Muži, kteří věří stereotypům o drsném mužství, mají větší sklony k depresím

Výzkum vědců z americké Pittsburské univerzity ukázal, že stereotypní a agresivní představy o mužství souvisejí s patologickými jevy.

Vědci z Pittsburské univerzity zkoumali, jak stereotypní a agresivní představy o mužství souvisí s patologickými jevy, jako je šikana a sexuální obtěžování. Zjistili, že muži, kteří měli vysoké skóre při měření takzvaného man boxu (který tvoří stereotypy o „správném mužství“), jsou až pětkrát více verbálně agresivní než muži s nižšími výsledky. Také mají větší sklony k šikaně a k sexuálnímu obtěžování. Kromě toho sami častěji trpí depresemi a myšlenkami na sebevraždu.

Měření ukázalo, že když muži více přebírají stereotypní vzorce mužství, je u nich větší pravděpodobnost, že budou zraňovat lidi kolem i sami sebe.

O konceptu, který vědci pojmenovali „man box“, se začalo diskutovat už v osmdesátých letech minulého století. Man box značí stereotypy, kterými společnost konstruuje mužský gender – tedy předkládají mužům, jací mají být. Nějakou dobu trvalo vytříbení metodiky, jak tento fenomén měřit. Paul Kivel a jeho spolupracovníci na Oaklandské univerzitě vytvořili seznam aktivit a tezí, které vyjadřují stereotypní představy o mužství. Z konceptu pak při výzkumu vycházeli vědci z univerzity v americkém Pittsburku.

Vědci společně s lékaři z širšího seznamu tezí vybrali pět hlavních tvrzení, která nejvíce souvisí s násilím a o nichž se pak muži rozhodovali, jestli s nimi souhlasí, nebo nikoli. Jako klíčové teze vybrali tyto:

Muž by neměl dělat domácí práce.
Muži by měli použít násilí, aby si zjednali respekt, pokud je to třeba.
Opravdový muž by měl mít co nejvíce sexuálních partnerek.
Muž, který často mluví o svých problémech a obavách, si nezaslouží respekt okolí.
Gay není „opravdový muž“.

„Našli jsme způsob, jak měřit koncept man boxu, a měření nám ukázalo, že když muži více přebírají stereotypní vzorce mužství, je u nich větší pravděpodobnost, že budou zraňovat lidi kolem i sami sebe,“ říká Gary Barker, ředitel organizace Promundo – US, která se zabývá podporou rovnosti pohlaví a spolupracovala na vytvoření způsobu měření man boxu. Výzkum na dané téma začal v roce 2016 a vědci použili data o celkem 3600 mužích ze tří různých zemí. Výsledky byly publikovány začátkem srpna v odborném časopisu Preventive Medicine.

 

Čtěte dále