Peruánská doktorandka napsala a obhájila disertaci v jazyce dávných Inků

Roxana Quispe Collantes jako první na světě obhájila disertační práci napsanou v kečujštině, jíž se dorozumívali staří Inkové a kterou dodnes mluví miliony obyvatel v Andách.

Studentka peruánské a latinskoamerické literatury z nejstarší univerzity na americkém kontinentě Universidad Nacional Mayor de San Marcos v Limě, se ve své práci zaměřila na poezii statkáře Andrése Alencastra Gutiérreze z Cusca a analyzovala, jakým způsobem v ní kombinuje andské tradice s katolicismem. Obhajobu práce s názvem Yawar Para (Krvavý déšť), která jí zabrala sedm let, zahájila ceremoniálem vzdávání díků, v němž použila list koky a tradiční kukuřičný alkoholický nápoj chicha.

„Byla to dlouhá cesta, ale stálo to za to,“ řekla Quispe Collantes týdeníku The Observer. Její rodilá kečujština podle ní nabízí slovní zásobu vhodnou pro akademickou práci, protože je prý v současnosti hodně mixována se španělštinou. „Doufám, že má práce pomůže v tomto jazyce znovu nalézt hodnotu a bude inspirovat mladé lidi, převážně ženy, aby mě následovaly. Udržovat při životě náš původní jazyk je velmi důležité.“ Podle vedoucího práce Gonzala Espiny byla prezentace velice symbolická, protože „představila jazyk obyvatel And, nejpokornějších lidí této části světa, kteří byli kdysi nazýváni ,Indiány‘. Jejich jazyku a kultuře se tak dostalo spravedlnosti.“

Peru se přidalo k letošní iniciativě OSN Mezinárodní rok jazyků původních obyvatel, která si dává za cíl pomoci oživit 2680 ohrožených jazyků po celém světě, z nichž je 21 používáno přímo v Peru. Původní obyvatelé mají například jméno, které používají doma, a pak další, obvykle španělské, které používají pro oficiální účely. Po dlouhá léta odmítaly peruánské úřady registrovat domorodá jména a upřednostňovaly ta hispánsky, případně anglicky znějící. To se ale začíná v poslední době měnit. V roce 2016 odvysílala státní televizní stanice první zprávy v kečujštině, od té doby se objevují také zpravodaje v ajmarštině a v jazyce ašaninka, nejrozšířenějším amazonském jazyce v Peru.

 

Čtěte dále