Konec Erasmu v UK? Smlouva o brexitu nezajistí pokračování studentského výměnného programu

Budoucnost populárního systému evropské meziuniverzitní výměny je nejspíš v ohrožení.

Britský parlament odmítl dodatek, jenž by zavazoval vládu pokračovat v plném členství Velké Británie v programu Erasmus+. Ten už od osmdesátých let umožňuje studentům zemí Evropské unie vycestovat do zahraničí na studijní pobyt či stáž. Jeho ukončení ze strany Británie by omezilo možnosti tamních studentů vycestovat na evropské univerzity i příležitost pro cizince studovat či pracovat ve Spojeném Království.

Ačkoli byl dodatek zamítnut (344 hlasy proti a 254 pro), neznamená to nutně ukončení britské účasti na programu, jeho osud je však nejistý. Erasmus+ je přitom největším z evropských výměnných programů tohoto typu – v roce 2017 přes něj vyjelo do zahraničí téměř 800 tisíc účastníků. Program Erasmus organizoval až 53 procent všech zahraničních pobytů britských studentů .

Britské ministerstvo školství pro BBC uvedlo, že vláda bude usilovat o pokračování akademických vztahů mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií, aby studenti obou stran mohli „nadále vzájemně užívat výhod předních světových vzdělávacích systémů“. Vzhledem k odmítnutí dodatku však v tuto chvíli neexistuje žádná záruka, že program bude pokračovat a nebude zásadně omezen. Jeho součástí jsou sice v současné době i některé nečlenské státy (například Turecko, Island, Norsko nebo Srbsko), Erasmus však běží v sedmiletých cyklech, přičemž další období (2021–2027) začíná už příští rok. Je tedy velmi pravděpodobné, že se pro Spojené království nepodaří včas vyjednat podmínky nečlenského státu na celé následující období.

Zpráva komise Sněmovny lordů pro Evropskou unii navíc varuje, že výhody poskytované Erasmem studentům bude velmi těžké zachovat jakýkoli národním programem. Opuštění Erasmu by podle ní mohlo přinést celkový pokles výjezdů za profesním vzděláváním a stážemi, ale především by mohlo mít „dopad na lidi se slabším sociálním zázemím, zdravotními znevýhodněními či speciálními potřebami“. Zatím je tedy třeba doufat, že Británie o pokračování programu bude usilovat i přesto, že nebude součástí smlouvy o brexitu. Nejistota se však už teď dotýká celé řady studentů, kteří na výměnném pobytu právě jsou, případně se na něj chystají.

 

Čtěte dále