Prázdné domy na Bedřišce chceme obsazovat, ne nechat demolovat

Zveřejňujeme prohlášení lidí sdružených kolem hornické kolonie Bedřiška, která nadále zápasí o vlastní přežití.

Bedřiška je unikátní hornická kolonie. Poklidně zde žije majorita a minorita. Nebylo tomu tak ale vždycky. V minulosti se tu objevovalo násilí, drogy, nepořádek a sousedské spory, které vyústily v útok zápalnou lahví. Po útoku začali obyvatelé spolupracovat a celé sousedství společným úsilím rozvíjet.

Na podzim 2017 jejich úsilím otřásly zprávy z radnice Mariánských hor a Hulvák. Celou komunitu chtěla radnice vystěhovat, domy zdemolovat a pozemek nabídnout investorům.

Obyvatelé Bedřišky se rozhodli proti vystěhování bránit. Bedřišku vnímají jako svůj bezpečný domov.

Na podzim 2018 jim dokonce dalo zapravdu zastupitelstvo Magistrátu města Ostravy. Zastupitelé naprostou většinou rozhodli, že rodiny by měly na Bedřišce zůstat, a to v lepších podmínkách než doposud.

Přesto za poslední dva roky odešlo z Bedřišky 46 osob a jejich domovy teď zejí prázdnotou. Na vině je radnice Mariánských hor a Hulvák. Smlouvy obyvatelům prodlužuje pouze krátkodobě – na několik měsíců – a neustále proklamuje svůj záměr domy zdemolovat. Z toho pramení velký pocit nejistoty všech obyvatel. Bedřišku navíc neustále poškozují lživé a manipulativní mediální kampaně, které ji vykreslují jako „brloh nejhorší spodiny“ a „místo plné fekálií“. To podrývá důstojnost místních lidí.

Vedení Magistrátu města Ostravy zřídilo k řešení celé situace pracovní skupinu. Ta momentálně rozhodla o zadání zastavovací studie na revitalizaci celé lokality, což obyvatelé přivítali. U obyvatel však přetrvává obava, že než celá revitalizace proběhne, bude komunita rozbita.

Proto požadujeme, aby obyvatelům byly prodlužovány nájemní smlouvy minimálně na dobu jednoho roku; chceme, aby prázdné domy byly obsazovány, ne demolovány; aby si obyvatelé mohli převzít do své správy komunitní centrum, které tvoří srdce celého sousedství, a přestala jejich dehonestace a ponižování.

 

Čtěte dále