Evropská komise chce, aby byl všude stejný poměr mezi minimální mzdou a životními náklady

Podle Evropské komise by ve všech státech Unie měla mít minimální mzda takovou výši, aby se z ní dalo důstojně žít.

Evropská komise ve středu přijala návrh směrnice, která má členské státy vést k tomu, aby nejnižší mzdy v každém z nich byly důstojné vzhledem k životní úrovni. Státy, jež mají zákonem danou minimální mzdu jako Česká republika, budou muset dbát na to, aby byla poměrově adekvátní vzhledem k určitým kritériím – například k průměrné mzdě nebo životním nákladům v dané zemi. Státy mají sami vybrat jasná a neměnná kritéria, podle nichž se bude adekvátnost výše minimální mzdy určovat. Výše minimální mzdy se pak má pravidelně znovu posuzovat a upravovat.

Zemí, kde je minimální mzda daná zákonem, je v Unii většina – dvacet jedna ze sedmadvaceti. Celkově nejvyšší minimální mzdu z těchto zemí má Lucembursko (12,38 eur), nejnižší Bulharsko (1,87 eur).

Evropská komise také podporuje kolektivní vyjednávání. Vyjednávání odborů se zaměstnavateli je součástí trhu práce ve všech zemích EU; některé z nich nemají minimální mzdu danou zákonem a spoléhají se právě na kolektivní vyjednávání – patří mezi ně Rakousko, Itálie, Kypr, Dánsko, Finsko a Švédsko. Těmto zemím směrnice nebude ukládat zavádění minimální mzdy. Hlavně v severských zemích má kolektivní vyjednávání důležité místo a na jejich trhu působí velké množství odborových organizací.

Návrh byl připravován už před vypuknutím pandemie v Evropě a má zabránit přetahování pracovních sil mezi zeměmi EU navzájem. Nyní je ale podle odborových organizací jeho potřeba ještě naléhavější, protože koronavirová krize zasáhla ve velké míře právě sektory a profese s nižšími mzdami, jako je gastronomie, maloobchod nebo oblast péče. Poté co byla směrnice navržena Evropskou komisí, bude muset být ještě projednána s Evropským parlamentem a členskými státy. Středoevropské státy Visegrádu nicméně nejsou podle webu Politico jejími příznivci.

 

Čtěte dále