Deník zadarmo není zadarmo. Předplaťte si Alarm!

Drtivou většinu přispěvatelů Alarmu tvoří drobní dárci. Díky nim se nám daří dělat kvalitní, nezávislou publicistiku. Pomozte nám dále růst.

V turbulentních časech koronaviru je pro nezávislá média čím dál důležitější podpora čtenářů. Pryč jsou doby, kdy si na sebe médium vydělalo šikovnou inzercí. V takové situaci mají samozřejmě výhodu plátky a servery financované různými vlivnými skupinami. Nevěříme řečem o tom, že si miliardáři média kupují jako investice. Kvůli výdělkům si dnes média nikdo nekupuje. Kupuje si je jen proto, že chce ovlivňovat veřejnou diskuzi ve chvílích, kdy se mu to zrovna hodí. Ani v případě oligarchických médií neplatí, že zadarmo je zadarmo, ale cenou, kterou platíme, je fakt, že náš veřejný prostor a žurnalistika slouží právě zájmům oligarchů.

Za sedm let existence redakce Alarmu jasně ukázala, že nebude poklonkovat nikomu a ničemu. Než se zaprodat, raději skončíme. Ale protože končit rozhodně nehodláme a chceme i nadále dělat novinařinu bez kompromisů, potřebujeme k tomu vaši finanční podporu. Zdá se to neuvěřitelné, ale Alarm funguje čistě jen z dárcovských příspěvků čtenářů. Inzerce i příjmy z e-shopu tvoří jen malou část našeho rozpočtu, a i když to asi českou alt-right scénu bude šokovat, granty od českého státu vůbec nepobíráme.

Přestože se o nás mluví jako o utopistických snílcích, redakce Alarmu patří pravděpodobně k rozpočtově nejzodpovědnějším v Česku. Nedostáváme se do milionových dluhů jako jiné redakce, za něž pak v lednu jejich manka někdo záhadně zaplatí nebo které někdo dotuje pravidelnými milionovými částkami. Nic takového u nás nečekejte. Stejně tak redakce Alarmu negeneruje zisk a všechny vybrané peníze jdou zpět do redakčního týmu, honorářů pro naše přispěvatele a spolupracovníky, případně do technologických inovací. Alarm neděláme, abychom zbohatli, ale protože chceme vytvořit médium, které na české scéně citelně chybí. A nikdo jiný než vy nám v tom nepomůže.

Máme sice několikanásobně nižší rozpočet než většina českých médií a v našem týmu najdete pouhých šest redaktorů, během několika let své existence jsme ale už dokázali, že kolem kauz, které považujeme za důležité, umíme udělat rozruch. Kromě systematického mapování problematiky exekucí, pracovních podmínek v nejhůře placených zaměstnáních, sociálního bydlení, problémů lidí na ulici, vyloučených lokalit a samozřejmě klimatické krize dlouhodobě sledujeme také bující krizi bydlení. Právě jí se věnuje náš aktuální reportážní cyklus Bydlení nad zlato, v němž vám ukážeme, jak se krize bydlení projevuje v různých evropských městech, jak se s ní vyrovnávají jinde nebo která opatření fungují, a která nikoliv. To všechno jsou témata, která by se bez Alarmu do českého mediálního mainstreamu pravděpodobně nedostala.

V naší poslední kampani se nám podařilo přesvědčit přes tři sta lidí o tom, že podporovat Alarm pravidelným finančním příspěvkem má smysl. Průměrná výše příspěvku je dvě stě padesát korun, ale právě díky malým darům jsme schopni zajistit své financování. Víme, že naši čtenáři většinou nepatří k těm nejbohatším, zato je jich ale hodně. I malé částky dokážou udržet nezávislé médium a pomáhat mu v dalším rozvoji. Právě díky vám se částečně podařilo stabilizovat naši finanční situaci. V tuto chvíli máme přes sedm set pravidelných „předplatitelů“ a jejich počet stále roste. Naším cílem teď je získat celkově přes tisíc pravidelných přispěvatelů. Vzhledem k tomu, že Alarm pravidelně čte asi pět tisíc lidí denně, nezdá se nám to nereálné. Pokud by se nám to podařilo, mohla by redakce Alarmu fungovat bez problémů v současném režimu.

Naším dlouhodobým cílem ale samozřejmě není jen „finanční stabilizace“. Chceme dále růst a zlepšovat se ve své práci. Třeba reportážím a investigativní žurnalistice se věnujeme stále jen okrajově, a to díky příspěvkům od institucí, jako jsou Nadační fond nezávislé žurnalistiky, Nadace Rosy Luxemburgové a další. Témata jako krize bydlení nebo klimatická změna se přitom bez důkladné novinářské práce pokrývají jen těžko. Pokud bychom ale vybrali více peněz, mohli bychom se posunout na vyšší úroveň i v těchto oblastech. To, jak bude naše práce vypadat, čemu se budeme moci věnovat a do jaké hloubky se budeme moci v některých tématech ponořit, záleží i na vás, našich čtenářích. Pokud vám na existenci Alarmu záleží, chcete náš web nadále navštěvovat a číst si zde komentáře k aktuálnímu dění, podpořte nás v nové dárcovské kampani. Být deníkem zadarmo není zadarmo.

Podpořit naši redakci pravidelnou měsíční částkou má smysl a má to zcela konkrétní a hmatatelné dopady na životy lidí v České republice. Nehodláme jako jiná média zpoplatňovat svůj obsah, nechceme psát o demokracii za paywallem. Předplatit si Alarm znamená podpořit nás v dlouhodobé práci, aby byl provoz našeho média finančně udržitelný. Jedině tak se můžeme soustředěně věnovat tématům, která nás zajímají a o nichž chcete číst. Pokud si Alarm „předplatíte“ pravidelným měsíčním příspěvkem, dáte nám najevo, že si naší práce vážíte, že si přejete naše články číst a že se domníváte, že Alarm na české mediální mapě nikdo jiný nemůže zastoupit. Pokud jste i Vy takovým čtenářem, podpořte nás v naší aktuální kampani. Budeme slyšet – slibujeme!

Čtěte dále