Německo finančně podpoří umělce zasažené koronavirovými opatřeními

Ministryně kultury Monika Grütters reagovala na výzvy německých kulturních institucí. Ty požadují finanční náhrady z krizového fondu pro umělce, jimž byla kvůli zákazů shromažďování zrušena vystoupení.

Situace nezávislých umělců, kulturních institucí a médií je podle Německé kulturní rady velmi znepokojivá. Podle ní bude důležité, aby ztrátu příjmů ze zrušených představení kvůli koronavirové pandemii kompenzovaly veřejné orgány. Situace nezávislých umělců z oblasti kultury a médií může být vážná. Hrozí, že značná část z nich přijde v příštích týdnech o příjmy a dostanou se do ekonomické tísně a existenčního ohrožení.

Ředitel Německé kulturní rady Olaf Zimmermann požaduje, aby byly prostředky uvolněny z rozpočtu spolkové vlády, tak jednotlivých spolkových zemí. „Teď můžou spolková vláda a vlády spolkových zemí dokázat, že kulturní federalismus a kooperaci myslí opravdu vážně. Postiženým umělcům by se mělo pomoci rychle a bez byrokracie, proto naléhavě vyzýváme, aby byl zřízen společný nouzový fond,“ uvedl v prohlášení Zimmermann. Podle něj mohou podporu obstarat státní kulturní nadace, které mají zkušenosti s přidělováním veřejných prostředků.

Umělci se na mě mohou spolehnout

Německá ministryně kultury Monika Grütters už finanční pomoc umělcům přislíbila, aniž by zatím specifikovala, jak a v jaké výši by měla být vyplácena. „Umělci a kulturní instituce se na mě mohou spolehnout, nezklamu je. Budeme se snažit zajistit, aby se do podpůrných opatření dostaly zvláštní zájmy kulturního sektoru a tvůrčích pracovníků,“ uvedla ministryně.

Spolková vláda uzavřela všechny kulturní instituce nejméně do 19. dubna. Uzavřena jsou divadla, státní opery, koncertní síně. Opatření se týká také mnoha klubů. Zrušeny byly akce s účastí nad pět set lidí, u menších akcí mají pořadatelé riziko zvážit sami.

„V této situaci musíme pochopit, že kultura není luxus, kterým se můžeme odměňovat v lepších časech. Teď naopak vidíme, jak moc nám chybí, když se bez ní musíme po určitou dobu obejít,“ píše ve svém vyjádření na podporu umělců Monika Grütters. Z tohoto důvodu sama navrhla, aby federální vláda pozvala na nadcházející rozhovory o podpůrných opatřeních také zástupce kultury a médií.

Stát by podle ní měl reagovat na těžkosti umělců způsobené nikým nezaviněnou nouzovou situací a kompenzovat jejich ztráty. Měl by zkrátka do odškodnění zahrnout nejen oblast hospodářství, ale také německou „kulturní krajinu“, která byla silně zasažena.

Ztráta příjmů jako existenční hrozba

Obavy z toho, jak rušení kulturních akcí v době opatření proti koronavirové pandemii postihne umění, vyjádřil také německý Svaz jazzových hudebníků. Minoritní žánr vysoké kultury, jakou je právě jazz, může rušení kulturních akcí značně postihnout.

Nikolaus Neuser, předseda Svazu jazzových hudebníků, se obává, že pokud by vláda kompenzovala pouze akce zrušené z nařízení státu, což jinak nezpochybňuje, těžko se účinná pomoc dostane i k nezávislým jazzovým umělcům.

Podle studie z roku 2016 financované federální vládou má většina německých jazzových hudebníků hrubý roční příjem nižší než 12 500 eur. Náhlá ztráta příjmů tak může ohrozit jejich existenci. V současné době připravuje německá Aliance svobodných umění průzkum o ztrátě příjmů umělců, z nějž bude možné při odškodnění vycházet.

 

Čtěte dále