V důsledku omezení volného pohybu během koronavirové epidemie hrozí nárůst domácího násilí

Ve většině zemí postižených onemocněním COVID-19 jsou občané nabádáni, aby zůstali doma. Ne pro všechny je ale domov bezpečným místem.

Sociální sítě i tradiční média plní různé návody na to, jak trávit čas doma během koronavirové epidemie. Experti, influenceři i naši známí nám doporučují, které knihy číst, na které seriály se dívat. Psycholog Dalibor Špok v pondělí ve vysílání Českého rozhlasu Plus doporučil, aby si lidé vytvářeli určitou strukturu dne i přesto, že domov je většinou místo odpočinku či zábavy. Nezmínil při tom, že pro značnou část populace, nejčastěji ženy, je domov především místem práce, ať už se jedná o zajištění chodu domácnosti nebo péči o děti. A právě na ženy, jak upozorňují zahraniční média, dopadne koronovirová krize nejtíživěji. Mnoho pracovníků v profesích nejvíce vystavených riziku jsou právě ženy, ať už jde o zdravotní sestry či pokladní v supermarketech. Je tu ovšem ještě další dimenze dopadu na ženy, o které se zatím moc nemluví. Jedná se o domácí násilí.

Násilníci tráví více času s rodinou a zároveň si jsou vědomi, že jejich oběti mají méně možností vyhledat pomoc.

Zprávy z Číny ukazují, že karanténní opatření během koronavirové epidemie vedla k prudkému nárůstu domácího násilí především na ženách a dětech. Podílí se na tom řada faktorů. Nutnost dlouhodobě setrvávat v omezeném prostoru domova vedla k eskalaci násilných tendencí v rodinách. Zároveň omezení veřejných služeb způsobila, že oběti domácího násilí mají menší možnost hledat pomoc. Zásadním faktorem je ovšem i ekonomická nejistota. Ztráta práce a nejistota ohledně schopnosti zaplatit nutné výdaje jsou pro mnohé příčinou velkého stresu, který jen posiluje agresivní tendence u pachatelů domácího násilí. Opatření omezující volný pohyb tak mohou způsobit, jak ukazuje čínský příklad, že se mnoho žen, ale i mužů ocitne uvězněno v násilných vztazích bez možnosti úniku.

Přírodní katastrofy a jiné krize již v minulosti prokazatelně vedly k nárůstu domácího násilí. Ve Spojených státech se to projevilo například po hurikánu Harvey, který zasáhl Houston v roce 2017. V takovýchto extrémních situacích tráví násilníci více času s rodinou a zároveň si jsou vědomi, že jejich oběti mají méně možností vyhledat pomoc, když jsou různé podpůrné služby a instituce uzavřeny.

 

Čtěte dále