Nacističtí hipíci. Když se New Age překrývá s ultrapravicí 

Konspirační teorie jsou překvapivě přitažlivé pro esoterické hipíky i lidi s fašistickými sklony.

Foto Needpix

Demonstrace proti karanténním opatřením v Londýně, Berlíně a Los Angeles přilákaly jak příznivce New Age, tak i ultrapravicové skupiny. Již dříve jsme v USA zaznamenali shodu mezi zmíněným spirituálním hnutím a rychle se šířící konspirační teorií QAnon, která tvrdí, že svět ovládá zlovolný tajný spolek složený z hollywoodských celebrit a liberálních politiků (v čele s Tomem Hanksem a Hillary Clinton), kteří jako správní satanisté pojídají děti. Podle této teorie naštěstí existuje rovněž tajný vládní zdroj zvaný Q, který na webových stránkách 8chan zanechává zašifrované komentáře a především shromažďuje vlasteneckou armádu, aby se jim postavila na odpor a podpořila prezidenta Donalda Trumpa, génia seslaného Bohem, aby tento zlovolný spolek porazil a předznamenal nový Věk lásky.

Mnoho Němců srovnávalo Hitlera s kouzelníkem, hypnotizérem, šamanem, který během svých proslovů zaklínal své posluchače kouzlem.

Tato konspirační teorie, jež by mohla posloužit jako dost mizerná filmová zápletka, překvapivě po celém světě získává na popularitě a začíná ovlivňovat americkou politiku do takové míry, že Kongres v současnosti projednává návrh zákona na její zavržení, předložený oběma politickými stranami. A kult QAnon se těší oblibě jak u ultrapravice, tak u New Age influencerů. Leckoho ohromí, že by se mohly jakkoli překrývat myšlenky New Age hippies a extremistické konspirační politiky. Ale je to tak. V tomto textu bych se rád podíval na jiné období, v němž se s katastrofálními důsledky pro svět snoubilo New Age s ultrapravicovou politikou, a to na dvacátá a třicátá léta v Německu.

Astrologie

Dvě největší německé astrologické organizace podporovaly nacistickou stranu, stejně jako přední astrolog Erik Jan Hanussen. Nacistický režim také schválil existenci pracovní skupiny německých astrologů. Rudolf Hess i Heinrich Himmler byli posedlí astrologií – Himmler najal několik astrologů, aby se pokusili nalézt Mussoliniho, když italský vůdce zmizel. V rámci Goebbelsovy Říšské kulturní komory nacisté také vytvořili „pracovní skupinu pro kosmobiologický výzkum“. Goebbels byl fascinován Nostradamovými proroctvími, která podle něj předpovídala úspěch nacistů, a pořádal propagační kampaně, aby tato proroctví šířil v nepřátelských zemích.

Virgule a věštby

Nacisté podporovali organizaci zvanou Společnost pro vědecký výzkum kyvadel, jejímž účelem bylo probádat užití virgule pomocí kyvadla. Hitler najal v roce 1934 nejslavnějšího německého proutkaře von Pohla, aby chránil říšské kancléřství před škodlivými paprsky smrti. Německý kapitán válečné ponorky Hans Roeder zas utvořil Institut kyvadel, který měl pomoci německému námořnictvu vyhrát válku v Atlantiku. Den co den byli proutkaři jednotkami SS nuceni, aby stáli „s rukama rozpaženýma nad námořními mapami“ – jen pro případ, že by kyvadlo udělalo sebemenší pohyb. Nemělo to žádný úspěch.

„Ley“ linie

Himmlerovy jednotky SS prováděly rozsáhlý výzkum podzemních geomantických energií a „ley“ linií. Některé projekty zahrnovaly „atlanticko-germánské kruhy“, „trojúhelníky Ducha“ či „árijský pentagram“.

Alternativní medicína

Hitler, Hess, Himmler a mnozí další významní nacisté se zajímali o alternativní medicínu, organickou a vegetariánskou výživu, homeopatii, odmítání očkování a uzdravování přirozenými silami. Führerův zástupce Hess otevřel v Drážďanech v roce 1934 centrum pro alternativní lékařské praktiky. Himmler také podporoval alternativní medicínu – jako například užití rostlinných výtažků k léčbě rakoviny – a za účelem výzkumu povolil experimentování na vězních v koncentračních táborech.

Parapsychologie

Úplně první institut na výzkum parapsychologie, Paracelsův institut, byl za nacistů zřízen na Říšské univerzitě ve Štrasburku, rovněž založené nacisty. Nacisté také otevřeli institut okultního válčení.

Celistvost, holismus, celá země a ekofašismus 

Nacisty, stejně jako mnohé jiné Němce, fascinoval holismus, myšlenka „celistvosti“ jednotlivce i společnosti – coby způsob nápravy nejednoty způsobené racionalismem, materialismem, industrializací a vojenskou porážkou v první světové válce. Toto hledání celistvosti je dovedlo k jakémusi ranému environmentálnímu holismu – přijali zákony na ochranu lesů a řek a přikláněli se k zákazu experimentování na zvířatech (zatímco povolovali experimenty na vězních v lágrech).

Příznivci zelené politiky, kteří si dnes myslí, že k záchraně světa stačí „změna paradigmatu“ směrem k ekocentrickému pohledu na svět, by si měli uvědomit, že lze mít takový pohled a zároveň být fašista. Tohle řekl Ernst Lehmann, nacistický profesor botaniky:

„Připouštíme, že oddělování lidství od přírody, od celosti života, vede ke zhoubě samotného lidstva a k zániku národů. Náš lid lze posílit pouze znovusjednocením lidstva s celkem přírody… Právě toto usilování o propojenost s úplností života, se samotnou přírodou, přirozeností, do níž se rodíme, je nejhlubším smyslem a pravou podstatou nacionálněsocialistického myšlení.“

Takováto ekobiopolitika, podle níž jsou lidé jen jedním ze zvířecích druhů, vedla v případě nacistů k eugenice – stejně jako u jiných zvířat by slabí a nemocní jedinci měli být zabiti a nadřazená plemena, tedy árijská rasa, by měla být chráněna před invazivními druhy (Židy).

Nacisté byli také velkými fanoušky biodynamického zemědělství, s nímž přišel rakouský filosof Rudolf Steiner a které nahlíží hospodaření jako mystické spojení s půdou a jejími duchy či energiemi. Někteří významní nacisté tuto teorii prosazovali a Himmler povolil, aby se s ní experimentovalo za přispění otrocké práce v koncentračních táborech.

Dále nacisté propagovali různé formy přírodního mysticismu a uctívání přírody a prosazovali předkřesťanské pohanské rituály, jako například slavnosti slunovratu.

Psychoaktivní drogy

Nacistická vláda sponzorovala výzkum využití psychoaktivních látek za účelem zlepšování výkonu vojáků a podporovala rozšířené užívání metamfetaminu, jímž si vojáci snažili udržovat morálku na patřičné výši. Byla také první vládou, která podporovala výzkum psychedelik tím, že se prováděly experimenty s meskalinem na vězních v lágrech, aby se zjistilo, zda by mohl být využit ke zlomení jejich vůle.

Okultní teorie

Mnohé nacisty ovlivnily různé varianty teosofie, okultní „duchovní vědy“, která se objevila v pozdním devatenáctém století a předkládala spirituální teorii evoluce, podle níž je duchovní pokrok lidí veden „skrytými mistry“ prostřednictvím po sobě jdoucích ras. Teosofie byla oblíbená i mezi progresivisty, ale její rasové a autoritářské aspekty lákaly ty na pravé straně spektra.

Nacisty přitahovaly německé varianty teosofie, jako například ariosofie nebo „teorie světového ledu“, které byly antidemokratické a považovaly příslušníky árijské rasy za duchovní superbytosti vedoucí kosmickou válku s podlidskými rasami. Tyto teorie tvrdily, že jiné rasy, jako například Tibeťané nebo bráhmanská třída v Indii, jsou ve skutečnosti árijci – a že Buddha byl vlastně blonďatý příslušník „nordické“ rasy

Nacistům to umožnilo, aby uspokojili svou fascinaci východními náboženstvími – Himmler měl vždy po ruce výtisk Bhagavadgíty, nabádal důstojníky SS, aby cvičili jógu, a nahlížel na ně jako na moderní potomky indické válečné kasty. Také vyslal do Tibetu expedici, jež se měla setkat s Dalajlámou a probádat tibetskou magii.

Hitler jako guru

Pokud se z dosud uvedených bodů zdá, že nacisté byli něco jako New Age kult, pak Hitler byl jistojistě jejich autoritářský guru. Byl nadšeným čtenářem textů o magii a okultismu, jako například knihy Ernsta Schertela Magie: historie, teorie a praxe (1923), ve které si Hitler podtrhl:„Člověk s největší silou představivosti řídí svět a vytváří skutečnosti dle své vůle namísto toho, aby byl otrokem chatrného, netělesného empirismu.“

Mnoho Němců srovnávalo Hitlera s kouzelníkem, hypnotizérem, šamanem, který během svých proslovů zaklínal své posluchače kouzlem. Němec Kurt Lüdecke vzpomínal, že poté, co Hitlera slyšel, byly jeho „kritické schopnosti smeteny… intenzivní vůlí toho muže… Prožil jsem euforii, která by se dala přirovnat k náboženskému obratu. Byl jsem si jist, že nikdo, kdo to odpoledne Hitlera slyšel, nemohl pochybovat, že je to muž osudu, oživující síla německé budoucnosti“.

Stoupenci Hitlerovi přisuzovali okultní moc jasnozření, prorokování a neomylnosti, podobně jako když ti z fanatičtějších přívrženců současného amerického prezidenta tvrdí, že Donald Trump hraje „čtyřdimenzionální šachy“, takže i jeho pravopisně chybné tweety obsahují okultní moudrost.

Hitler byl ve vedení války ve skutečnosti zcela nekompetentní, odmítal odborné znalosti a spoléhal se na svou vlastní, údajně neomylnou intuici – vpadnout do Polska se rozhodl poté, co viděl polární záři, kterou považoval za osudové znamení. Stejně jako u Trumpa tato magická nevědomost vytáčela jeho generály a vyžádala si mnoho životů (v Trumpově případě prozatím desítky tisíc, v případě Hitlera mnoho milionů). Jako jiní guruové byl i Hitler zhoubným narcistou, jenž raději přivedl celý národ ke smrti a zkáze, než by připustil, že jeho magická proroctví tisícileté Říše jsou pouhá fantazie.

Konspirační teorie a kosmický souboj mezi Námi a Jimi

Koneckonců, Hitler se svými druhy ošálili německý lid zjednodušující nadpřirozenou báchorkou a konspirační teorií, podle které byly všechny jejich problémy zapříčiněny tajnou globální elitou netvorů, upírů a démonů – tedy Židů. Magičtí bojovníci světla z nacistické strany je nicméně porazí v kosmické bitvě, jež předznamená zlatý věk míru a lásky. Samotní nacisté zcela propadli konspiračním teoriím, jako byly například Protokoly sionských mudrců, které Hitler považoval za autentické navzdory tomu, že je ve skutečnosti kolem roku 1900 sepsala a rozšířila ruská tajná služba, aby podnítila protižidovské nálady.

Nezní vám to jako QAnon? Všechny naše problémy jsou způsobené skrytou satanistickou elitou – tentokrát ne rasou, ale tajným spolkem složeným z ďábelských liberálů z Hollywoodu, Demokratické strany a deep state. V temnotě tito posluhovači Satana vykonávají na dětech své zrůdné krvavé rituály. Ale Trump, Q a několik dalších hrdinů ty zrůdy porazí, osvobodí zotročené lidstvo a předznamenají blažený věk míru a lásky. Ale aby se to stalo, bude se muset pozastavit demokracie a nastane strašlivé krveprolití a krutá odplata. Jak prohlašují dychtiví stoupenci QAnonu: „Teď přichází bolest.“ Je nutná krvavá očista. Démoni musí být vymýceni. Pouze tehdy může existovat Láska a Jednota. Veškeré protitrumpovské informace podstrkuje „lživý tisk“ (jak zněla oblíbená nacistická fráze).

Je to kult konce světa, stejně jako ISIS, jako nacismus, jako kult Jima Jonese. Radikalizuje lidi a prostřednictvím sociálních médií jim ničí životy – lidi, které možná znáte a máte je rádi, jako tu paní z Texasu, která byla minulý měsíc zatčena za to, že ze svého auta útočila na různé kolemjdoucí, protože byla přesvědčená, že jsou to pedofilové. Její kanály na sociálních sítích byly plné příspěvků o QAnonu a satanistech, kteří obchodují s dětmi. Spolkla „červenou pilulku“ a teď jde do vězení.

Není zřejmé, kdo stojí za příspěvky Q. Celkem hodnověrná teorie říká, že je to Jim Watkins, majitel webové stránky 8chan, na kterou Q přispívá. (Kdybyste byli dvojitým agentem deep state, posílali byste své příspěvky na chatovací platformu využívanou převážně na japonské porno?) Ať už je za tím kdokoli, Trumpovi spojenci, jako například zdiskreditovaný generál Michael Flynn, QAnon otevřeně podpořili a Trump řekl, že stoupenci QAnonu jsou vlastenci. Je to hnutí, jež FBI viní z toho, že přiživuje domácí terorismus. Je to klamný fašistický výmysl, dychtivě šířený ruskými státními trolly, který ohrožuje západní demokracii. Všichni příčetní republikáni by ho měli odsoudit, a pokud nějaký váš známý sdílí na sociálních sítích příspěvky od Q, dejte mu vědět, k čemu to směřuje. Možná se tomu sám nepoddává úplně, ale mohl by k tomu nevědomky napomoci jiným.

Nicméně bychom si neměli nalhávat, že se toto toxické magické myšlení objevuje pouze u ultrapravice. Jeho aspekty naleznete i na radikální levici v absolutizujících narativech o My versus Oni, jakým je například tvrzení, že všichni běloši jsou rasisté, že všichni muži nenávidí ženy, nebo také v konspiračních teoriích o tajném spolku Velkých peněz, který pustoší planetu (tedy Židů). Hnutí Black Lives Matter má ve svém jádru pozoruhodně rozumný a spravedlivý požadavek – aby americká policie byla ve výkonu své služby méně impulzivní, zejména v černošských komunitách. Ale občas se také uchýlí k mentalitě kultu a honům na čarodějnice, zvláště pak v případě bělošských liberálů, kteří vás mohou označit za špatného člověka, pokud si neosvojíte správnou terminologii, nečtete správné knihy nebo neučiníte správné rituální vyznání ze svého latentního rasismu.

Stejně jako ve výmarském Německu i v současnosti probíhá všeobecné obrození okultismu: okultní feminismus, okultní antirasismus, okultní environmentalismus a tak dále. Víra, magie a spiritualita mohou prosáknout do různých forem politiky. Ale extatické sklony je potřeba vyvažovat pragmatismem, racionalitou a dodržováním práva a demokratických procesů. Netvrdím, že spiritualita New Age nevyhnutelně vede k extremistické politice. Existuje spousta středových New Age liberálů, kteří jsou otevřeni jak extatickým zážitkům a nematerialistické metafyzice, tak i kritickému smýšlení a demokratickým procesům. Sám se snažím takovéto rovnováhy docílit. To, co tvrdím, je, že by nás současné překrývání myšlenek New Age a extremistických konspiračních směrů nemělo zarážet. Neděje se to poprvé.

Autor je publicista.

Z anglicklého originálu Nazi Hippies: When the New Age and Far Right Overlap, zveřejněného na serveru gen.medium.com, přeložil Daniel Kotecký.

 

Čtěte dále