Přední odborníci z Klubu Za starou Prahu na protest opouštějí poradní orgány města

Historička Kateřina Bečková a historik architektury Rostislav Švácha v rezignačním dopise uvádějí, že nechtějí sloužit jako alibi pro záměry, které nepokládají za prospěšné pro rozvoj Prahy.

Gremiální radu Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR) opouštějí dva z hlavních odborníků na památkovou péči ve městě. Historička Kateřina Bečková a historik architektury Rostislav Švácha se svým krokem vymezují proti stávající politice IPR. Dopis je adresovaný prvnímu náměstkovi primátora Petru Hlaváčkovi, řediteli IPR Ondřeji Boháčovi a předsedovi Gremiální rady IPR Josefu Pleskotovi. „Dospěli jsme k oprávněnému přesvědčení, že naše členství v Gremiální radě je používáno jako alibi pro souhlas se záměry, které my sami nepokládáme za prospěšné pro rozvoj Prahy,“ vysvětlují svůj odchod odborníci. Podle nich dochází v radě k dlouhodobému ignorování stanovisek odborníků z Klubu Za starou Prahu a nerespektování jejich postojů.

Bečková a Švácha se vymezují především proti novému projektu společnosti Penta na Masarykově nádraží. Ten kromě Klubu Za starou Prahu dlouhodobě kritizují i další organizace, jako například Arnika nebo Automat.

Bečková a Švácha se vymezují především proti novému projektu společnosti Penta na Masarykově nádraží. Ten kromě Klubu Za starou Prahu dlouhodobě kritizují i další organizace, jako například Arnika nebo Automat. Kontroverzní stavební záměr, z jehož projednání byla veřejnost vyloučena, před časem město schválilo (předimezovanému návrhu nové podoby Masarykova nádraží se věnuje i rozhovor Táni Zabloudilové se zastupitelem Tomášem Víchem). Klubu Za starou Prahu vadí, že se magistrát při komunikaci o schváleném projektu zaštiťuje i jeho jménem. „My jsme se však v Gremiální radě ve prospěch tohoto záměru nevyjadřovali a slova pana náměstka o naší účasti v ní proto pokládáme za velice nekorektní vůči nám,“ ohrazují se v dopise bývalí členové Gremiální rady.

Dalším důvodem pro rezignaci je necitlivá přestavba historicky cenného obchodního domu Máj a také bagatelizace monitorovací mise Výboru pro světové dědictví UNESCO, která proběhla minulý rok a negativně hodnotila Metropolitní plán a žádala jeho přepracování. „Byli jsme hluboce zklamáni jak školáckými výmluvami zastírajícími neochotu vyrovnat se s konkrétními jasně formulovanými doporučeními mise, tak bagatelizací vážných problémů města v oblasti rozhodování o ochraně světově jedinečných hodnot,“ shrnují Bečková se Šváchou. V souvislosti s monitorovací misí hrozí Praze zápis mezi ohrožené památky UNESCO.

„Rezigance PhDr. Kateřiny Bečkové a prof. PhDr. Rostislava Šváchy, CSc., lituji. Na rezignaci mají oba experti plné právo a my ho respektujeme,“ uvedl v reakci ředitel Ondřej Boháč. „Velmi si vážím několikaleté spolupráce, jejich názorů a přínosů Gremiální radě IPR. Bohužel se o tomto kroku dozvídám mediální cestou. Gremiální rada vznikla i proto, aby se respektované odborné názory na pražská témata střetávaly v debatě u stolu, a nikoliv jednostrannými mediálními prohlášeními,“ doplnil Boháč. Dodal, že IPR nadále stojí o odborný pohled z oblasti památkové péče Ústavu dějin umění AV a Ústavu pro dějiny umění FF UK, které Bečkovou se Šváchou nominovaly, a že požádají tyto orgány o nové garanty.

Na věcné důvody rezignace zástupci IPR reagují odkazem na proběhlá zasedání Gremiální rady a více se vyslovené kritice jim nevěnují. Na otázku, jestli není rezignace, důvodem pro změnu přístupu, pak IPR uvádí, že celou diskuzi považuje za „jasný signál, že je potřeba posílit hlas samosprávy v územním řízení“. Není to poprvé, kdy se tato pražská kancelář setkává s výtkami, že svou roli nezvládá, jak by měla. Rozsáhlou kritiku publikovali nedávno na stránkách Alarmu urbánní sociolog Václav Orcígr a architektka a kurátorka Lynda Zein. IPRu vytýkají, že nedostatečně reaguje na klíčové aspekty bytové krize a ekologické nouze a neuvědomuje si, že město není investičním produktem, ale prostorem pro život.

Kromě účasti v Gremiální radě IPR rezignovala historička Kateřina Bečková, předsedkyně Klubu Za starou Prahu, také na status stálého hosta v pražské Radě světové památky.

Autorka je redaktorka Alarmu.

 

Čtěte dále