#FreeSzFE. Už měsíc probíhá okupační stávka budapešťské univerzity

Řada vzdělávacích zařízení přechází na on-line výuku, před budapešťskou Divadelní a filmovou univerzitou je ale živo. Kvůli vynuceným změnám zde od prvního září probíhá okupační stávka.

Před hlavní budovou Divadelní a filmové univerzity (Színház- és Filmművészeti Egyetem, dále jen SzFE) v centru Budapešti se dennodenně srocují lidé, kteří podporují  protestní aktivity studentů, studentek, zaměstnanců a zaměstnankyň. Řada z nich nosí aktérům okupační stávky potraviny, účastní se tiskových konferencí či doprovodných programů nebo čeká ve frontě na roušku s logem protestu. Univerzitní vchod je střežený studenty, a navíc oblepený vytyčovací červenobílou páskou, která se v posledních týdnech stala symbolem protestu. O patro výš, na visuté terase školy, se pravidelně střídá čestná stráž – absolventi, absolventky, vyučující, režiséři, režisérky, herci, herečky, spisovatelé, spisovatelky, kteří svou znatelnou přítomností vyjadřují protestu podporu.

Základním prvkem organizované blokády je zejména dobře fungující a odhodlaný kolektiv, který neslevuje z požadavků, jejichž dosažení věnuje ohromné množství času a energie.

Důvodem okupační stávky je návrh zákona, schválený maďarským parlamentem v červenci 2020, který zásadně mění uspořádání a fungování SzFE. Přesnější shrnutí událostí poskytuje přímo hnutí FreeSzFE, které blokádu organizuje: „Tomuto návrhu nepředcházela žádná diskuse se zainteresovanými subjekty z univerzity a k jeho schválení došlo navzdory silným protestům ze strany studentů, fakulty i vedení. Tento zákon nezaručuje univerzitě autonomii. Nová zakládací listina upírá demokraticky zvolenému univerzitnímu senátu většinu jeho rozhodovací moci a předává ji Správní radě, jejíž složení SzFE neměla jak ovlivnit. Proto se 1. září studenti 155leté budapešťské Divadelní a filmové univerzity uchýlili k okupaci a blokádě své instituce. Odmítají odejít, dokud jejich požadavky nebudou vyslyšeny.“

Foto Alžběta Stančáková

Autonomii univerzitě

Blokáda školy ale není jediným projevem nesouhlasu. Někteří z vyučujících odmítají za změněných podmínek na univerzitě působit a ke konci září rezignují na své posty. Vedle toho se protestující snaží oslovit veřejnost doprovodnými programy. V posledních týdnech se konala cyklojízda, v jejímž rámci čtyřiadvacet cyklistů a cyklistek dovezlo před Parlament 155 chart univerzity – tedy jednu za každý rok od založení školy –, anebo nedělní karnevalový průvod, který směřoval na Náměstí hrdinů.

Hnutí FreeSzFE získalo během prvního měsíce podporu řady institucí i jednotlivců. Symbolem protestu se tak už na začátku září opásalo třeba Národní etnografické muzeum, jehož budova sídlí přímo naproti Parlamentu. Vytyčovací pásky najdeme na klikách menších obchodů či kaváren, část obyvatelstva Budapešti si jimi ozdobila svá jízdní kola. Před dvěma týdny vydalo solidární výzvu šest evropských rektorských konferencí (mezi nimi i ta česká), protest dále podpořili jednotlivci – herci Cate Blanchett či Ian McKellen, spisovatel Salman Rushdie a mnoho dalších.

Na dotaz, zda stávka může probíhat po zbytek akademického roku, mi Dóra Gálosi, studentka a účastnice blokády, odpovídá rezolutně: „V budově zůstaneme, dokud naše požadavky nebudou splněny.“ Základním prvkem organizované blokády je zejména dobře fungující a odhodlaný kolektiv, který neslevuje z požadavků, jejichž dosažení věnuje ohromné množství času a energie; „K rozhodnutím docházíme prostřednictvím otevřeného fóra, kterého se můžou účastnit všichni a kde každý má svůj hlas. O všech důležitých záležitostech rozhodujeme společně,“ říká Dóra Gálosi a dodává: „Přes den spolupracujeme v menších skupinách přímo ve škole. Někdo pak chodí spát domů, někdo přespává přímo na univerzitě.“

Od 14. září probíhá na SzFE souběžně s okupační stávkou i výuka, byť v omezeném modu. „Dohodli jsme se s našimi vyučujícími, které kurzy bychom měli zachovat a které ne. Naším hlavním úkolem je teď blokovat školu, vedle toho ale také opravdu chceme studovat,“ objasňuje Dóra Gálosi podobu právě začínajícího semestru.

Foto Alžběta Stančáková

Šíření plamene

Důsledná blokáda, srozumitelné oslovování širší veřejnosti, podpora od místních i zahraničních uměleckých kruhů – nic z toho zatím nepřispělo k nápravě nastalé situace. Na dotaz, zda s FreeSzFE někdo během posledního měsíce začal komunikovat, dostávám od Dóry Gálosi nepříznivou odpověď: „Ani v nejmenším. Členové Správní rady komunikují prostřednictvím médií. Jde ale spíše o kampaň než skutečnou komunikaci. V půlce měsíce navíc znovu pozměnili modelový zákon – tyto úpravy jim teď poskytují větší moc, než jakou měli předtím.“

Rezignace některých vyučujících vstupuje v platnost na konci září a pravomoci Správní rady jsou čím dál méně omezené. Ač je tedy možná na místě skepse, nasazení kolektivu FreeSzFE je obdivuhodné. Všemu navzdory se stávkující odmítají stáhnout, ba právě naopak – 30. září zapálí před univerzitní budovou oheň, který prostřednictvím pochodní rozšíří do pěti dalších univerzitních měst (Szeged, Debrecen, Pécs, Kaposvár, Eger), jež se k jejich protestu tímto připojí.

Autorka je spisovatelka.

 

Čtěte dále