Braňme Sinopsis, součást akademické obce

Zveřejnujeme prohlášení akademiků ke kauze Sinopsis. Ohrazují se proti právním krokům společnosti Home Credit, které považují za nebezpečné vměšování do akademických svobod.

Vážený pane rektore,
vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,

se znepokojením sledujeme právní kroky, které v současné době podniká společnost Home Credit proti projektu Sinopsis. V reakci na článek Trampoty českého krále úvěrů v Říši středu (vyšel i na serveru Hlídací pes pod názvem Čínská média: český Home Credit zaměstnává 23 000 vymahačů dluhů, přednost mají vojenští veteráni), který vychází z článků v čínském investigativním tisku, hrozí Home Credit autorům textu veřejně žalobou kvůli údajným lžím, manipulacím a útokům na tuto společnost. V tomto kontextu čteme s jistým překvapením vysvětlení Sinopsis o tom, že spolupráce s univerzitou je pouze neformální.

V prvé řadě se domníváme, že údajně chybné údaje v daném článku je možné řešit jiným způsobem, např. žádostí o opravu. Způsob, jakým společnost užívá právní kroky, vyvolává dojem, že chce spíše zastrašit své kritiky. Když se společnost Home Credit měla stát partnerem Univerzity Karlovy, vzbuzovalo to otázky, zda jedním z cílů není právě umlčování kritických hlasů dotýkajících se působení této společnosti, ať už s ohledem na předmět jejího podnikání, nebo s ohledem na působení na čínském trhu. Současné kroky dávají bohužel obavám zapravdu; a vzhledem ke vztahu HC a PPF, která vstoupila na český mediální trh nákupem TV Nova, budí hlubší znepokojení ohledně budoucnosti veřejné diskuse v ČR.

Projekt Sinopsis, na kterém pracují sinologové a sinoložky působící na Katedře sinologie FF UK, představuje jeden z nejlepších příkladů tzv. třetí role univerzity v českém prostředí. Přináší potřebnou analýzu chování Čínské lidové republiky a Komunistické strany Číny a zprostředkovává českému čtenáři nepříliš dostupný diskurs čínských médií. Zejména v době, kdy jsou evidentní globální ambice této velmoci dotýkající se i české či evropské politiky, například v souvislosti se zaváděním nových technologií, představuje kritické, a přitom odborně fundované informování o Číně velice významnou veřejnou službu.

Z tohoto důvodu považujeme za velmi důležité, aby se v současné situaci právního nátlaku vůči Sinopsis jak Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, tak celá Univerzita Karlova postavily za badatele a badatelky působící v projektu Sinopsis a bránily je plnou vahou své autority a v případě potřeby také s odbornými a finančními zdroji, kterými univerzita disponuje. Pro Univerzitu Karlovu jako nejstarší a nejslavnější českou univerzitu představuje tato situace příležitost ukázat, že ochraňuje akademické svobody a podporuje kritickou diskusi.

Vzhledem k nedávné kontroverzi týkající se společnosti Home Credit a především skandálu s neprůhledným prouděním čínských peněz na univerzitu by to měla být pro univerzitu i vítaná příležitost k alespoň částečné nápravě své poškozené reputace.

Vážené akademické senáty obou institucí, vážený pane rektore, vyzýváme vás tímto k tomu, abyste jasně vystoupili na obranu projektu Sinopsis a abyste zdůraznili sounáležitost a podporu ze strany fakulty a univerzity vůči tomuto projektu.

S pozdravem,

Doc. PhDr. Emil Aslan, Ph.D., Fakulta sociálních věd UK/Ústav mezinárodních vztah
prof. Pavel Barša, Ústav politologie FF UK
prof. Milena Bartlová, CSc., historička umění, FF UK
doc. Ondřej Císař, Ph.D., Fakulta sociálních věd UK, Sociologický ústav AV ČR
doc. Jakub Čapek, Ústav filozofie a religionistiky, FF UK
PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D., Ústav mezinárodních vztahů, FSV UK
Mgr. Jakub Fiala, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
prof. Masako Ueda Fiedler, Department of Slavic Languages, Brown University
prof. Tomáš Halík, Th.D., Ústav filozofie a religionistiky FF UK
Mgr. Marek Jandák, Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
prof. Pavel Jungwirth, CSc., DSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
BcA. Julie Klimentová, student, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
Mgr. Kateřina Kňapová, Ústav politologie FF UK
doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D., IMS FSV UK
doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D., Ústav filosofie a religionistiky FF UK
prof. Michal Kubát, Ph.D., Fakulta sociálních věd UK
Hana Kubátová, Ph.D., Fakulta sociálních věd UK
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D., Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D., Ústav filozofie a religionistiky FF UK
Bc. Jakub Múčka, Encyklopedie migrace, FF UK
Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D., FHS UK
Bc. František Pfann, student, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
Linda Piknerova, Ph.D., katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU v Plzni
doc. JUDr. Petr Pithart, Katedra politologie a sociologie, PF UK
Ing. et Mgr. Martina Pokorná, Business Analytik, Morosystems
Mgr. Daniel Prokop, Fakulta sociálních věd UK
prof. Martin Putna, literární historik, FHS UK
doc. PhDr. Filip Smolík, PhD., Psychologický ústav AV ČR a Ústav obecné linvistiky FF UK
PhDr. Ondřej Slačálek, Ph.D., Ústav politologie FF UK
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., Ústav českých dějin FF UK
Mgr. Josef Šlerka, Ph.D., Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
Doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D., přednosta Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF UK
Mgr. Michal Zahálka, absolvent Katedry divadelní vědy FF UK
Mgr. Jakub Záhora, Ph.D., Institut politologických studií FSV UK
Mgr. Richard Zika, Ph.D., FHS UK

Seznam signatářů tohoto prohlášení není uzavřený a neustále se rozšiřuje. Svůj podpis můžete připojit zde.

Čtěte dále