Spolek chce žalovat český stát za to, že není aktivní v boji proti klimatické změně

Spolek Klimatická žaloba ČR připravuje žalobu na české státní orgány odpovědné za snižování emisí a adaptační opatření na změnu klimatu.

Spolek Klimatická žaloba ČR, z. s., sdružující obyvatele České republiky, kteří se cítí dotčeni nečinností státu v boji proti změně klimatu, bude podávat klimatickou žalobu. Žaloba bude mířit na české státní orgány odpovědné za snižování emisí a adaptační opatření na změnu klimatu. Spolek ji podá k českým soudům a jejím cílem bude soudní výrok stanovující, že české státní orgány nechrání dostatečně práva českých občanů zaručená Ústavou a neplní své mezinárodní závazky ve vztahu ke změně klimatu.

„V našich řadách jsou lidé ze všech koutů Česka pečující o přírodu, lesní hospodáři, zemědělci, lékaři, učitelé a mnoho dalších, kteří důsledky změny klimatu pociťují ve své práci i ve volném čase. Členy Klimatické žaloby nejsou firmy ani jiné spolky či organizace,“ píše se na webových stránkách spolku. Současný počet členů je podle aktuálních informací 64 a stále roste. O členství ve spolku může zažádat každá fyzická osoba, která se ztotožňuje s jeho cíli. Členství vzniká po vyplnění úvodního dotazníku a zaplacení členského příspěvku na základě schválení Rady spolku. Vznik spolku iniciovali v létě 2019 zástupci několika environmentálních hnutí.

Požadavky spolku vycházejí z toho, že stát má povinnost chránit právo svých občanů na příznivé životní prostředí. Dále má povinnost chránit přírodní bohatství, včetně zdravých lesů, půdy a ovzduší. Česká republika podepsala také Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu a Pařížskou dohodu. Zavázala se tak v roce 2015 k tomu, že přispěje k udržení nárůstu průměrné globální teploty výrazně pod hranicí 2 °C.

Jako člen EU se Česko přihlásilo s ostatními členskými státy k tomu, že společně sníží do roku 2030 emise skleníkových plynů o nejméně 40 procent ve srovnání s rokem 1990. Tomu současné české tempo vůbec neodpovídá. „Naopak, mezi lety 2015 a 2017 se emise oxidu uhličitého podle údajů ČHMÚ zvýšily o 3,8 procenta. Svými slovy je vláda pro snižování emisí, svými činy však jde opačnou cestou a porušuje své mezinárodní závazky plynoucí z článku 2 Rámcové úmluvy a článku 3 Pařížské dohody,“ uvádí spolek. Kromě toho se Česká republika zavázala finančně přispět na globální snahy o zpomalení klimatické změny mnohem větší částkou, než kterou přispěla dosud.

 

Čtěte dále