Občanské hnutí Limity jsme my vydalo příručku o tom, jak se organizovat 

Klimatická spravedlnost bude, jenom se to musí dobře zorganizovat – tak zní název brožury, kterou vydali čeští klimatičtí aktivisté.

„Možná si v médiích všímáte působivých akcí hnutí za klimatickou spravedlnost, při nichž stovky, někdy i tisíce lidí vlastními těly blokují těžbu a spalování fosilních paliv,“ dočtete se v úvodu brožury s názvem Klimatická spravedlnost bude, jenom se to musí dobře zorganizovat. Podle autorů publikace „podobné akce, ať už to jsou české blokády uhelných elektráren a dolů nebo masové přímé akce ‚Ende Gelände‘ v Německu, dávají lidem příležitost společně se postavit na odpor firmám a politikům, kteří kvůli krátkodobému zisku pálí naši společnou budoucnost, a dohromady vytvářet vizi lepšího života, postaveného na vzájemné solidaritě a ekologické udržitelnosti.“

Příručka má několik kapitol, ve kterých se postupně probírá, jak se efektivně organizovat, co je konsensuální rozhodování a facilitace, nebo jak dělat aktivismus tak, aby byl udržitelný. Udržitelný aktivismus „představuje široký repertoár různých postupů, technik a forem jednání, které mají pomáhat tomu, aby lidé dokázali v sociálních hnutích zůstat aktivní dlouhodobě a stabilně. K tomu je zásadní ‚péče o sebe‘ (self-care). Zda se lidi o sebe ale budou skutečně starat, může zásadně ovlivnit právě skupina svou kulturou a dynamikou,“ píše kolektiv autorů.

Pravidla se musí změnit

V kapitole o akcích, které různé kolektivy mohou organizovat, popsali autoři sadu nápadů od drobnějších počinů, jako je vylepování plakátů nebo pořádání veřejných debat, až po akce občanské neposlušnosti, přičemž „občanskou neposlušností se míní akce, které zahrnují cílené, nenásilné přestoupení platných pravidel, s cílem upozornit na to, že právě pravidla se musí změnit, má-li se vyřešit nějaký závažný sociální problém či nespravedlnost.“ Závěr brožurky přináší stručnou historii hnutí za klimatickou spravedlnost a také tipy na knihy a filmy, které se tématu týkají.

„Brožuru jsme vydali především pro lidi, kteří se chtějí zapojit do snahy o řešení klimatické krize a sociálně spravedlivý konec uhlí,“ vysvětluje jedna ze spolutvůrkyň publikace Kateřina Holá. Protože se publikace zaměřuje na praktické dovednosti, jak se efektivně organizovat, demokraticky rozhodovat a vytvářet kulturu vzájemné péče a solidarity, využít ji podle Holé mohou i občanské iniciativy věnující se jiným tématům: třeba kampaně za dostupné bydlení nebo iniciativy proti destruktivním developerským projektům. „Myslíme si, že opravdu zásadních změn směrem k spravedlivější a udržitelnější společnosti mohou dosahovat jen široká sociální hnutí založená na sebeorganizaci – a proto jsme se chtěli podělit o naše zkušenosti s ní,“ uzavírá Holá.

 

Čtěte dále