social Watch.

K neřešené nerovnosti, která je následně reprodukována školním systémem, se přidávají ekologické problémy. „Česká vláda nepodniká žádné kroky k zastavení klimatické změny, spíše naopak,“ varuje letošní zpráva Social Watch a vyjmenovává několik nejkřiklavějších příkladů. Elektrárna Chvaletice funguje dál s výjimkou na vypouštění škodlivin do ovzduší, mimo jiné rtuti. Totéž hrozí v případě nejšpinavější české elektrárny Počerady, kterou by rád koupil uhlobaron Pavel Tykač. Dále vláda schválila rozšíření těžby hnědouhelného dolu Bílina. To vše jde proti zájmům české přírody i společnosti. „Je nutné co nejdříve přijmout opatření k ukončení těžby a spalování uhlí v ČR, přičemž součástí transformace musí být zajištění stability a pracovních míst v ohrožených oblastech,“ tvrdí zpráva.

 

Čtěte dále