Kolaps #3. Zora Hesová: Musíme opustit jazyk kulturních válek

S politoložkou a arabistkou Zorou Hesovou jsme diskutovali o konzervativních revolucích, kulturních válkách, islámu, křesťanství nebo o volbách na Slovensku.

Dalším hostem podcastu Kolaps byla Zora Hesová, odborná asistentka v Ústavu politologie Univerzity Karlovy, která se věnuje kulturním válkám, islámské politice a ideologii a v poslední době také konzervativnímu obratu v politice na Západě. „Dlouho jsem se zabývala islámskou filosofií a politikou v islámských zemích a také osudy arabského jara, které se od velké mobilizace ve prospěch svobody a schopného státu, posunulo k tomu, že ve všech těch zemích zavládlo obnovené státní autoritářství nebo veškerou politiku ovládly náboženské konzervativní islámské skupiny, anebo skupiny, které definovaly politiku jako boj o identitu,“ říká Hesová. Když se začala podobná politika o pár let později silně projevovat i na Západě, začala se o ni více zajímat.

Kulturní války v Evropě a Americe sice nejsou podle Hesové importem z muslimského světa, ale můžeme vidět řadu paralel. „Jde o reakci na demokratizační nebo liberalizační tendence, které byly dlouho chápány jako víceméně přirozené, spontánní. Tyto reakce se objevily mezi muslimy, hinduisty a teď i křesťany. Ve všech těchto náboženstvích se objevují skupiny, které se proti tomuto liberalismu staví a nabízí vlastní pohled, který má náboženské reference – ale nejde tak o hodnoty, ale o symboly,“ popisuje politoložka návrat náboženské rétoriky v Evropě, USA, islámském světě nebo Indii.

V debatě o kulturních válkách a jejich původu se musíme podle Hesové vrátit až do šedesátých let, kdy začal růst blahobyt a sním i individualismus a liberalismus. „Říká se tomu tichá revoluce. Od šedesátých let se podle sociologických výzkumů nezajímáme tolik o to, jak přežít, ale jak se realizovat. Generace, které už nemají primární problém přežít, ekonomicky se prosadit a jde jim o seberealizaci, mívají často mnohem liberálnější názory a postoje. Nebo aspoň měly. Mohli jsme si proto myslet, že s rozvojem demokracie a ekonomickým rozvojem dochází automaticky k liberalizaci mravů. Teď ale přichází něco třetího – neřekla bych, že se celá společnost zase zpátky konzervativizuje, ale přichází odpověď na tu sociologickou změnu.“ Kulturní válka je přitom částečně importem z USA. Evropští katolíci se od nich naučili nové způsoby komunikace, zprofesionalizovali svoji agendu a modernizovali slovník. „Od roku 2000 se v papežských encyklikách objevují vyjádření, která uznávají, že svět se změnil, ale zároveň chtějí dobýt nějaké pozice zpět, zejména, co se týče postavení muže a ženy. Mluví se o přirozených rolích a hierarchiích. Naši katolíci v Evropě se zapojili do skupin, které jsou financovány lidmi s americkou zkušeností, kteří sem začali importovat politické a komunikační taktiky,“ popisuje Hesová.

Všechny díly podcastu Kolaps si můžete poslechnout nejen na webu Alarmu, ale také na Spotify, Apple Podcasts, PlayerFM nebo pomocí RSS feedu našeho účtu na Soundcloudu.

Alarm je finančně závislý na podpoře čtenářů. Pokud se vám líbí naše podcasty nebo rádi čtete Alarm a chtěli byste ho finančně podpořit, můžete tak učinit v naší dlouhodobé kampani.

 

Čtěte dále