Varšavská univerzita podporuje ženy v akademické sféře, konzervativci mluví o diskriminaci

Polská konzervativní organizace Ordo Iuris považuje programy na podporu žen za protiústavní. Odvolává se přitom na pasáže ústavy zakazující diskriminaci.

Univerzita ve Varšavě se jako první akademická instituce v Polsku minulý týden přihlásila k podpoře žen na akademické půdě. V takzvaném Plánu genderové rovnosti (GEP) se zavázala ke dvaceti konkrétním opatřením, mezi něž patří například podpora práce z domova, flexibilní rozvržení práce a podpora školek, jeslí a dalších zařízení pro děti. To by společně s osvětou mělo pomoci studentkám, mladým vědkyním nebo manažerkám v akademické sféře. „Univerzity si čím dál tím více uvědomují, že je pro ně výhodné řešit problém ztráty vědeckého potenciálu, když mladé talentované ženy ztrácí kvůli tomu, že je pro ně komplikované skloubit práci a rodinu,“ řekla webu Notes from Poland Julia Kubisa, expertka na rovnost na Varšavské univerzitě a jedna z autorek a autorů dokumentu GEP s tím, že Varšavská univerzita je jedna z mnoha univerzit v Evropě, které podobné plány na základě doporučení Evropské komise zavádějí.

Jen desetina všech profesorských titulů v technických a přírodovědných oborech náleží ženám.

Šedesát procent všech studujících na vysokých školách v Polsku jsou ženy a v technických oborech a přírodních vědách jsou vysokoškolačky podle Eurostatu zastoupeny dokonce 49 procenty. Jenže jejich podíl výrazně klesá v doktorských a vyšších stupních vzdělávání. Jen desetina všech profesorských titulů v technických a přírodovědných oborech pak náleží ženám. Ještě větší rozdíl pak panuje v manažerských pozicích – statisticky to vychází tak, že pouze jedno ze 45 rektorských období v Polsku byla rektorkou žena. To se ale pomalu mění. V právě začínajícím novém semestru zahajuje své čtyřleté rektorské období hned čtrnáct žen.

Zavedení programu GEP se ale nelíbí konzervativní právní organizaci Ordo Iuris, která vydala prohlášení, že k implementaci GEP připraví kritickou právní analýzu, protože je podle ní v rozporu s ústavou země, konkrétně s pasáží vylučující diskriminaci. „To, že se budou snažit o genderovou rovnováhu na všech fakultách a institutech univerzity, povede k diskriminaci mužů i žen,“ řekl Tomasz Zych, viceprezident Ordo Iuris. Univerzita na to reagovala prohlášením, že řešení navrhovaná v rámci GEP rozhodně neobsahují takzvanou pozitivní diskriminaci. Mají podle ní za cíl hlavně na problematiku upozorňovat.

 

Čtěte dále