Česko se chystá na první klimatickou stávku

V pátek 20. září proběhne celosvětová klimatická stávka. V Česku zároveň začne Týden pro klima.

V pátek 20. září začíná Týden pro klima, který bude po celém Česku probíhat do neděle 27. září a jehož cílem je seznámení široké veřejnosti s tématem změny klimatu. V tomto týdnu se konají dvě důležité mezinárodní události. První je celosvětová stávka za klima, která proběhne 20. září na mnoha místech po celém světě. Další je celosvětová stávka za Zemi, která se koná 27. září. Tyto dvě celosvětové akce probíhají v reakci na summit OSN pro klimatickou akci, pořádaný 23. září v New Yorku. Političtí lídři z celého světa zde budou prezentovat své národní plány na dosažení závazků vyplývajících z Pařížské dohody. Vzhledem ke zvyšující se rychlosti probíhající klimatické krize, doložené zprávou IPCC z října 2018, zatím politické úsilí o snížení globálních emisí oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů selhává.

Do Týdne pro klima se lze zapojit mnoha různými formami. Uspořádáním debatních kroužků, přednášek či neformálního vzdělávání nebo prostřednictvím pikniků, sázení stromů či úklidu.

Změna klimatu přitom zásadním způsobem ovlivňuje lidskou společnost a její schopnost přežít na Zemi. Přestože v Česku roste zájem veřejnosti o řešení změny klimatu, vláda a úřady ji dlouhodobě podceňují a snižování emisí skleníkových plynů probíhá příliš pomalu. „Smyslem Týdne pro klima je upozornit, že emise skleníkových plynů musíme snižovat rychleji,“ říká Michaela Pixová, koordinátorka Klimatické koalice, podle které za iniciativou stojí řada hnutí, spolků, vědců, organizací i jednotlivců, kteří chtějí docílit větší informovanosti veřejnosti. „Společenská poptávka je to jediné, co politiky může donutit tuto krizi aktivně řešit. Každý samozřejmě musí začít sám u sebe, ale bez politické akce a systémových opatření změnu klimatu společnost zvládnout nedokáže,“ dodává Pixová.

Do Týdne pro klima se lze zapojit mnoha různými formami. Uspořádáním debatních kroužků, přednášek či neformálního vzdělávání nebo prostřednictvím pikniků, sázení stromů či úklidu. Je možné také organizovat veřejné akce, demonstrace, nenásilné přímé akce, happeningy, performance atd. Kromě pořádání vlastní akce se lidé do Týdne pro klima mohou zapojit také podporou celosvětové stávky za klima. Mohou tak učinit vložením speciálně vytvořeného kódu na nově vytvořeném webu. Zapojit se může podle organizátorů každý, kdo má nějaký nápad a chuť něco uspořádat. Zájemci mohou své akce hlásit přes online formulář na webu Týdne pro klima a pomocí pozvánky na tomto webu také mohou zvát další účastníky.

 

Čtěte dále