Cena ropy někde spadla až do mínusových hodnot. Co nám to přinese?

Svět v minulých dnech oběhla zpráva o zhroucení trhu s ropou. V Americe dokonce cena lehké ropy klesla do záporných hodnot. Prodejci museli platit kupcům, aby se ropy zbavili.

Ceny ropy se poslední dobou drží na rekordně nízkých hodnotách. První rapidní snížení zapříčinila cenová válka v důsledku neshod mezi Organizací zemí vyvážejících ropu (OPEC) a Ruskem o objemu těžby ropy, které do jisté míry odpovídají odlišným politicko-hospodářským cílům a strategiím. Nynější pád cen ropy má však svůj původ jinde. Může za něj značný pokles poptávky v důsledku umrtvení ekonomik během globální koronavirové pandemie. Největší podíl na poklesu poptávky má omezení letového provozu, omezení produkce podniků užívajících ropné produkty jako energetický zdroj nebo jako výrobní materiál. Projevuje se samozřejmě i pokles automobilové dopravy. Důležitý vliv má rovněž skutečnost, že skladovací kapacity ropy nejsou koncipovány na dlouhodobé skladování. Za těchto podmínek jsou prodejci nuceni se rychle zbavovat zásob ropy, protože s jejím uskladněním jsou spojené nemalé náklady a také obava, že pokud ropu neprodají dnes, zítra bude její cena ještě nižší a jejich ztráty tím pádem ještě vyšší.

Pokud se ceny ropy nevrátí v delším horizontu k normálnějším hodnotám, poklesne tlak na nahrazování ropy obnovitelnými zdroji energie a hledání efektivnějších způsobů jejího využití, což by oslabilo boj proti globálnímu oteplování.

Levná ropa je tragédií pro těžařské společnosti, které tato situace přivádí do ekonomických potíží. Nízké ceny na druhou stranu vítají běžní spotřebitelé i některé firmy. Z širšího ekonomického hlediska to v jistém smyslu může být dobrá zpráva. Nízké ceny ropy pomohou umrtveným ekonomikám při návratu do normálu. Tyto následky můžeme považovat za pozitivní. Nízké ceny ropy však obnášejí i řadu negativ a hrozeb. Pokud se ceny ropy nevrátí v delším horizontu k normálnějším hodnotám, poklesne tlak na nahrazování ropy obnovitelnými zdroji energie a hledání efektivnějších způsobů jejího využití, což by oslabilo boj proti globálnímu oteplování. Řada firem může situaci využít k odložení investičních rozhodnutí a nahrazování svého vybavení efektivnějšími technologiemi. Druhým problémem je nadužívání ropy a posílení efektu negativních externalit, protože se snížením cen se zvýší rozdíl mezi soukromými a společenskými náklady spotřeby ropy. V důsledku toho budou muset vlády jednu sáhnout hlouběji do svých rozpočtů, aby uhradily škody na životním prostředí vzniklé zvýšením spotřeby ropy v důsledku její větší cenové dostupnosti. Na levnou ropu tak můžeme doplatit všichni.

Dlouhodobé udržení cen ropy na současné úrovni je nepravděpodobné. Lze očekávat, že brzy přijde nová dohoda mezi OPEC a dalšími zeměmi na snížení objemu její těžby. Otázkou však je, zda a jak rychle se budou navracet ceny na svou původní výši, a zda dohodu o těžbě nenaruší další spory. Právě ty mohou v důsledku ekonomické recese narůstat spolu s protekcionistickými náladami.

 

Čtěte dále